خنجری میان مشت خود نهفته است!

شاعرانی چون سنایی، عطار، مولانا و حافظ دارای چنین سبک شعری هستند و در اشعار سعدی نیز شیوه عرفانی یافت میشود. او اظهار كرد: جشنواره شعر خوزستان پايان بقيه جشنوارهها ميباشد و چون بودجه نيست اين جشنواره هم يك روزه برگزار ميشود. چرا با وجود گويشهاي خوبي كه در خوزستان وجود دارند و با وجود شعر گويشي چرا اين جشنوارهها موضوعی و تحقیقاتی برگزار نميشود؟ بايد اعتماد شاعران شاخص جلب شود و حتي در بودجهبنديهاي استان هم شعر بايد براي شخص استاندار مهم باشد آن هم به عنوان يك مولفه براي سرمايهگذاري فرهنگي.

من به عنوان شاعري كه محيط را انتخاب و الزامات آن را پذيرفتهام مسير خود را ميروم چرا که با وجود تمام موانع، راههايي براي رسيدن به هدف وجود دارند. او با تأکید بر اینکه مضمون در شعر اهمیت دارد، خاطرنشان میکند: شاعر، قالبی را که فکر میکند بهتر میتواند مضمونش را منتقل کند، برای شعر انتخاب میکند. برای انتخاب دقیق ترِ شعرِ سخنرانیِ خود، پیشنهاد می شود به مقاله های زیر مراجعه کنید. این مطالب می تواند در قالب داستان، شعر، طنز و یا هر مطلب دیگری بیان شود.

در دنياي امروز با وجود جمعيت جوان كلمه عامه از بين رفته است. هر ساله، در قالب دوره آموزشی، دهها شاعر جوان و مستعد از سراسر کشور و بخصوص شهرستانها، شناسایی و عضو این دوره میشوند. صورتیها: اگر علاقه زیادی به زبان انگلیسی دارید و یا دوست داری زبان خود را تقویت کنید حتما سعی کنید از شعر انگلیسی عاشقانه نیز استفاده کنید. قابل اطمینان و امین هستید و بسیار علاقه دارید وقت خود را بیرون از خانه بگذرانید، مسافرت را بسیار دوست دارید.

تنها هدف ما از نوشتن این مطلب، معرفی بهترین شاعران معاصر ایران بود. ضدجنگ نیز معترض است که ما در وضعيت شعرهاي ضدجنگ هستيم چون شعر ضدجنگ يعني نفي دفاع. شعر قابليت سرمايهگذاري دارد و بايد بودجه فرهنگي دريافت كند؛ چون اين شعر در فرهنگ كشور جريانساز است. این موضوعی است که در پايان نامهام به آن پرداختهام. نویسندگان ایرانی زیادی در حوزه رمان عاشقانه مشغول به فعالیت هستند که برخی از آنها نیز توانستهاند رمانهای مخاطب پسند نوشته و به شهرت زیادی دست پیدا کنند.

جمال قرشی از ادبای سدۀ 7 ق / 13 م، رباعی چهارقافیهای را «مُصرَّع» و رباعی سهقافیهای را «خَصی» خوانده و گفته است: «اهل خراسان و عراق، رباعی مصرّع گویند و ماوراءالنهر و ترکستان، رباعی خصی آرَند» (ص ۳). او گفت: در فضاي موجود اينترنت امكان سرودن هر شعري وجود دارد و ما بايد به گفته آن دسته از شاعراني كه ادعاي نبود آزادي بيان ميكنند شك داشته باشيم. اما اگر من شاعر بگويم كه به دليل اين فضا شعر نميگويم؛ اين بهانه است. و اینجا من چقدر کم دارمت بهترین برادر دنیا … شعرهای او به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و از علاقمندان به هنر نقاشی است.

