جنگ ایران و اسراییل – حسن بهگر – ایران لیبرال

بحرین تنها کشور عربی منطقه خلیج فارس است که برخلاف سعودی، امارات، قطر و کویت اگر سنی غیرایرانیتبار باشید و حتی غیرعرب باشید، در فاصله کوتاه به شما گذرنامه میدهند؛ چون میخواهند ترکیب جمعیتی را به نفع اهل سنت غیرایرانیتبار به هم بزنند. جنگ ایران و اعراب رو همگی جنگ معروف قادسیه میدونیم اگر چه جنگ قادسیه جنگ اوله ولی اثرات جنگ و به قولی کم کیف جنگ حکم می کنه جنگ قادسیه اولین جنگ نیست، با سوال دات ای آر همراه باشید تا کم و کیف جنگ را برسی کنیم. در قسمت قبلی (جنگ ایران و اعراب: از آغاز تا جنگ پل) درباره جنگ “ذوقار” که اولین جنگ ایران و عرب بود صحبت کردیم گفتیم در این جنگ مقصر اصلی خسرو پرویز بود. “مثنی” بعد از مدتی از جنگ پل برداشته بود فوت کرد و مسلمین بر اثر این شکست “ساحل یمین فرات و صفحات مجاور از دست دادن. زمان شروع حملات اعراب به ایران، یزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به تازگی بر تخت نشسته بود و پایتخت زمستانی ساسانیان، شهر تیسفون ( طاق کسری، ایوان مداین) در ۳۷ کیلومتری جنوب بغداد و در شرق رود دجله واقع بود و کل کشور عراق، متعلق به خاک ایران. لازم به ذکر است، کلیه جنگ های اعراب مسلمان با ایران و حملات اعراب به خاک ایران، بعد از رحلت پیامبر صورت گرفته است.

حتا مقامات دولت ریگان با وجود سابقۀ گروگان گیری جمهوری اسلامی به طور مخفیانه، با فروش تسلیحات به ایران، که در تحریم تسلیحاتی بود، کمکرسانی کردند. یزد گرد سوم، سی و چهارمین پادشاه ساسانی، پسر شهریار و نوهٔ خسرو پرویز، آخرین پادشاه ساسانی بود که قلمرو وسیع و با عظمت ایرانی در زمان او از بین رفت. در آن زمان خسرو پرویز، سی و سومین پادشاه ساسانی از دنیا رفته بود و چون کسی از خانوادهٔ سلطنتی ساسانیان باقی نمانده بود، یزد گرد سوم را بر تخت نشاندند. “سعد بن ابی وقاض” به عنوان سردار انتخاب شد و لشکری از سی هزار نفر اعراب آماده کرد و یزدگرد هم لشکری با سرداری رستم فرخ زاد آماده کرد (عده اون رو صد و بیست هزار نفر نوشتن) در همون سال عمر خلیفه دوم، سفیر هایی به دربار ایران فرستاد که شامل دوازده عرب بود. تهدیدا های مرزی باعث شد که “رستم فرخ هرمز” (رستم فرخ زاد) حاکم خراسان توسط دربار ایران احضار بشه و بهش اختیار تام داد تا به جنگ اعراب بره اون لشکری آماده کرد و بهمن جادویه رو سردار کرد و به مرز فرستاد، وقتی این لشکر به نزدیکی بابل رسید به دستور “ابوعبید بن مسعود ثقفی” که سردار مسلمون ها بود پلی از قایق ساخت و برای جنگ با ایرانی ها از فرات گذشت.

این موتور ۶ سیلندر بود و مشکلات خودش را داشت ازآنجای که چند سوخته بود برای سوزانده برخی سوختها باید دمای داخلی سیلندر به اندازه کافی بالا میرفت و این خودش باعث کاهش عمر موتور و همچنین گرمایی شدید موتور می شد؛ به طوری که تانک تنها میتوانست ۳۰ دقیقه کار کند و بعد خاموش میشد و امکان جابهجایی نداشت. همچنین بنابر گزارش تاریخ ایرانی، تانک چیفتن دارای یک موتور چند سوخته ال ۶۰ میباشد که توسط لیویلند طراحی شده بود . با بی نظمی در سپاه ایرانی ها بوجود اومد، اعراب از این فرصت استفاده کردن و با حمله های شدید و شکافتن قلب سپاه ایرانی ها و رستم خودش رو توی آب انداخت که با شنا فرار کنه ولی فردی که اسمش “هلال بن علقمه” بود، رستم رو تعقیب کرد و توی یک فرصت مناسب اون رو کشت و بعد سرش رو سر نیزه کرد و روی بدنش رفت و فریاد زد: «به خدای کعبه من رستم را کشتم». در اوضاع بی نظمی لشکر مسلمون ها، اعراب مجبور به پیاده شدن از اسب ها شدن تا پیاده بجنگن در این جنگ ابوعبید ثقفی به فیل سفید حمله کرد و به فیل زخم زد اما فیل ابوعبید ثقفی رو زیر پاهای خود گرفت و کشت.

ایران پس از جنگ نهاوند: ایرانیان سالها به زد و خورد با اعراب پرداختند. ایرانیان بسیار بیشتر از رومی ها در مقابل اعراب مقاومت کردند و تا سالها بر علیه آنها شورش میکردند. اچ. اچ. عبیدی در این مورد می گوید:«حکومت عراق به رغم ژست سکولارش، جنبش ملی ضد شاهنشاهی ایران را به مثابه یک خیزش شیعی می دانست که می تواند تأثیر عظیمی بر عراق داشته باشد». ماهیت جنبش او ضد خلیفه، ضد اعراب و حتی ضد اسلام بود. ساسانیان تا حدود 100 سال در منطقه ای به نام تزی کیک حکومت کردند و حتی کیلی شاه ساسانی ایران 100 سال پس از جنگ نهاوند سفیری به چین میفرستد. اگرچه این رویداد پایان یافته و مسئولین هر دو کشور تلاش کردند فضا را آرام کنند، اما این رویداد و حتی رویدادهای جدیتر از این که شاید در آینده رخ بدهد، کاملا پیشبینیپذیر بود. در روز سوم “قعقاع بن عمرو” که با سپاه پشتیبانی که از شامات رسیده بود با نیزه چشم فیل سفیدی رو کور کرد و بعد با تمام فیل های سفید همین کار رو کرد و این باعث برگشت فیل ها و بی نظمی توی سپاه ایرانی ها شد. “عمر” که کارش در شامات تموم شد به دلیل اینکه موندن سپاه در سوریه لازم نبود تصمیم گرفت با ایران جنگ کنه.

دیدگاهتان را بنویسید