شعر انقلاب اسلامی مترادف با نام نصرالله مردانی است

در صورت تمایل برایمان بنویسید کدام بیت یا غزل حافظ را بیشتر از بقیه دوست دارید؛ همچنین میتوانید زیباترین اشعار عاشقانه مولانا را در سایت انگیزه بخوانید. رگههای تجددخواهی توسط زنان معترض به وضع موجود، پس از مشروطه جرقه زد و به حضور زنان در عرصههای مختلف کمک شایانی کرد. مطابق با نظر و دیدگاه بیدل دهلوی، انسان و هر آنچه در طبیعت وجود دارد جزیی از کل بهحساب میآید و آن وجود کلی و گیاه خداوند است و همة کائنات سایة او هستند و این نظریه «وحدت وجود» ابن عربی است که بیدل نیز به آن معتقد است پس او وجود خودش و هر انسانی را همچون حباب پوچ میداند که از آب گهر یا همان خدا نشأت گرفته است و از خداوند توفیق بخشش دارد.

وی گفت: به همین دلیل زبان فارسی بهعنوان یک مؤلفه مهم در هویت ملی ما ایرانیها نقش مهمی دارد و آنچه زبان فارسی را قوام داده است، بیان آن در قالب شعر است که این شعر از موهبتهای جامعه ایرانی است و ما بزرگان بسیاری داشتیم، شعرای ما اغلب حکما و عرفای بزرگی بودند. داودی تصریح کرد: در ادبیات ایرانی هر نسلی صدای خاص خود را دارد. پس از مرگ پروین اعتصامی هم حرفهای بسیاری علیه او زده میشد و این نشان از جامعه ادبی ضد زن ما از دوران کهن تا دوره پس از مشروطه دارد که تا سالها بعد ادامه داشت.

در همان دوران شاعری چون پروین اعتصامی که هرچند با زبان نه چندان نرم و فارغ از جنسیت شعر میگفت، نقش خود را در فرهنگ ایفا کرد و با جایگاهی که به دست آورد به تغییر این نگرش بین مردم و جامعه کمک کرد؛ البته در آن دوره نیز بزرگان ادبیات باورشان نمیشد این سرودهها مال یک زن باشد و شاعر زن چنین اشعاری بسراید. در تأثیر شعر زنان بر زبان شعر نیز باید گفت، زبان شعر و شروع سادهنویسی که از دوران ورود ادبیات ترجمه وارد ایران شد، از دوره فروغ وارد شعر شد. از تأثیر این عدالت، برکت اقتصادی در زندگی مردم حاصل می شود و از هر دانه غله بیش از صد دانه به دست می آید.

شرایطی که فروغ در زندگی زنان اطرافش و خواهرانش دید و شعرهای زیادی شد در دفترچههای شعرش و در نهایت رگههایی از آن وارد سرودههایش در دفتر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» شد؛ همچنین خفقانی که در جامعه و سیاست و شرایط زندگی بر پروین اعتصامی تأثیر گذاشت و وارد شعرش شد و سبک سرایشش را تعریف و تعیین کرد. آیا میشود شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و اعتقادی هر دهه را ندیده گرفت؟ هرچند پیش از او شاعرانی مثل پروین اعتصامی و ملکالشعراها زمینه را برای حضور زنان هموارتر کرده بودند و شرایط فرهنگی جامعه بسیار تغییر کرده بود.

چگونه میتوان جو سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و شرایط مختص جامعه در هر دهه را در نظر نگرفت و به چنین تعریف جامعی رسید؟ با توجه به شرایط اجتماعی «شاعران فرامن» در پی اثبات ذهنیت خود هستند و هر مُهر تاییدی را قبول نمیکنند. با توجه به کارکردهای زبانی شعرها ساختار نظاممند و متمرکز ندارند. تبریک روز زن به وسیله متن ادبی، مسیج، پیام، اس ام اس، شعر و عکس در ۳ بهمن ماه برابر با ۲۰ جمادی الثانی همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر ارسال میشود. چند نفر شاعر زن پیش از مشروطه داشتهایم و چند نفر نام این شاعران به گوششان خورده است؟

همانطور که از مفهوم اشعار بالا که در نگارۀ میر علی خوشنویسی شده اند مشخص است، این اشعار زیبا و پر معنی، دارای مضامین اخلاقی هستند که انسانها را از خودپرستی و کبر و غروی نهی می کند و توصیه می کند تا عزت خود را نگه دارند و در زندگی به گونه ای عمل کنند که هیچ کس از آنها آزاری نبیند. او همچنین درباره شاخصهای نگاه پست مدرن و نوگرایانه «شاعران فرامن» نیز گفت: اگر چه بافت زبان شعرِ شاعران فرامن یکی است، اما جزیینگری، تمرکزگرایی شناسههای بدیع و تازهای دارد.

چراکه نگاه بیدل نگاهی استعاری است و هر چیز را به شکل ذهنیت خود درمیآورد؛ و این ویژگی شعر او را چندمعنایی و تأویلپذیر کرده است. قبل از هر چیز لازم به ذکر است که در سخنرانی های علمی برخلاف سایر سخنرانی ها، نیازی نیست تا سخنران تمام آداب سخنوری را بداند، اما اگر این آداب را بداند بهطور حتم موفق تر از دیگران خواهد بود. اگر مرا زخمی کنند/ زیباترین چیز در وجود آهو جراحت است/ و اگر به دارم آویزند/ از آنها سپاسگذارم که مرا در ردیف مسیح قرار دادند).

مرا صدا می زدند مدتهاست سکوت کرده اند … بههمین دلیل بارها پروین اعتصامی را کوبیدند و به او تهمت زدند که شعرهایش نه سروده او که سروده بهار است! شاعری که فرای جنسیت در فرهنگ گام گذاشت یا شاعری که در مصاحبهای احساس خرسندی خود را از زن بودن اذعان داشت و آن را اِلمان مثبت و قدرتمند و مؤثری دانست برای وارد کردن به شعرهایش؟ شعرهای او بیشتر پندگونه بودند و لطافت روح و ظرافت طبعش در پشت شعرهایش پنهان بود. آنچنانکه شعرهای مشهور و پرآوازهای از او بین مردم به یادگار مانده و در اذهان مردم و مخاطبینش به جا مانده است.

همه شعرهای بیدل مانند هم نیستند. تمامی معانی و مضامین شعری بیدل، همچون مضامین شعری صائب، در دو معنی و مفهوم متضاد از هم(موافق خوانی و مخالف خوانی) به کار گرفته شده است. نوآوری شاعران این دوره در غزل سرایی، غزل این دوره را با ویژگی هایی همراه کرده است که قطعا باید از آن با عنوان «غزل نو» یاد کرد. ضیای موحّد میگوید، که هر کدام غزلهای مولانا یک مجلس سماع است، گویا آن که برای مجلس سماع سروده شده است. به واسطه تغییری که در فرم به وجود آمده است، هر لحظه به گونههای متفاوت در حال حرکت و پیشروی است.

مولفههایی نظیر مرگ اندیشی، پوچانگاری و آنارشیسمگرایی سبب گسستهای معنایی شده است، و بیشتر تکگوییهای شاعرانه نشان از عصیانی گری و سرکشی دارد. علاوه بر این، مولفههایی نظیر فعلستیزی و نحوگریزی، بازیهای زبانی، معناگریزی، تشکیک، منولوگسرایی و چندمرکزی، گسست و پیوست و فروپاشی کلان روایت یا فراروایتها مهمترین شاخصه پرداخت شعر پیشرو است. در هیأت خوابی در هیاهو و به روایت شاعرانه آن پرداخته است. گاه فرای فمینیسم و گاه همپای فمینیسم حرکت کرد و راهگشای بسیاری از شاعران آن دهه و دهههای بعدی شد.

دیدگاهتان را بنویسید