توسعه سیاسی و سیاست مدرن :آسیبها و چالشهای توسعه سیاسی در ایران معاصر

به این ترتیب در رویکرد جدید «سیاست نگاه به شرق» ضرورت آشنایی با جنبه های مختلف این سیاست و اثرات و پیامدهای احتمالی کاربرد آن در سطوح مختلف اهمیت می یابد. بی تردید در هر حادثه مهم جهانی – تا چه رسد به اتفاقی به اهمیت حمله روسیه به اوکراین – سیاستمداران نظام و همچنین تحلیلگران باید منافع ملی کشور و مصالح جهان اسلام را مدنظر بگیرند و براساس آن بر کنش های خارجی اقدام کنند، اما این مسأله هیچ ارتباطی با گرایش یافتن به کسی یا کشوری و یا تمایل به ظلمی و یا خروج از سیاست های کلی ندارد. Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., و شرکتهای وابسته آن (اشاره به نهادهای Xiaomi دارد که در آخرین گزارش سالانه شرکت Xiaomi ابلاغ شدهاند؛ لطفاً اینجا را کلیک کرده و برای جزئیات «گزارش درآمد اخیر» را بیابید) به همراه گروه Xiaomi (که از این پس «Xiaomi» یا «ما» اطلاق میشود) حریم خصوصی شما را بسیار جدی میگیرند.

برای مثال لایحه سالجاری، منابع تسهیلات را از محل ۱۰۰درصد مانده منابع قرضالحسنه و ۵۰درصد مانده سپردههای جاری شبکه بانکی پس از کسر سپردههای قانونی تعیین کرده و دولت مکلف شده است، آن را به مصارف تعیینشده در قوانین تخصیص دهد. مساعی به بار نشست و معضل امنیت با استقرار اقتدار مرکزی حل شد .تابعان این حوزه که افراد بودند پناهگاهی یافتند و در چتر حمایت این اقتدار مرکزی ماوا گرفتند .آنان می دانستند که اگر حقی از حقوق شان ضایع شود یا تجاوزی به مال و دارایی شأن انجام بگیرد ،مرجعی برای ورود و رسیدگی وجود دارد.این وضعیت با حرکت دولت ملت های اروپایی از استبداد به دموکراسی شکل معقولی به خود گرفت . ۲۷. انجام امور مربوط به مکاتبات محرمانه و ثبت آنها در دبیرخانه محرمانه. ۸. انجام کلیة فعالیت های مربوط به عملیات حسابداری و تنظیم اسناد هزینه نظیر اسناد حقوق و مزایا، اضافه کاری و سایر پرداخت های کارکنان و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور اسناد قراردادها و پرداخت کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و صدورگواهی حقوق. ۱۰. بررسی و اظهار نظر پیرامون قراردادهای منعقده فیمابین وزارتخانه و اشخاص حقیقی و حقوقی از لحاظ رعایت قوانین و مقررات جاری و انطباق آنها با موازین حقوقی.

این گزارشها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به مجمع ارائه میشود. در سیاست بین الملل اگر فاصله ی میان نقش و قدرت ایجاد شود ،جنگ اجتناب ناپذیر می شود .با گسترش ناتو به حوزه ی نفوذ روسیه در شرق فاصله ای میان نقش روسیه و قدرت روسیه ایجاد شد.تجربه ی تاریخی نشان داده است که قدرت های بزرگ در این نقطه عطف خویشتن داری را کنار گذاشته و با توسل به زور نظامی و جنگ در صدد بر آمده آمد که نقشی در قد و قامت خود در حوزه ی نفوذ خود ایفا کنند.و این یکی دیگر از دلایل اقدام نظامی روسیه علیه اکراین است. قاعده ی اول : قدرت های بزرگ باید حوزه های قدرت و نفوذ یک دیگر را به رسمیت بشناسند.قدرت های بزرگ اروپایی و ایالات متحده در چهار چوب سازمان آتلانتیک شمالی حوزه ی نفوذ روسیه را که جانشین اتحاد جماهیر شوروی از دسامبر ۱۹۹۱ به این سو می باشد را به رسمیت نشناختند و ناتو را طی پنج دوره به حوزه ی نفوذ روسیه گستردند .اکراین آخرین فتح ناتو بود اما خط قرمز روسیه هم بود.

تحولات مهم در عرصه سیاست بین المللی پس از پایان دوران جنگ سرد که به تغییرات عمده در رویکرد قدرتهای بزرگ و متوسط گردیده است همچنین تأثیر حوادث 11 سپتامبر بر تحولات مذکور که به طور عمده از یک سو مبتنی بر تاکید بر سیاست یک جانبه گرایی از جانب تنها ابر قدرت باقیمانده در جهان یعنی آمریکا و از سوی دیگر سایر قدرتهای بزرگ و متوسط که سیاست مزبور را به چالش کشیده و خواهان نظام بین المللی مبتنی بر چند جانبه گرایی می باشند و همچنین تاکید آمریکا به اعمال سیاستهای نظامی محور پیشدستانه و پیش گیرانه، تفکر بازنگری در برخی از جهت گیری های عمده در سیاست خارجی ایران را نزد برخی محافل به ویژه در دولت نهم به ریاست آقای احمدی نژاد را تقویت نمود. سلامت جنسی و باروری محور اصلی رضایتمندی از زندگی مشترک، تداوم و پایداری ازدواج، پویایی و بالندگی جمعیت و خانواده است. یک دولتی منافع محور شده و در سطح هواهای نفسانی و شهوات حرکت میکند. اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید