سیاست خارجی چین – بخش اول – برنامه تلویزیونی پژوهشی تاریخی دوران

هند، با داشتن سومین ذخایر ذغال سنگ جهان، به علت پایین بودن کیفیت ذغال سنگ اش، مجبور است که ذغال سنگ با کیفیت بالا، برای 10% کل ذغال سنگ مصرفی اش، وارد نماید. آچه حکم بشکه باروتی را که بیانگر چالش مستمر برای ثبات اندونزی است، دارد. توسعه انرژی هسته ای به عنوان جایگزینی برای واردات نفت و گاز، هدف مهمی برای هند محسوب می شود، کما اینکه انرژی هسته ای، در حال حاضر، تنها 1% نیاز انرژی هند را تامین می نماید. 1. توافق هسته ای هند – آمریکا در سال 2008، که پایه همکاری هسته ای دو کشور در حوزه انرژی است، باید فعالانه دنبال شود تا به هند برای توسعه برنامه انرژی هسته ای غیر نظامی اش کمک نماید. 3. آمریکا باید کمک به نوسازی(مدرنیزه کردن) و توسعه ارتش هند، خصوصا نیروی دریایی این کشور را – از طریق سازماندهی تدارکات (با قیمت)رقابتی، و تقویت توافقات تولید داخلی، که شراکت فناوری و همچنین تهیه بی وقفه تجهیزات نظامی را تضمین نماید – به شدت افزایش دهد.

با در اختیار گرفتن قدرت توسط مائو، وی جمهوری خلق چین را مبتنی بر رادیکالترین اندیشــههای کمونیســتی پایهگذاری کرد و تنها راه رســیدن به آینده مطلوب را «شــاهراه طلایی سوسیالیسم» تعریف کرد. وی در آخرین سفرش بیمار شد و از دنیا رفت. از دیدگاه آمریکا، بی طرفی اندونزی کاملا رضایت بخش خواهد بود، چرا که این بدان معنی است که اندونزی تسلیم حضور عظیم ناوگان دریایی آمریکا در بیرون از مرزهای آبی این کشور در شرق اقیانوس هند خواهد شد. پس از رانده شدن جناح چپ کومین تانگ از صحنه سیاست، موج جدیدی از آشفتگی و اغتشاش چین را فرا گرفت. هند باید این ظرفیت را داشته باشد که به شکل مستقل مانع دسترسی چین به خطوط مواصلاتی دریایی اقیانوس هند شود و هر گونه حمله نظامی چین به مرزهای شمالی هند را دفع نماید. اگر مثلث متساوی الساقینی را در نظر بگیریم که قاعده آن مسیر دریایی مواصلاتی و راهبردی خلیج فارس و (شرق) آسیا می باشد، در این صورت هند – با موقعیت کلیدی خود برای کنترل اقیانوس هند – در راس بالایی مثلث قرار می گیرد، و ایران و اندونزی، لنگرهای (رئوس) غربی و شرقی آن خواهند بود.

این روند تا سال 2003 باعث شد اقتصاد چین 12 درصد از کل تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص دهد. ، دیپلمات و استراتژیست مشهور هند، در کتاب خود “هند و اقیانوس هند: تاثیر نفوذ دریایی بر تاریخ هند” به صراحت توضیح داده که کنترل اقیانوس هند، کلید قدرت هند و نفوذش در جنوب آسیا است. در حالی که در دهههای نخست اصلاحات، فساد از طریق مجازاتهای شدید کنترل میشد، در دهه منتهی به آغاز فراخوان ضد فساد شی جین پینگ، فساد تبدیل به یک چالش مهم سیاسی و اقتصادی شد. در نهایت تفکر جدید در باب تنظیم جمعیت این شد که به جای یکی دانستن سیاستهای جمعیتی با تنظیم خانواده، رشد جمعیت را باید با از بین بردن برخی مشکلات ریشهای نظیر بهبود دسترسی زنان به تحصیلات، مراقبت بهداشتی و تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی در وضعیت پایدار و باثبات نگه داشت. از سال ۲۰۱۸، چین سالانه صدها میلیارد دلار نفت وارد کرده اما سه برابر بیشتر از این رقم را برای صنعت نیمه هادی هزینه کرده است. اما هنوز هم نهادهاي دولتي، اصلي ترين مراكز قدرت را در اختيار دارند و در زمينه اقتصادي بسياري از شركت هاي قدرتمند و ثروتمند كشور دولتي هستند. به نظر می رسد دولت بایدن نیز در همین مسیر گام بر می دارد اما عقب نشینی کاخ سفید از خاورمیانه ممکن است ارتقای جایگاه جهانی چین را تقویت کند.

سازمان همکاری اسلامی (Organization of Islamic Cooperation) – که قبلا سازمان کنفرانس اسلامی(Organization of the Islamic Conference) نامیده می شد – به اتفاق آرا، طرح صلح عربی، را در نشست وزیران امور خارجه در تهران به تاریخ 30 مه 2003، به تصویب رساند. سپس دسته يي از کشاورزان و مردم عادي چين را با خود همراه کرد و انقلاب بزرگي به راه انداخت که به انقلاب کلاه قرمزها(دستار قرمزها) معروف شد. افزون بر این، ارتقای موقعیت چین در عرصه جهانی از یك سو واهمیت منطقه خاورمیانه از دیگر سو، بسط نفوذ این كشور در این منطقه را از عقلانیت والزام برخوردار ساخته است. به طور مثال حضور چین در امریکای لاتین و سرمایهگذاری در کشورهای این منطقه دستاندازی چین به منطقهای به حساب میآید که سالها حیاط خلوت امریکا محسوب میشده است. مهمترین ابتكار این كشور در نهادینهسازی مناسبات خود با كشورهای منطقه خاورمیانه، شكل دهی به گردهمایی چین – اعراب است كه در قالب آن مقامات چین و بیست و دو عضو اتحادیه عرب سالانه گرد هم میآیند تا راههای گسترش و تعمیق مناسبات را بررسی كنند. پوتین تاکید کرد: در جی۲۰ ما متعهد هستیم که هنگام تنظیم توصیههای خود، ویژگیهای ملی را در نظر بگیریم، چه مبارزه با پاندمیها باشد یا اجرای دستورکار اقلیمی.

دیدگاهتان را بنویسید