فلسفه اخلاق – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

تعالیم یهودی و مسیحی، که عمدتاً صبغه فلسفی دارند شالوده قوانین ملی و بین المللی و به طور کلی تفکر اخلاقی تمدن غربی را تشکیل می دهند. شاید مهمترین دستاورد فلسفی ملاصدرا، نظریه ی حرکت جوهری باشد. مثلا چه بسا در عمل از آنها خواسته شود تا پی آمدهای تجدیدنظر بخش هایی از قوانینی را که اصول اخلاقی کهن را بیان می کنند برآورد و پیش بینی نمایند یا شاید انتظار رود که برای از میان برداشتن محرمان فوق العاده مهم دلایلی بیاورند. هر از گاهی فلاسفه وسوسه می شوند مجموعه هایی برای قانون گذاران فراهم کنند تا مربوط به تدوین دستورالعمل ها در قلمروهایی باشند که شامل موضوعات اخلاقی هستند.

مهم تر از این که اغلب چنین بوده است که گروه های تاسیس شده توسط حکومت برای بررسی موضوعات اخلاقی با تکالیف و پرسش های محالی روبرو می شوند. این توافق مربوط می شود به استقلال افراد، حق افراد برای تصمیم گیری درباره اعمالی که آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، به طرقی که با اهداف و ارزش های خاص آنها هم سو باشند، حق آنها برای آزادی و مصونیت از مداخله بی جای دیگران. اگر برخی از چنین اصول اساسی در آغاز پذیرفته شود، کمیته یا هیاتی که نگرش فیلسوفانه دارد می تواند مشخص کند که کدام یک از مفاهیم مهم بوده و با مساله مورد بحث ارتباط دارند و هم چنین احتمالاً می تواند اقدام به ارائه راه های عملی برای اجرای تصمیمات خود نماید.

فلسفه کاربردی اجتماعی وقتی بتواند از برخی اصول محوری آغاز کند که کم و بیش مورد پذیرش هر جامعه متمدن است، مثل اصول منشور سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر، بهترین وضع را دارد. طرح مقدماتی مقاله به سادگی و ناآگاهانه از تحلیل و ابهام زدایی فلسفی آغاز کرده، به را های عملی و ابزارها می رسد و دوباره باز می گردد. استـرول، 2008، 178) نگرههای اگزیستانسیالیسم existentialism به لحاظ ماهیت خود دربارة سرنوشت بشر، چالشهای جدی داشته و در برخی موارد نیز نسبت به سایر رویکردهای فلسفی با موضعی انتقادی ظاهر میشوند. تنها شامل تشریفات ازدواج که صرفاً عمل تقدیسی است، نمیشود؛ بلکه پیمان میان زن و شوهر و اموری را که ازدواج با آنها تکمیل میشود را نیز شامل میشود.

هدف این بحث صرفاً ارائه مستندات شرعی برای توجه ادیان بر مسأله پوشش و حجاب بود تا نشان داده شود، فرهنگ به تنهایی بر این مهم تأکید نداشته است؛ بلکه ادیان، هماهنگ با فطرت آدمی،گرایش به پوشش و عفاف را به عنوان یک اصل پسندیده مطرح کردند در ادیان، صرفاً به حجاب ظاهری تأکید و بسنده نشده؛ بلکه حجاب باطنی به عنوان آراستگی درونی و تلاش در جهت تأدیب نفس برای هر مردوزنِ متدین توصیه شده است. آنها در جستجوی میزان یا مقیاسی هستند که این فعالیتها را مهم جلوه دهد.

