رسوبات دریاچه را Limnic Sediment میگویند

اگر خودروی آفرود ندارید، می توانید در روستای چورت، از رانندگان نیسان بخواهید تا با پرداخت هزینه شما را به دریاچه برسانند و برای بازگشت نیز با آنها هماهنگ کنید. امیدواریم که این مقاله برای شما راهنمای خوبی بوده باشد. با توجه به شرایط جوی این منطقه اکثر مواقع امکان تشکیل ابر و مه وجود دارد که دیدن دریاچهای احاطه شده با درختان تنومند و سرسبز با فضای مه آلود تجربه لذت بخشی برای مسافران رقم میزند. جاده خاکی منتهی به دریاچه مربوط به چوب بری است و در ابتدای آن یک ایست جنگلبانی وجود دارد تا از خروج غیرمجاز چوب جلوگیری شود. پیوند مجاورتی در اواخر قرن هیجدهم شکل گرفت و آگاهی از شرایط جریانی شیره گیاه زمینه ساز شناخت این پیوند شد. این پایه ها شرایط رسیدن به گیاهان کوتاه قد و قوی را فراهم می کند. بعد از طی مسافت کوتاه دو دقیقهای، دریاچهای زیبا نمایان خواهد شد. دریاچه چورت یا «میانشه» همیشه زیبا و دیدنی است؛ اما بهار و بهویژه پاییز آن حکایت دیگری دارد. پس از طی حدود 10 کیلومتر به ورودی چورت می رسید که تا لب دریاچه حدودا 600 متر با شیب تند فاصله دارد.

پس از رسیدن به دو راهی امامزاده ابراهیم به جاده روستای سوچلما بروید و مسیرتان را تا روستا ادامه دهید. وی در ادامه به نقش نیروگاه سیکل ترکیبی برق کازرون در این فرآیند اشاره کرد و گفت: بنده معتقدم نیروگاه سیکل ترکیبی از نظر موقعیت مکانی و آمایش سرزمین در جای مناسبی ساخته نشده است ولی سهم برداشت نیروگاه از آب حوزه تالاب پریشان بسیار ناچیز و کم بوده و نیروگاه برق در خشک شدن تالاب نقشی نداشته است. برای این مثال می توان درخت خرما را یادآوری کرد. در کنار دریاچه امکان چادر زدن وجود دارد و همچنین در فصلهای سرما اقامتگاههایی برای مسافران در روستاهای نزدیک فراهم شده است. این پیوند به شرایط فیزیولوژیکی گیاه و وضعیت محیطی بستگی دارد. البته نحوه پیوند زنی درخت، زمان انجام این عمل و شکل گیاه اهمیت زیادی در انجام این پیوند دارد. عمل پیوند زنی درخت در زمان امپراطوری روم نیز انجام می گرفته است.

هدف از پیوند زنی درخت چیست؟ به همین خاطر باید دو قسمت تولید کننده(پایه و پیوندک) از دو درخت متفاوت انتخاب کنید. این درخت تک لپه ای بوده و ساختمان ثانوی و طبقه تولید کننده در آن وجود ندارد. گیاهان دو لپه ای در زمینه پیوند زدن درخت شانس بیشتری دارند و گیاهان تک لپه ای اگر موفق به جوش خوردن پیوندک و پایه شوند، این پیوند فقط یک سال عمر خواهد نمود. امکان جوش خوردن بیشتر با تشابه بین دو گیاه فراهم می شود. برای پیوندهای جوانه زمانی بین اواخر خرداد تا اواخر تابستان را انتخاب می کنند. ضمن اینکه زمان کمتری برای جوش خوردن دو درخت نیاز دارید. یعنی این جوش خوردن باید به شکل کامل انجام شود. جوش خوردن پایه و پیوندک تنها در صورتی امکان پذیر است که سلول های قسمت پیوند متناسب با یکدیگر رشد کنند. موضوع جالب این بود که تنها شیشههایی که بین زبالهها بود از بین آنها جدا نشد، بلکه بهتدریج شیشهها جذب زمین شد و شکل خاصی را ایجاد کرد. در پیوند زنی میان پایه، عارضه های پیوندی برطرف می شود و زخم های ایجاد شده در ریشه، تنه و شاخه به خوبی ترمیم می گردد.

زمانی که نسج بین پایه و پیوندک ایجاد شد، یک طبقه از سلول های تولید کننده شکل گرفته و این طبقه به تشکیل آوندهای چوبی منتهی می شود. همچنین ذوب یک قطعه یخ در حد انتهایی یخچال میتواند باعث فرورفتگی در مناطق یخچالی شود و نهایتا این فرورفتگی دریاچه تشکیل شود. بدین ترتیب که در اثر جمع شده آب پشت مورنهای پیشانی و یا مورنهای انتهایی که تشکیل یک سد آبی داده است میتواند جمع شده و تشکیل دریاچه دهد. حتی میتوانید گاوها و دامهای روستاییان را نیز در این منطقه ببینید که آزادانه مشغول چرا هستند. گونهای از سیاهماهی که از ماهیان بومی رودخانه کن محسوب میشود هم از طریق آب ورودی به دریاچه منتقل شده و در این محیطزیست میکند. میشود گفت انواع ماهیها از جمله مرواریدماهی، قفقاز، سیاهماهی، سیاهماهی معمولی، کاراس وحشی، کپور معمولی، ماهی حوض، تیزکولی، کپور نقرهای، کپور سرگنده، علفخوار، آمورنما، اسکار، گربهماهی رفتگر، گربهماهی سیاهگوش، گامبوزیا، پیرانا، ماهیطوطی در دریاچه شهدای خلیجفارس شناسایی شدهاند. در این زمان اطلاع جامعی در زمینه پیوند درخت وجود نداشت. این ساحل به دلیل جذابیتهای منحصربهفرد خود به یک مقصد گردشگری محبوب در جهان تبدیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید