اوضاع اجتماعی ایران قبل از اسلام – تاریخ ما

همچنین قابل ذکر است نیروی حرفهای رزمی کار نیاز به سالها تمرین و روشهای مدون داشته که در برخی موارد به دلیل گستردگی کشورها و هزینههای این آموزشها و نیاز روز افزون به نیروهای نظامی برای دفاع و یا حمله به دشمنان در زمان های کوتاه و همچنین ساختار نیروهای نظامی روم و ایران اجازه رشد و تبلور این نوع هنر رزمی را نمی داده است. مشیرالدوله که سالها در سمتهای گوناگون دولتی از جمله نخستوزیری فعالیت داشت. مطالب این سنگنوشته در حقیقت روایت تاریخ دین زرتشتی در دوره ساسانی به همراه شرح فعالیت های دینی دین مردان زرتشتی و مبارزه هایی است که با دین مسیحی و یهودی و آیین مانوی انجام گرفته است.

در ادامه شرح دومین لشکر کشی شاپور و نام سرزمین های مفتوحه ذکر شده است. البته می توان ردی از انواع رده های شمشیر در ایران دید از شمشیرهای شبیه دائو چینی تا انواع رومی، یونانی آن و این به همان دلایلی است که در قبل اشاره شد. از نظر برندگی برنده هستند اما نه به اندازه شمشیر های عربی ، کاتانا یا شمشیرهای دائو و و جی ان چینی ؛ اما با توجه به قدرت فراوان استفاده کننده آنها و سنگینی طبیعی شان سلاح هایی خطرناک و قوی بوده اند. این شرایط را در طول تاریخ شاید تنها در چین و روم بتوان دید که صد البته روم از نظر تسلیحاتی هیچگاه جایگاه ایران را در انواع شمشیرهای مورد استفاده نداشته است اما چین را میتوان مقایسه کرد.

آبراهامیان خود را از نظر سیاسی، سوسیال دمکرات میداند و تاریخنگاری او تحت تاثیر تاریخنگاری مارکسیستی است. پنج ستون کتیبه ی بیستون (به زبان و خط فارسی باستان) با ترجمه ی اکدی و عیلامی که به ذکر وقایع آغاز دوران فرمانروایی داریوش و شرح داستان بردیا و شورش های نواحی گوناگون می پردازد و از سرزمین هایی که فرمانبر داریوش هستند، سخن می گوید و از شش همکار صمیمی داریوش که در این مأموریت سرنوشت ساز همراه و همپای او بودند نام می برد، درحقیقت شرحی تاریخی، مستدل و مدون است. بعدها داستان مهاجرت این گروه را که ظاهراً در پایان سده نخست هجری پیش آمده است، (حدود ۷۱۹ – ۷۱۷ میلادی) شاعری بهدین به نام قباد نوساری در کتاب مرسوم به قصه سنجان با زبان حماسی به نظم در آورده است.

مقدم، محمد، (1363)، داستان جم(ایران کوده 6)، تهران، انتشارات رشدیه. هينس، والتر، (1380)، داريوش و پارسها، ترجمه عبدالرحمن صدريه، تهران، انتشارات اميركبير. شارپ، رلف نارمن، (1382)، فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشي، تهران، انتشارات پازينه. داندامايف، آ. محمد، (1381)، تاريخ سياسي هخامنشيان، ترجمهي خشايار بهاري، تهران، كارنگ. ويدن گرن، گئو، (1378)، فئوداليسم در ايران باستان، ترجمه هوشنگ صادقي، تهران، نشر قطره. در این کتیبه نخست شاپور و اصل و نسب او معرفی شده و سپس نام استانهای کشور آمده است. او بسیار موشکافانه در کتابش ابتدا نظرات مورخان گوناگون را درباره رویدادهای تاریخی آورده و پس از آن خودش به تحلیل، جمع بندی و نتیجهگیری پرداخته است که این ویژگی از نقاط قوت کتاب او به شمار میرود.

سفره شب یلدا از پربارترین سفرههای سنتی ایرانی به شمار میرود که در آن از آجیل و خشکبار گرفته تا انواع میوههای رنگارنگ و شیرینیهای سنتی به چشم میخورند، اما در گذشته تنها هفت نوع آجیل و هفت میوه در سفره شب یلدا میگذاشتند.منبع عکس: سایت ایران نیهوندر شب یلدا اعضای خانواده تا پاسی از شب به شب نشینی و گپ زدن مشغول میشوند. ایران در یک قرن گذشته دو انقلاب و دو کودتا را پشت سر گذاشته است و تحولات فراوانی را تجربه کرده است. این سرزمین بارها در طول تاریخ وسعتی از خود را از دست داده ، مورد تاخت و تاز قرار گرفته ، در دست فرهنگها و تمدنهای دیگر اسیر شده ، اشغال شده و مجدداً از ویرانه های خود سر برآورده است و هر بار به قدرتی تأثیر گذار و قوی در تاریخ تبدیل شده است.

پس از مغولها، تیموریان (۱۵۰۶-۱۳۷۰میلادی) به خاک ایران هجوم آوردند و بار دیگر سرزمین ایران را عرصه تاخت و تاز و غارت قرار دادند. بعدها که بغداد به صورت مرکز ثقل دانش جهان درآمد، جندی شاپور تحت شعاع قرار گرفت و تدریجاً منقرض شد. دانشگاه جندی شاپور یکی از مراکزی بود که به تمدن اسلامی کمک کرد و به آن خدمت نمود. نادرشاه افشار افغانها را شکست داد و ضمن تسلط بر تمامی خاک ایران، سلسله افشاریان را تأسیس نمود (۱۷۳۴ میلادی). سنگ نوشته مفصل دیگری را از این دوران می توانیم نام ببریم و آن کتیبه نرسی در پایکلی است که متعلق به اواخر قرن سوم و آغاز قرن چهارم میلادی است.

