فلسفه ازدواج – ویکیپرسش

در بحث آموزش مردم و خانواده ها برای تربیت صحیح اسلامی باید سند های مصوب نظام مانند سند مهندسی فرهنگی ابلاغ و اجرا شود که در اینصورت ما آمادگی همه نوع آموزش ها از قبل از ازدواج تا بعد از آن و تا تربیت فرزند و امثال آن را داریم . در اینستاگرام مدلهای لباس اسلامی را ببینید کدامیک به پوش اقوام ما کمک میکنند. عموم و خصوص من وجه را در منطق قدیم به این صورت میدانند که میان دو کلی، تنها برخی از افراد بر یکدیگر صدق میکنند.

برخی از دولت ها برای حجاب و عفاف بودجه کافی اختصاص ندادند و گاه همان هایی هم که بود عمل و اجرا نشده است . دومین نکته در مورد ارسطو این است که علاوه بر آن که او به تعدّد خیرات قایل است، به عملورزى و عمل گرایى معتقد است تا دانش و شناخت گرایى. بحثهاي فلسفي درباره نظريه شناخت به طور غيرمستقيم تأثيرات مهمي در علوم داشتهاند. طبرسی در تفسیر مجمع البیان ج 20 که 500 صفحه می باشد در خصوص پدیده برهنگی و چشم چرانی و زینت های آشکار و نهان مباحثی به میان آورده در قرآن شریف هر کجا به پاکدامنی و پاکی ورزیدن سفارش شده منظور پاکدامنی و دوری گزیدن از بی عفتی است اما تنها در این آیه شریفه است که منظور پوشیدن اعضا و اندام های جنسی است امام صادق (ع) فرمود این شیوه برای دین و دنیای آنان سودمندتر و بهتر و برای پاک ماندن از اتهامات گوناگون موثرتر و به پروا نزدیکتر است و نیز به زنان لازم دانسته است اینکه سر و گردن و سینه و دست دیگر جایگاه های زینت و زیور خویش جز آنکه به طور طبیعی آشکار است برای مردان بیگانه هویدا نسازند.

دکارت سالهای 1619 تا 1628 را در شمال و جنوب اروپا گذراند و همان طور که بعدها توضیح داد «کتاب جهان» (The book of The world) را مطالعه کرد. وی ادامه داد: اگر بانوان بدانند که با بدحجابی چه زیانهایی خواهند دید، قطعاً این مسیر را ادامه نخواهند داد. همواره برای رسیدن به ریشه یک مطلب و پی بردن به عمق مسأله، باید آن را از دیدگاه و سیر تحولات تاریخی مورد بررسی قرار داد تا به اهمیت بیش از پیش آن دست یافت. دوره های آموزشی ، برنامه های فرهنگی ، محتواهایی که باید ارائه می شد و اقناع ذهنی برای نسل جوان آن گونه که باید به جامعه نرسیده و بستگی به غیرت و ایمان خود افراد، گاهی خود دستگاه ها با اینکه بودجه نداشتند بودجه هایی را از محل های مختلفی تهیه نمودند و همایش ها و برنامه ها و توصیه هایی ارائه کرده اند لکن آن کاری که باید بشود این نیست و نیاز است یک تربیت اصیل از دوران کودکی و مهد کودک انجام شود که نشده است .

نهرو مىگوید: «متاسفانه این رسم ناپسند کم کم یکى از خصوصیات جامعه اسلامى شد و هند نیز وقتى مسلمانان بدین جا آمدند آن را آموخت.» به عقیده نهرو حجاب هند به واسطه مسلمانان به هند آمده است ولى اگر تمایل به ریاضت و ترک لذّت را یکى از علل پدید آمدن حجاب بدانیم باید قبول کنیم که هند از قدیم ترین ایام، حجاب را پذیرفته است، زیرا هند از مراکز قدیم ریاضت و پلید شمردن لذّات مادى بوده است. علّت های مختلفی از نظر فلسفی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی و روانی در مورد پیدایش حجاب ذکر کردهاند .

در بخشی از این شماره در صفات اخلاقی شیعه در عصر غیبت از بیانات آیت الله جوادی آملی آمده است: «در روایاتی به نقل از ائمه اطهار علیهم السلام آمده است که یکی از ویژگی های شیعیان ما این است که هرگاه فرصت کنند، به ذکر کثیر می پردازند: (شیعتنا الذین إذا خلوا ذکروا الله کثیرا). کاش فرزندان و نسل شیعه و مسلمان به اندازه ی ثبت سند خودرو برای ما ارزش داشتند .

اولین آیه خطاب به زنان پیغمبر با این جمله آغاز میشود:«”یا نساء النبی لستن کأحد من النساء”،یعنی شما با سایر زنان فرق دارید.» اسلام عنایت خاصی داشته است که زنان پیغمبر چه در زمان حیات آن حضرت و چه بعد از وفات ایشان، در خانههای خود بمانند ، و در این جهت بیشتر منظورهای اجتماعی و سیاسی در کار بوده است.قرآن کریم صریحا به زنان پیغمبر میگوید:«و قرن فی بیوتکن، یعنی در خانههای خود بمانید.» اسلام میخواسته است «امهات المؤمنین» که خواه ناخواه احترام زیادی در میان مسلمانان داشتند از احترام خود سوء استفاده نکنند، و احیانا ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سیاسی و اجتماعی واقع نشوند.