خوزستان نياز به متعادل كردن دارد. يعني شعري كه با مضمون جنگ در خوزستان و در طول اين سالها سروده شده است. يكي از ويژگيهاي شعر نسل جديد اجتماعي بودن آن است اما شعر حافظ هم مختصات اجتماعي آن دوره را دارد و شعر حافظ در غزليات هم اجتماعي است. او، با اشاره به جمله فروغ كه ميگويد: «من به تنهايي معتقدم كه بعد از قدم زدن در خيابان باشد» بيان كرد: فردگرايي با جامعهگرايي اجتماعي در تضاد نيست. اين به معناي سرمايهگذاري است. شعر يكي از هويتهاي خوزستان است.

شعر امروز بيشتر اجتماعي است چون شاعر امروز انسان امروز است و انسان امروز روزمرهتر از انسان كلان ديروز است. این شعر فقط با يك جا اشتراك دارد و آن شعر شاعران كردستان است چون آنها نيز جنگزدگي را با جان شعري ديگري تجربه كردهاند. شاعر جان وجود خود را به كلمه تقديم كرده ولي فضايي براي او نيست. واکین، خم ترکیب «کوهها را در هوا رکسان کند» معنی «از لطافت» را جان و روان میدهد.

آنها فقط آتشي را دارند اما خوزستان در دهه 70 استاني بود كه به اندازه تهران شاعر شاخص داشت. ما در شعر مدني نيازي به استعاره نداريم. وی، با اشاره به اين شعر شاملو: «چراغ من در اين خانه ميسوزد» گفت: شاملو 20 سال در انزوا زندگي كرد ولي در وطن خود ماند. ويژگي ما اين است كه به جاي پرداختن به كائنات به محيط اطرافمان توجه ميكنيم. با توجه به نکته اخیر می توان تأسف امثال برتلس را از تضاد روحیه مثلاً شیرین با خسرو توجیه کرد.

به آسمان و زمین فکر می کند و برای نجات از تنهایی وحشتناکش به میان نیزاری پناه می برد. حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر لزوم اهتمام به وحدت اسلامی در اشعار بیداری اسلامی افزودند: تلاشهای گستردهای در جریان است تا با استفاده از ایجاد تفرقه میان مسلمانان، حرکت عظیم بیداری اسلامی، شکسته و متوقف شود اما امت اسلامی باید بر عوامل مذهبی، قومی و سیاسی تفرقه غلبه کند و راههای ایجاد اختلاف را ببندد. باباطاهر در این بیت به چگونگی شیوۀ زندگی خود اشاره می کند که ترجیح می دهد موری باشد که در زیر پای دیگران لگدمال شود، اما زنبوری نباشد که از نیش او آزار و گزندی به دیگران رسد.

روز ن را بـه همه ی مادران ایرانی تبریک عرض می نمایم. بیدل آب را در معانی مختلفی در اشعارش آورده است. آنگاه پویا و جویا در راه طلب گام می نهد . زن نماد فروتنی، تواضع، رحمت و تسکین برای تمام بشریت می باشد روز زن بر تمام زنان سرزمینم مبارک باد. هنر شاعر اين است كه در سختي كار كند ولی من شاعر، با وجود تمام سختيها در شرايط كنوني از جشنواره شعر خوزستان برای آشنایی با نسل جدید استفاده ميكنم.

ممکن است درباره اهداف کلیتان از پرداختن به شعر بیدل مختصری برای مخاطبان ما بگویید؟ بگذار سر به سینه من در سکوت، دوست! عطری در چشمم زمزمه کرد. فروغ فرخزاد با اسیر، دیوار و عصیان، کار خود را در قالب نیمایی شروع کرد و با تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، جایگاه خود را برای همیشه در شعر معاصر ایران ثبت کرد. این اتفاق کل سخنرانی شما را با مشکل رو به رو خواهد کرد. در حقيقتشعر اسلامى در پرتو قرآن به ظهور آمد و شاعر و اديب و خطيب اسلامىكم و بيش از فيض حقيقت قرآنى و وحى روح القدس(وحى دل و الهام عارفانه)برخوردارشده بودند.و گر نه تباينى ذاتى ميان ماده و صورت شعرى صدر اسلام و عصر جاهلىپديدار نمىشد.

دیدگاهتان را بنویسید