اساساً نمی توان درباره تاثیر گسترده قوانین اخلاقی بنیادی بیان شده در عهد عتیق تردید داشت و هم چنین نمی توان درباره نفوذ چشم گیر شخصیت و تعلیمات عیسی، که آن قوانین اخلاقی را اغلب به وسیله حکایات تفسیر کرده و توضیح داده تردید کرد. در مجموع میتوان، معنای زندگی را از منظر افلاطون در بعد اجتماعی آن، حضور ارزشهای اخلاقی همچون صلح، آرامش، زیبایی، عدالت، حکمت، حسن نیت، و برادری تلقی کرد. از فیلسوفان رواقی میتوان به اپیکتتوس واورلیوس اشاره کرد. باید بتوانیم اوصاف کیفی موضوعی را مدل کرد و نیز بیان نمود که این اوصاف کیفی چه تناسبات کمّی ای دارند و این تناسبات کمّی درچه صورتی تناسبات مطلوب است و درچه صورتی تناسبات مطلوب نیست و برای اینکه شیء را به طرف تناسبات مطلوب بهینه کنیم باید از کجا و به چه نسبتی تصرفات و تغییرات انجام داد.

حکم کردن به این که چه چیزی فی نفسه خوب است به این معناست که آن چیز ارزشمند است. پیش فرض افلاطون در بحث فلسفه سیاسى این است که انسان مرکّب از روح و جسم است و جزء اصیل انسان، روح است که همه چیز در خدمت آن و تعالى آن است. انسان با دست یابی به فهمی بهتر از این چنین مفاهیم انتزاعی می تواند فهم و دانش خود را از زندگی و امکانات زندگی افزایش دهد.

در این فصل، مروری مختصر بر اندیشهها در باب علم و مسائل علمی از اندیشمندان پیشاسقراطی تا پیش از نیوتن میشود و پس از این نویسنده به علم از نظرگاه نیوتن میپردازد. در این دوران، انسان علاو بر اینکه نفس را از گناهان و آلودگیها پاک میسازد، از لذائذ مشروع مانند خوردن و آشامیدن نیز چشم پوشی مینماید و بدین وسیله، به نفس خویش صفا و نورانیت میدهد؛ زیرا گرسنگی موجب صفای باطن و توجّه به خدا میگردد. قواعد تاریخ شامل بسیاری مطالب مانند توضیح علّی، توصیف اطلاعات و تفسیر روایی رفتار انسان است.

در سدة بیستم، انتظار تفسیر و تبیین معنای زندگی در فلسفههای تحصلی positivism بیهوده است، زیرا هدف این فلسفه، تعیین ملاک معناداری گزارههاست. و اینها شامل وسایل زینت بانوان در آن عصر میباشد.یعنی قرآن و بعد از آن تفسیر ائمه با علم به مقتضیات زمان و همین طور فطرت و نیاز انسانها به زیبایی در تعیین حد پوشش استفاده زنان را از وسایل زینت (که قبلاً عنوان شد) منع نکردهاند.

زن دوگونه زینت دارد؛ یکی زینت ظاهری و دیگری زینت باطنی. شخصيت خداداد زن را از دستبرد نگاه ابزاري ديگران، مصونيت مي بخشد. 8. آیا عقل مدرک اخلاق، عقلی غیر از عقل نظری است؟ آیا این ویروس هولناک بیگانه، نگرش ما به هستی و مرگ و زندگی را تغییر نداده است؟ آیا معنا امری است که در متن واقعیت مندرج است و آدمی میبایست با طی مراحلی بدان نزدیک شده و آن را کشف یا صید کند؟

نیچه مشکل فلسفه های انگلیسی را نژادی می داند و در جایی به صراحت بیان می کند که نژاد آنگلوساکسون فاقد استعداد فلسفه ورزی است. توافق آگاهانه هم چنین تضمین می کند که ارزش های متخصصان سلامتی، انسانی باقی مانده و با خواست های بیماران و ارزش های کل جامعه، از جمله ارزش های اقلیت ها هم سو می ماند و بالاخره اگر اشتباهاتی در کار باشد توافق آگاهانه، متخصص پزشکی را از آنها حفظ می کند. هر حركتي كه براي دفاع از زن انجام ميگيرد، بايد ركن اصلي آن، رعايت عفاف وي باشد. در حالي كه اين درواقع آزادي مردان هرزه، براي تمتع از زن است.

دیدگاهتان را بنویسید