خادم گفت: آقای من است.پس برقع خود را گرفته، خود را پوشانید.» (سفر پیدایش، باب 24،آیه 64 و 65) از این بیان روشن می شود که پوشش زن در مقابل نامحرم در شریعت حضرت ابراهیم (علیه السلام) وجود داشته است؛ زیرا «رفقه» در مقابل اسحاق که به او نامحرم بود، ازشتر پیاده شدو خود را پوشاند تا چشم اسحاق به او نیفتد. همچنین آورده که رسول خدا (ص) به حضرت علی (ع) فرمود: دنبال نگاه به نامحرمان نگاهی دیگر مکن، که اولی برایت بس است و دومی را حق نداری و در خصوص محدوده وحکم حجاب، این چنین آورده: یعنی پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اینکه اهل عفت وحجاب و صلاح و سدادند، نزدیک تر است.

حجاب در آیین مسیحیت: مسیحیت احکام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد، چراکه عیسی(ع) گفت: فکر نکنید که من آمدهام تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ کنم، بلکه آمدهام تا آنها را به تحقق برسانم (عهد جدید، انجیل متی، باب70)، انجیل در موارد فراوان، بر وجوب حجاب و پوشش تأکید و پیروانش را به تنزّه ازاِعمال شهوت و عفاف فراخوانده است؛ در انجیل می خوانیم: همچنین زنان پیر در سیرت متقی باشند ونه غیبت گو و نه بنده شراب زیاده، بلکه معلمات تعلیم نیکو، تا زنان جوان را خِرَد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند، و خرداندیش و عفیفه وخانه نشین و نیکو و مطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا متهم شود(انجیل، رساله پولس به تیتوس، باب دوم، فقره 1 ـ 6). راغب در مفردات میگوید: «عفّت، حالت نفسانی است که مانع تسلّط شهوت بر انسان میشود و انسان عفیف کسی است که با تمرین و تلاش مستمر و پیروزی برشهوت، به این حالت دست یافته باشد»(راغب اصفهانی، 1390: ج2، ص 164.) فرق عفت با حجاب: عفت به پاکدامنی، تقوا، حیا وخوف درونی گفته می­شود و حجاب از نمودها و تاثیرات بیرونی آن است.

دشمن در حال تلاش است تا الگو های مجاهد و فداکاری چون شهید فهمیده ها از مقابل جوان های ما حذف شوند . جهت گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای واسنادی و فیش برداری از کتب، مجلات و سایت های تخصصی اینترنتی استفاده شده است و اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تحلیل شده است. کارکردگرایی (Functionalism) برای از میان برداشتن این دردسر، به جای آن که ذهن یا حالات ذهنی را رفتار، که نمود اندامواره است بداند، آن را کارکرد یا دنباله ای از نقش ریشه ای که درونداد در برابر بازده بازی میکند، میداند. فرارویدادگی (supervenience)یا پایه گیری کلیدواژه ای است که نزدیک به دو دهه یا بیشتر به فلسفهٔ ذهن آمده و برابر با وابستگیِ بودونبودِ چیزهای ذهنی به چیزهای فیزیکی است.

ذهن اساس درک و دریافت های بیرونی است و نمی توان بدون آنکه اساس و بنیان درستی برای آن تدارک دید، به آرامش رسید. بدون شک، پوشش زن در برابر مردان بیگانه، یکی از ضروریات دین اسلام است. پس حجاب محدودیت نیست، بلکه یک امر فطری است که عزّت زن در گرو رعایت آن است؛ به این علت که عفاف و حیا خود تدبیری است که زنان باید برای گران­بها شدن خود در برابر مردان به کار برند و موقعیت خود را حفظ کنند. مجید نوشته شده در خصوص آیات حجاب نیز بحث هایی به میان آمده است. با این بیان آیه شریفه به پوشیده داشتن موارد ذکر شده یا جایگاه هایی که زر و زیورها درآنجاها قرار دارد سفارش شده است نه بر زر و زیور، چرا که به خود زر و زیور اگر در سر و گردن و دیگر جایگاه های خود نباشد می شود نگاه کرد.

چرا حجاب بر زنان واجب شده است نه برای مردان؟ بهزادیان افزود: چرا شهید چمرانی که در غرب تحصیل کرد تبدیل به یک انقلابی بزرگ شد. پس از اين جريان اين فكر براى بعضى پيدا شد كه روش قياسى به هيچ وجه قابل اعتماد نيست، پس اگر علمى در دسترس تجربه و آزمايش عملى نباشد و بخواهد صرفاً از قياس استفاده كند، آن علم اساسى ندارد، و چون علم ما بعد الطبيعه چنين است، يعنى تجربه و آزمايش عملى را در آن راه نيست، پس اين علم اعتبار ندارد، يعنى مسائل اين علم نفياً و اثباتاً قابل تحقيق و مطالعه نيستند.

دیدگاهتان را بنویسید