تقویم و اعمال کامل ماه رجب + دعا و ذکرها

دانشمندان بر این باورند ماه نیز دارای هستهای داغ و مذاب مشابه زمین است. بنابراین مشاهده پیشستارهها در طیف مرئی دشوار است. با این حال به صورت کلی میتوان گفت در آسمان این سیارات و ستارهها درخشانتر مشاهده میشوند. خورشید از نیمه ی اسفند و در اوایل فروردین در برج حوت است.اگر بتوان از نور درخشان خورشید کاست،آن را در این موقع میتوان در این برج دید.میزبانان موقت بعدی حمل و ثوراند.در ماه های تابستان خورشید از برج های جوزا،سرطان و اسد میگذرد و همچنان پیش می رود تا هر دوازده برج را بپیماید. آرکتوروس به همراه «اسپیکا» (Spica) و «رگولوس» (Regulus) بخشی از مثلث بهاری هستند که در زمان غروب آفتاب بین ماه مارس و ماه می، در شرق دیده میشوند. ستارگان غول سرخ (برای ستارههای کوچک): این ستارگان قطر بین 10 تا 100 برابر خورشید دارند. درخشندگی به دلیل گرم شدن پیشستاره و کوچک شدن آن به دلیل گرانش رخ میدهد. غول سرخ زمانی شکل میگیرد که سوخت هیدروژن در مرکز آن تمام شود، از آنجا که لایه اطراف هسته حجم بیشتری دارد، ترکیب هیدروژن و تولید هلیوم در اطراف هسته انرژی بیشتری آزاد میکند و فشار بیشتری به دلیل گرانش ایجاد میشود و حجم ستاره گسترش مییابد.

با این وجود و حتی اگر “ثم” را به معنای تأخیر زمانی نیز در نظر بگیریم، آیا از دیدگاه شما ایرادی دارد که بر اساس تدبیر پروردگار، ابتدا مواد موجود در هسته اولیه زمین آفریده شده و سپس با آفرینش آسمان ها، آن هسته اولیه، در میان آنها قرار گرفته و بعد از فعل و انفعالات فراوانی که بشر به برخی از آنها پی برده، سرانجام به شکل کنونی زمین که تنها کره شناخته شده دارای حیات است؛ درآمده باشد؟ پیش ستاره: مانند یک ستاره به نظر میرسد اما هسته اصلی آن هنوز به اندازه کافی داغ نیست که بتواند یک همجوشی هستهای در آن اتفاق بیفتد (همجوشی هستهای: ادغام 2 اتم هیدروژن به یک اتم هلیوم با آزادسازی مقدار زیادی از انرژی است). بخش عمده ای از پرتوهای کیهانی اولیه از ابرنواخترها حاصل میشوند. 4.نظریه برخورد:ماه از ماده ای تشکیل شده که بر اثر برخورد مورب با یک سیارک با زمین از آن جدا شده است.

ولی در واقع “پروژه ای با تکنولوژی جنگ ستارگارن” به منظور کامل کردن یک سلاح جدید پايه گذاری گرديده است. با اینکه دمای سطح آنها پایینتر از خورشید است اما بسیار روشن هستند. لایههای بیرونی سحابی قبل از انتشار در فضا در پوستهای از گاز قرار میگیرند و این لایه چند دههزار سال عمر خواهد کرد. سحابی: ابری از گاز (عمدتا هیدروژن و هلیوم) و گرد و غبار در فضا است. سحابی سیارهای (برای ستارههای کوچک): یک لایه خارجی از گاز و گرد و غبار است که هنگام تغییر ستاره از یک غول سرخ به یک کوتوله سفید از بین میرود. کوتولههای قرمز در مقایسه با خورشید بسیار کوچک هستند و دمای سطح آنها در حدود ۴۰۰۰ درجه سانتیگراد است. واحد ظرفیت خازن فاراد (F) است که به پاس از M. Faraday نام گذاری شده است. زمین را علاوه بر میدان مغناطیسی، دو کمربند از ذرات باردار پر انرژی احاطه کرده است. ابر تودهای متراکم از بخار است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل میشود. از آنجا که زمان لازم برای رسیدن از یک کوتوله سفید به یک کوتوله سیاه طولانیتر از سن فعلی جهان (13٫8 میلیارد سال) محاسبه میشود، هنوز هیچ کوتوله سیاهی در عالم وجود ندارد.

کوتوله سفید (در صورت وجود یک ستاره کوچک): کوتوله سفید ستارهای بسیار کوچک و داغ است و آخرین مرحله از چرخه زندگی یک ستاره مانند خورشید است. کوتوله قهوهای: اجسامی که برای آن که سیاره باشند بسیار بزرگ و برای ستاره بودن بسیار کوچک هستند. در حقیقت کوتوله سیاه، کوتوله سفیدی است که به اندازه کافی خنک شده است و دیگر گرما یا نور قابل توجهی از خود ساطع نمیکند. اگر در خواب خورشید را به تنهایی ببیند نشانگر این است که از پادشاه به او نفع میرسد. این مرحله بین پیش ستاره و یک ستاره دنباله اصلی با جرم کم مانند خورشید است. تابش فوقالعاده زیاد ناشی از انفجار سبب میشود همه مواد ستارهای با سرعت بالایی به فضای بین ستارهای پرتاب شوند و موج انفجار ایجاد میشود. ارتباط و فعل و انفعالات بین خورشید و زمین باعث ایجاد فصول، جریانهای اقیانوس، تغییرات آب و هوا، کمربندهای تابشی و شفقهای قطبی میشود. تعداد کمی از ذرات بادهای خورشیدی میتوانند حرکت خود را تا لایه بالایی اتمسفر و یونوسفر در مناطق شفق (نزدیک به قطبها) ادامه دهند و باعث ایجاد پدیده شفق قطبی و طوفانهای مغناطیسی شوند. شکل زمین خیلی نزدیک به کره است .کوه ها و دره ها این شکل کروی را اندکی تغییر داده اند .در واقع اگر زمین را به گوی کروی مقیاس کنیم ، از گوی بیلیارد مقیاس کنیم از گوی بیلیار کامل تر خواهد بود .این کره اندکی در قسب ها پخ است :قطر قطبی زمین 40 کیلومتر کم تر از قطر آن در استوا است .بنابر این شکل زمین یک کره وار پخ است .

دیدگاهتان را بنویسید