کوروش در اواخر دهه ۵۳۰ ق. در کنار شرایط آب و هوایی و جغرافیایی خود گوناگونی اقوام تابعه نیز که علاقه به استفاده از تسلیحات خاص خود داشتهاند و یا دارای شمشیرهای مختلفی بودهاند باعث نوعی فراخی استفاده در شمشیرهای مورد استفاده در این کشور در طول تاریخ بوده ؛ هر چند همیشه نوعی شمشیر به طور قالب و عمومی به عنوان سلاح اصلی و سازمانی در نیروهای نظامی آن استفاده میشده است. اما قالبا نوعی در هر عصر به عنوان نوع عمومی و نظامی مورد استفاده بوده است. گفته میشود آریاییها که شاخهای از نژاد هندواروپایی و از ساکنان سرزمینهای مجاور ایران بودند در هزاره اول پیش از میلاد به دلایل گوناگون از جمله سختی شرایط زندگی و بدی آب و هوا به داخل فلات ایران کوچیدند.

وسعت ایران و اقوام مختلف و قرار گرفتن در کریدور های جهانی غرب به شرق و همسایگی با کشورها و امپراطوری های دیگر باعث شده بود انواع سلاح های آنها نیز به داخل ایران نفوذ و مورد استفاده قرار گیرد. اولین حکومت را کوروش تاسیس کرد که وسعت آن از رود سند تا اطراف دریای مدیترانه بود . وسعت این کشور گاه از شرق به چین و از شمال به مرزهای روسیه و از جنوب به یمن و از غرب به مصر و لیبی منتهی میشده و این مورد دلیل بر گوناگونی فراوان در ملل و نحل آن میشده است.

همچنین در کنار رویدادهای این سه سلسله شاهی، به تاریخ مصر و یونان و بابل و دیگر ملل پیرامون ایران نیز میپردازد. یا کتیبه سوئز که از فتح مصر به دست داریوش و از کندن ترعه ای که نیل را به دریای سرخ می پیوندند، سخن می گوید، نیز گونه ای گزارش تاریخی واقعی است. با این فرض، دوره ی هخامنشی، نخستین دوره تاریخی ایران به شمار می آید که به گونه ای تاریخ نگارش یافته در آن یافت می شود. آنها معتقد بودند که انسان باید آب، خاک، هوا و نور را تمیز و دور از هر گونه آلودگی نگه دارد.

اما دو دوران تاریخی شاخص در تاریخ این کشور وجود دارد : یکی زمان قبل از ورود اسلام و به نوعی دوران باستان ایران که در آن شمشیرها رده های خاص خود را داشتهاند و بیشتر از شمشیرهایی که طراحی ایرانی و ترکیبی از انواع دیگر شمشیرهای دیگر داشتهاند استفاده میکرده اند و مرحله بعد از زمان ورود اسلام و اعراب به ایران که به طور کل شمشیرهای ایرانی تحت تأثیر شمشیرهای عربی قرار میگیرند ؛ دور ذهن نیست که برادری خاصی بین شمشیرهای مغولی و عربی وجود دارد به همین دلیل بعد از ورود مغول ها به ایران این روند تثبیت شد و دیگر ایران هیچگاه به دوران تولید شمشیر های عصر باستان خود بر نگشت.

لازم به ذکر نیز هست شاید مردمان شرق آسیا به طبع قامت ریز و هیکل لاغر خود مجبور بوده اند به طرف عمیق نمودن و گسترده کردن هنر رزمی خود و دادن غنای تکنیکی به هنرهای رزمی خود پیش بروند اما ایرانی ها و یا رومی ها بیشتر بر توان بدنی قوی خود تکیه می کرده اند و در در کنار آن با تکیه بر نیروهای سواره نظام و تاکتیک گروهی نقیصه هنرهای رزمی خود را رفع میکرده اند. از یک طرف تابع حکام و فرماندهان محلی بودند، و از طرف دیگر از دولت مرکزی تبعیت می کردند.

دولت عيلام غالباً با دولتهاى بيشتر تکامل يافتهٔ بينالنهرين يعنى سومرىها، اکدىها، بابلىها و آشورىها در جنگ بوده است. م در پارس بر تخت پادشاهی نشست. پس از یعقوب، عمرولیث بر تخت فرمانروایی نشست . پس از افشاریان، زندیان (۱۷۹۶-۱۷۵۰ میلادی) بر اریکه قدرت تکیه زدند و در دوره حکومت آنها شهر شیراز به پایتختی انتخاب گردید و به شهری باشکوه و بزرگ تبدیل شد. در فصل دوم با عنوان رفرم، انقلاب و جنگ بزرگ ، به ریشههای انقلاب مشروطه، چگونگی رخداد آن، شرحی جامع از نظامنامهی انتخاباتی مجلس شورای ملی، نقش نشریات و روزنامهها، ترکیب نمایندگان و خاستگاه طبقاتی و فکری آنان، چهرههای کلیدی در تدوین قانون اساسی، حقوق و تکالیف شاه مطابق قانون اساسی، قوهی قضائیه، دوران استبداد صغیر، اقدامات مجلس پس از محمدعلیشاه، مجلس دوم، آغاز مباحث جدلانگیز در مورد مبانی مربوط به سکولاریسم در مجلس دوم، تنگناهای نظام مشروطه، وضعیت آشفتهی سیاست خارجی و اوضاع داخلیِ ایرانِ پس از مشروطه، نقش فشارهای خارجی در تشدید مشکلات کشور، پیامد جنگ جهانی اول برای ایران و قرارداد ۱۹۱۹ پرداخته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید