سیاست های کلی نظام

مقام رهبری با اختیار خود ناشی از بند ۱۱ اصل ۱۱۰ هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را تاسیس نمودند که نوعی ضمانت اجرای تقنینی برای مصوباتی محسوب میشوند که مغایر با سیاست های کلی نظام هستند و از این رو شورای نگهبان بدین جهت که با بند های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مغایرت است، مصوبه مغایر را به مجلس شورای اسلامی عودت میدهد. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران در جلسه شورای پدافند غیرعامل با بیان اقدامات انجام شده در توسعه زیر ساخت شبکه و بهره گیری تمامی دستگاه های دولتی و بخش های غیردولتی از این ظرفیت برای ارائه خدمات گفت: رعایت دستورالعمل ها و ضوابط امنیت شبکه در کنار توسعه زیرساخت ها یک الزام است و همه دستگاه های اجرایی باید با جدیت به آن بپردازند. البته قابل ذکر است کارشناسی ارشد IT دارای گرایش های عمده ای نظیر تجارت الکترونیکی، سیستم های چندرسانه ای، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، شبکه های کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات است که برخی از این گرایش ها در دانشگاه های ایران ارایه می شود.در دوره کارشناسی ارشد نیز ضمن تکمیل مدیریت پروژه به ارایه راه حل های مناسب برای مسایل پیچیده سازمانی می پردازد.

فراخوان عمومی با اطلاعرسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد. در این صورت، تفاوت دیگرى نیز بین این دو گروه تعاریف رخ مىنماید; چراکه در این صورت تعریف دوم اعم از تعریف نخست و جامعتر از آن خواهد بود و قدرت و حکومت در جوامع دیگر را نیز در بر مىگیرد و هیچ یک از سه اشکالى که بر تعاریف گروه نخست وارد مىشد بر این سرى از تعاریف وارد نخواهد شد هر چند این تعاریف نیز اشکالات ویژه خود را دارند که آنها را در جاى خود مطرح مىکنیم. هر سازمان عناوین شغلی و توصیف های شغلی مناسبی را که نیاز آنها را برآورده می کند، برای خود تعریف کرده و هر یک از افرادی که دارای این عناوین شغلی هستند، می توانند یک یا چندین نقش را بر عهده داشته باشند. هر سازمان برای داشتن یک استراتژی موفق، میبایست به وضوح نقش های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات لازم برای انجام فرایندها و فعالیتها را تعریف کند.

فناوری، به تنهایی کسی را به تسهیم مهارتهای خود با دیگران ترغیب نمیکند. آنها پپسی را تولید میکنند اما فرمول آن را به جهانیان نمی دهند. برای یک بخش بزرگ، ویژه سازی میتواند بصورت ارائه سرویس ها و نقشهای اختصاصی به هر فرد و هر تیم بطور مجزا انجام شود. از آنجا که تعداد این نقش ها اندک است، افراد می توانند مسئولیت چندین سرویس و فرآیند را بر عهده داشته باشند. در ITIL هیچ best practice و روش منحصربفردی جهت سازماندهی برای هر سازمانی بطور مجزا وجود ندارد که متناسب با هر یک از سازمانها و موقعیتهای مختلف باشد و هر یک از این روش ها باید متناسب با محدودیت منابع و اندازه سازمان، ماهیت و نیازهای کسب و کار و مشتریان تغییر کنند. سن، اندازه، وسعت جغرافیایی و فناوری های مورد استفاده هر سازمانی، بر ساختار آن تاثیر می گذارد. نقطه شروع طراحی سازمانی، استراتژی است، زیرا مسیر و راهنمای هر مرحله از فرایند طراحی را ارائه میکند. هر چه سازمان رشد کرده و بالغ تر شود، نقشها و روابط آن نیز باید تغییر کند در غیر اینصورت با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

به هر تقدیر، نباید فراموش کرد که مدیریت دانش کارساز، بدون تغییرات سازمانی ـ فرهنگی و رفتاری گسترده، تحقق نخواهد یافت. فناوری، به خودی خود، سازمان یادگیرنده و شایستهسالار و سازمانی دانشآفرین پدید نمیآورد (درودی، 1384: ص.105، نقل شده در شریف، 1387: ص.113) و همواره یکی از دلایل شکست فعالیتهای مدیریت دانش، نبود انگیزه در میان افراد و گروههای درگیر در امر اشتراک دانش است (راجو و رینز، 2007:ص.1067، نقل شده در شریف، 1387: ص.114). در همین راستا، لازم است تا قهرمانها، اهمیت نسبی نقش خود و دیگر ذینفعان را درک نموده و قهرمانهای بیشتری را از دیگر گروههای ذینفع، به استخدام در آورند. برخی قابلیتهای اختیاری مانند برنامه تجربه کاربر به Xiaomi امکان میدهد تا دادههای مربوط به چگونگی استفاده کاربران از گوشی موبایل و خدمات MIUI و سایر خدمات ارائه شده توسط Xiaomi را تحلیل کند. در بخش های کوچک، چندین نقش میتوانند مانند تصویر زیر با یکدیگر ترکیب شوند. این گرایش از رشته IT در سرتاسر دنیا زیر شاخهای از گرایش مهندسی کامپیوتر و مخابرات تلقی میشود و از لحاظ کاربردی پیشینه طولانیتری نسبت به دیگر گرایشهای فنآوری اطلاعات دارد. در پژوهشی که توسط «ابطحی و صلواتی» (1385) با عنوان «پژوهشی در زمینه مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران» انجام گرفت، مدل زیر برای کاربست مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران پیشنهاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید