بهترین شاعر معاصر ایران – لیست ۱۰ تایی

گلچین زیباترین اشعار زیبا ، غمگین و عاشقانه فصل زمستان شعر زمستانی فروغ فرخزاد پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی پشت سر، آشوب تابستان عشقی ناگهانی سینه ام منزلگه اندوه و درد و بد گمانی، کاش چون پاییز بودم… این ورق خطاطی زیبا با اشعار ناب و بسیار آموزنده ای از سعدی آراسته و خوشنویسی شده است. مجموعه متن ادبی، اشعار زیبا و جملات فلسفی کوتاه و بلند با موضوع زمستان، سرما و روزهای برفی را در این بخش روزانه برای شما عزیزان قرار داده ایم.

لیلی و مجنون در این وادی سروده شده که تأویل های عرفانی هم از آن صورت گرفته است. مهین بانو، عمه شیرین که فرمانروای ارمنستان است، چون از عشق شیرین آگاه می شود، مانند مادری دلسوز او را به عفت و خویشتن داری پند می دهد و آتش افروزی شیطان و وسوسه های او را میان عاشق و معشوق یادآوری می کند که اگر غفلت کنی و کام خسرو برآری، هم بدنام شوی و هم او ترک تو گوید، اما اگر خویشتن داری کنی، مطابق رسم و آیین خواستگاری کند و تو را کابین بندد.

لذا در جای جای خسرو و شیرین، زن آرمانی او شیرین می گوید که اگر خطا کند و بر جادة اخلاق بلغزد، همچون ویس بدنام خواهد شد. دو نیکو نام را بدنام کردن؟ صحبت کردن با شما راحت است و می توانید به دوستانتان نصایح خوبی ارائه دهید. چه باید طبع را بد رام کردن؟ منظومه هفت پیکر نمونه کامل این نوع عشق است که در آن، بهرام گور هفت شاهدخت از هفت اقلیم آورده و در هفت گنبدی که بر طبع هفت سیاره و به رنگهای سیاه، سندلی، سرخ، زرد، سپید، پیروزه گون و سبزساخته، نشانده است تا هر روز هفته در یکی از گنبدها به عیش نشیند و شاهدخت آن گنبد برایش داستانی سراید.

انسان در تعقیب حوادث داستان های نظامی، مجذوب نوسان های روحی و جدالهای درونی شخصیتها می شود؛ او به بهترین وجه توانسته شخصیت عاشق مصمم و باوفا را در شیرین، دختر سوخته در نظام قبیله ای پدرسالار را در لیلی، خوشگذران سبکسر را در خسرو و کامران نامجو را در بهرام گور ترسیم کند. در منظومه های اخیر،حوادث تلخی درباره زنان می توان دید: اگر صاحب زر و زوری اراده کرد، می تواند بی هیچ مانعی زن دلخواهش را تصاحب کند، چنانکه بهرام گور دخترشاهان هفت اقلیم را تصاحب کرد،یا «راست روشن» وزیر او از کنیزک مطرب بربط زن خوشش آمد، بربط زن را به زندان افکند و کنیزک را مالک شد.

روزهایی که ستاره و کارت های صد آفرین لای دفترمان بیشتر می شد و اسممان جزو خوب های روی تخته سیاه بود. اونها جایی که براشون خوب بود، پیاده شدن … ملاحظه می شود که در چنین روابطی که خارج از حیطه اختیار و اراده است، بحث عفاف و خویشتن داری چندان جایی ندارد. 2. عفاف – یکی از ویژگیهای مهمی که نظامی برای زن قائل است، عفاف و خویشتن داری می باشد.

3. احترام به آیین و اخلاق – پایبندی به دین، اخلاق و عرف اجتماعی از مسائل مهمی است که نظامی به آن توجه دارد و قهرمانانش را چنان می آفریند که از این چارچوبهای زندگی بیرون نروند. خلوت آن دو در شب قتل خسرو به فرمان شیرویه، از زیباترین صحنه های عاشقانة این داستان است. همین نظر دقیقاً در تئوری های فرمالیست های روسی نیز مورد بحث واقع شده است.

لیلی دختری تن به تقدیر سپرده و تسلیم نظام قبیلهای خویش است؛ لذا حرکتی نمی کند که مورد داوری قرار گیرد. در ملتقای آیین زرتشت و مسیحیت نظام ارزشی آنها عیناً نظام ارزشی اسلام نیست و لذا وقایع متعدد عاشقانه رخ می دهد که قوام داستانی چون خسرو و شیرین بدون آنها شاید میسر نباشد؛ اما نکته مهم این است که نظامی توجه دارد، اولاً آنها را با استفاده از زبان تشبیه و استعاره ومجاز بازگو کند و ثانیاً عشاق را از مرز خطر عبور ندهد، زیرا این امر با هدف و طرح داستان مغایرت دارد. در این شخصیت پردازی ها قهرمانان زن هدف اصلی هستند؛ لذا مردان را زمینه تاریکی می بینیم که چهره روشن زنان را بهتر می نمایانند.

یکی از اصلی ترین راه های رسیدن به هر هدفی این است که آن را به هدف های کوچکتر تقسیم کنیم و سپس تک به تک به تمامی آن هدف ها دست پیدا کنیم تا در نهایت آن هدف بزرگ برای ما تحقق شود. 4. وفاداری – در منظومه های نظامی نشانی از بی وفایی زنان نیست، اما جفای مردان نمونه کاملی دارد: خسرو پادشاه ساسانی؛ جفاهای خسرو به معشوق که سراپا نیکی و نیکویی است، نابخشودنی است. عشق شیرین نمونه بارز آن است. شیرویه پسر مریم بر شیرین طمع می ورزد و پدر را که رقیب او در عشق و حکومت است، حبس می کند.

پس از مرگ خسرو، شیرویه از شیرین خواستگاری کرد؛ شیرین او را به وعده دلخوش ساخت و در تشییع خسرو چنان خود را آراست و پیشاپیش جنازه رفت که گمان کردند از مرگ خسرو غمگین نیست. پس پای بر شبدیز می فشارد و در یک لحظه چنان می تازد و می رود که خسرو خود را تنها می بیند و دلبر در میان نه؛ هرچه می جوید نشانی از او نمی یابد و شگفت زده می شود.

داستان لیلی و مجنون هم دغدغه های عفاف دارد، گرچه جزر و مد حوادث در آن به پای خسرو و شیرین نمی رسد. وفا، پاکبازی و پایداری از مشخصه های آن است و مشکلات و موانع نمی توانند سد راه آن گردند. نخستین دیدار آن دو هنگامی است که شیرین در جستجوی خسرو به مداین می رود و در چشمه ای میانه راه گرد از تن می شوید. لیلی و مجنون با آنکه داستان عاشقانه است، در محیط بستهای اتفاق می افتد و عاشق و معشوق به دلیل محدودیتهای قبیله ای و اجتماعی مجال ارتباط نزدیک نمی یابند، چنانکه تمام رابطه عاشقانه آنها در دوران افشای عشق در چند پیغام و نامه و یکی دو دیدار شتابزده خلاصه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید