“شکل آغازین جهان” از مباحث اصلی در کیهانشناسی معاصر است – خبرگزاری مهر

وی با ماموریت ملکه هلا ، بازگشت بالدر به باغ خدایان ، به عنوان یکی از اسیران برای رفتن به هلهایم ، قلمرو مرگ انتخاب شد. به همین ترتیب ، مرگ او حماسی است: او از خدایان خواست تا برای اثبات جاودانگی خود ، همه اشیای مضر را که می توانند به زمین بیندازند ، اما در طول چالش ، تیر هودر (برادر نابینایش) سینه او را سوراخ کرد و او درجا مرد. 84) ابن سینا، مانند ارسط از راه حرکتهای افلاک، عقول و کثرت آنها را اثبات میکند. کارونه هم چنین تلاش می کند تا تعارضات درون متنی ای که برخی مفسران در این محاورات می بینند ازیک طرف و تعارضات بین محاورات را به طور کلی برطرف کند.

هاوکینگ ابتدا میدان گرانشی شدید درون سیاه چاله را دلیل این امر میدانست. این علامت مشخصه-ی کیهان شناسی «خلاء پویا» به همراه آشکارسازهای موج گرانشی با فرکانس بالا و اندازه گیری های قطبش CMB (حالت های B)، پنجره ای جدید به سمت رویارویی با مدل های متداول تری از تورم را باز می کند. دکتر کارول در مصاحبهای با نشریه نیوساینتیست نظرات خود را در مورد برخی اکتشافات بزرگ در حوزه فیزیک، روند رشد این رشته، پیش بینی آینده فیزیک و نیز کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی در این علم بیان کرده است. کتاب تاریخچه زمان که عنوان فرعى «از انفجار بزرگ تا سیاهچالهها» را بر خود دارد یکى از مهمترین کتابها در حوزه کیهان شناسى است که به موضوعاتى هم چون تصویر ما از جهان، مکان و زمان، جهان در حال گسترش، اصل عدم قطعیت هاینزبرگ و پیامدهاى آن، نیروهاى اصلى و ذره هاى بنیادین طبیعت آغاز و انجام جهان، وحدت فیزیک مى پرداخت.

معادله ی موج گرانشی استخراج شده و بخش وابسته به زمان آن، از مرحله ی زمان آغازین دسیته، به صورت عددی انتگرال گیری شده است. این آزمون به صورت تشریحیه و حدود ۷تا ۱۰ سوالس ونزدیک ۴ ساعت ونیم وقت دارین پیداست که مرحله دوم المپیاد نجوم همونطور که ازشواهد پیداست(:دی) آزمون سختیه و اکثر کسانی هم که المپیاد می­خونن میخان که تو این مرحله به رستگاری برسن .و برای عبور از این مرحله تلاش می­کنند. بنابراین، برای انطباق با اجماع علمی، انیشتین یک فاکتور میانی را وارد كرد، كه با حرف یونانی لاندا مشخص می شود، و این كیهان را ثابت نگه می دارد.

بخش عملی را رصد تشکیل میدهد که به نوبه خود بسیار جذاب است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم 90 درصد جرم جهان را جرم تاریک و انرژی تاریک تشکیل میدهد. مسئله انرژی تاریک و جرم تاریک نیز از جمله مباحث مطرح در کیهانشناسی امروزی است. پارسی خبر چنین باشد که، رسول صلی اللّه علیه میفرماید:هر که از خانه بیرون آید، بجستن یک کلمه، یا یک مسئله از علم، که بیاموزد، تا سودمند گردد دل او بدان، و یا بدیگری در آموزد، بنویسد خدای عزّ و جلّ او را بهر قدمی، عبادت هزار ساله، که روز روزه دارد و شب نماز کند، و باز گسترانند فرشتگان پرهای خود را، تا او بر آن میرود، و درود میدهند بر وی، مرغان هوا، و ماهیان دریا، و جنبندگان زمین، و فرود آرد خدای عزّ و جلّ او را، بمنزلت هفتاد صدّیق، و آن یک مسئله او را از علم، بهتر از آن که همه دنیا از آن وی بودن، و وی آن را از بهر خدای عزّ و جلّ، بکار آن جهان خرج کردی.

این مسئله با عنوان “پارادوکس اطلاعات سیاهچاله” یکی از معماهای فیزیک مدرن بود. وی علاوه بر پژوهش در حوزه کیهان شناسی، به مباحث فسلفی و معنای زندگی نیز توجه داشته و به تازگی کتابی با عنوان «تصویر بزرگ» در مورد منشا زندگی، معنای زندگی و کیهان، نگاشته است. این مدل را می توان به عنوان موردی خاص در دسته ای که اخیراً توسط پریکو و همکارانش (Phys. از شرایطی که ارسطو برای محرک بر میشمارد این است که میان متحرک و محرک تماس برقرار است و این دو همراه همند و با همدیگر یک موجودیت واحد را تشکیل میدهند.

هاوکینگ که به انیشتین دوم نیز مشهور است، تمام تلاش خود رابه خرج داده تا تئوری تاریخی نسبیت انیشتین رابا افزودن نظریههاي مربوط به کوانتوم تکمیل کند ودر کل معادله اي موثر و قابل قبول برای کل فعل و انفعالات در عالم هستی ارائه کند. بله. جالب است، زیرا فیزیکدانان با شاخههایی نظیر مکانیک کوانتوم و طراحی بمب اتمی و نیز فناوریهایی دیگر، به نوعی قدرت را در قرن بیستم در دست داشتند. اگر از کودکی به نجوم علاقه داشتهاید و مطالب نجومی را دنبال میکردهاید، نیازی به مطالعه این کتابها ندارید.

در این سال ادوین هابل که تخصصش در ساختارهای بزرگ جهان یعنی کهکشانها بود نشان داد تمامی اجرام جهان در حال دور شدن از هم هستند. به نظر میرسد خود ارسطو نیز از پاسخی که در فصل پنجم درباره صورت دوم یعنی حرکت حیوانات بیان کرده خشنود نیست، لذا در فصل بعدی این مطلب را مطرح میکند که اصولا علت حرکت حیوان، آتمسفر و چیزهایی مانند غذا که داخل بدن حیوان میشود، میباشد.«پس اصل اول چنین حرکتی از خارج نشأت گرفته است.بنابراین، حیوانات بخودی خودشان همیشه در حرکت پیوسته نیستند.عامل دیگری هست که آنها را حرکت میدهد، عاملی که خود متحرک بوده و در حین مرتبط گشتن با هر شیء خود جنبانی تغییر مینماید».

بنابراین حرکت مکانی از جهت حرکت علت (محرک)وحرکت اجزای تشکیل دهنده شیء، بر دیگر تغییرات مقدم است، اما نسبت به شیء کامل که صورت خود را دریافت کرده است، حرکت مکانی از همه تغییرات مؤخر است. اندیشه و تصویری که بر اذهان مردمان این دیار غالب است، فکری است که درباره ی عمل مداومی است که پیوسته در این سرزمین وقوع می یابد و دائما تنازع و تعارضی صورت میپذیرد که تا واپسین عصر زمان، این تعارض قطع نشدنی است. بر اساس گزارش ap، هاوکینگ با ارائه نظریه “hawking radiation” اولین شهرت جهانی خودرا کسب کرد.

هاوکینگ باوجود ناتوانیهاي فیزیکیاش ناشی از بیماریهاي اختلالات نرونی بدلیل ارائه نظریاتی در باره سیاهچالههاي فضایی و طبیعت زمان به شهرت علمی جهانی دست یافت. هاوکینگ برخلاف سایر همکاران دانشگاهى خود در بین عامه مردم نیز از شهرت و محبوبیت بسیارى برخوردار است. سیف ایزدبانوی غلات به داشتن موهایی بلند و زرین شهرت داشت. هاوکینگ کرسی ریاضیات “لوکاس” یا “lucasian ” راکه در قرن 18 میلادی به نیوتون متعلق بود، در اختیار داشت و پس از بازنشستگی، فعالیت هاي خودرا بعنوان استاد افتخاری ریاضیات لوکاس ادامه داد. دومین کرسی دار این پست نیوتون بوده و پاول دیراک، متخصص مکانیک کوانتوم نیز از سال 1932 تا سال 1969 اختیار دار این کرسی بوده است و از سال 1979 این کرسی معتبر در اختیار استفان هاوکینگ قرار گرفت.

برای تبیین نیروهای گرانشی در فواصل کوچک که نیروی بسیار زیادی به شمار میرود(چون نیرو با فاصله نسبت عکس دارد) باید نظریه کوانتوم نسبیتی داشته باشیم. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات افزود: تمام فیزیک دست به دست هم داده تا دانش فربه و عظیمی چون کیهانشناسی داشته باشیم که درباره کلی به نام کیهان سخن بگوییم. برای ورود به دنیای هیجانانگیز و متنوع نجوم حرفهای که گرایشها و شاخههای متنوعی از اخترفیزیک، سیارهشناسی، کیهانشناسی، اپتیک، نجوم رصدی و بسیاری ریز گرایشهای دیگر را شامل میشود، در ایران بهترین مسیر انتخاب رشته ریاضی دردبیرستان و برای رسیدن به رشته نجوم در کنکور، انتخاب رشتهی فیزیک در مقطع کارشناسی است.

سیاه چاله ها همه ی اطلاعاتی را از هر چه به درون آنها فرو رود، از بین نمی برند. اگر درسی از تاریخ آموخته باشیم، این است که باید در انتظار شگفتی ها بود. طبق اطلاعات ارائه شده «جاهطلبانهترین بسته الحاقی تاریخ این فرانچایز» Dawn of Ragnarök یا «سپیده دم رگناروک» نام دارد و در تاریخ 10 مارس 2022 (19 اسفند) منتشر میشود. در عوض اطلاعات تکه تکه میشوند. در واقع اگر انواع حرکتها و تغییرات را نسبت به یک شیء واحد در نظر بگیریم، به عقیده ارسطو حرکت مکانی آخرین نوع تغییرات است که یک شیء انجام میدهد.«صحت دارد که در مورد هر موجود خاصی که دارای تکوین است، جنبش باید آخرین نوع حرکات آن موجود باشد.زیرا بعد از تکوین، موجود مورد بحث ابتدا دگرگونی و افزایش را تجربه میکند و جنبش حرکتی است که فقط هنگامی که چنان موجوداتی کامل میشوند، بدانها تعلق مییابد.اما باید قبلا چیز دیگری که در فرآیند جنبش است حتی علت تکوین چیزهایی که میشوند باشد، بدون آنکه خود در فرآیند تکوین قرار گیرد».

این اشکال با خصوصیاتی که ارسطو بعدا در کتاب فیزیک و متافیزیک برای محرک نامتحرک اول بر میشمارد، تقویت و تشدید میشود.از جمله خصوصیات محرک نامتحرک اول، غیر مادی بودن است.حال سؤال این است که چگونه یک موجود غیر مادی در موجود مادی حرکتی را ایجاد میکند. نویسنده این کتاب با رویکردی کم و بیش تاریخی چگونگی تحول کیهان شناسی و تحول آن را شرح داده است، چگونه در این مسیر رشته های مفهومی متفاوتی در کنار هم چیده شده و چگونه با پیشرفت های فناوری، راه های نوین کاوش گشوده شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید