فلسفه اصلی رعایت عفاف و حجاب رسیدن به سعادت است – ایسنا

انسان برای کمال خلق شده است و اسلام برای این هدف تعدیل غرایز را پیشنهاد می کند؛ یعنی پاسخ در حد نیاز. لذا دود بی حجابی در وهله اول به چشم خود زنان می رود. در بی حجابی تن ظهور می کند، نه شخصیت. حجاب برای این در قرآن آمده است که زن مورد اذیت و آزار قرار نگیرد و با حیثیت انسانی با جامعه در تعامل باشد، نه با جذابیت ظاهری. فلسفه حجاب این است که زن در جامعه باشد اما نه به عنوان یک جنس مونث بلکه به عنوان یک انسان. فلسفه حجاب این است که زن در متن جامعه باشد اما نه به عنوان یک جنس مونث؛ بلکه به عنوان یک انسان.

رحيم پور ازغدي: بي حجابي در غرب تجارتي ايجاد كرده است تحت عنوان تجارت بدن زن. «طب» به هر حال عبارت است از معرفت احوال و عوارض بدن انسان. برای انسان ها بعد از این که بدن هایشان مرد، چه اتفاقی می افتد؟ اکنون سوال این است که چرا باید یک تجربه شکست خورده را تکرار کرد؟ اکنون سؤال این است که چرا باید یک تجربه شکست خورده را تکرار کرد؟ دوباتن البته در بازار نشر ایران چنان گل کرده است که از هر اثرش چندین و چند ترجمه در قطعها و شمایل متفاوت پیدا میشود و کتابهایش چاپهای دورقمی را تجربه میکنند.

هگل تاریخ را روندی معقول میداند که به سمت شرایطی خاص، یعنی تحقق آزادی انسان حرکت میکند. میداند (راغب، ۱۴۱۲هـ.ق). بنابراین، معنای لغوی زینت بسیار گستردهتر از معنای زیور فارسی است. آریستوفانس آن را جستوجوی نیمه گمشده هر انسان میداند و آگاثون آن را زیباترین خدا مینامد. پوشش در حالت ستر صلاتی در هر حال واجب است. حال که انقلاب در حال رسیدن به اوج قدرت و شکوفایی خود در عرصه های مختلف علمی ،نظامی ، حضور در منطقه و امثالهم می باشد بنابر این همین عرصه ی تهاجم فرهنگی و هدف قرار دادن بنیان خانواده و حمله به حیا و حجاب ، عرصه ی مناسبی برای دشمنی با ایران اسلامی خواهد بود .

«پذیرفتن استدلال مبتنى بر احتمالات از دانشمند ریاضى، همان قدر ابلهانه است که چشم داشت دلایل علمى از یک سخنور.»22 پس ارسطو اذعان مى دارد که در این پژوهش، نباید انتظار استدلال هاى منطقى و دقیق داشت; چون موضوع پژوهش در علم سیاست از نوع دوم است و بنابراین، دقت متناسب با خود را مى طلبند، نه بیش از آن. توحید و یگانگی خدا با تثلیث قابل جمع نیست؛ بدین سبب خواستند با طرح «راه دین از عقل جدا است» ، مسأله تعارض آموزههای عقلی را با کتاب مقدس به گونهای حل کنند ولی سوکمندانه پس از انقلاب اسلامی گاه و بیگاه از برخی از نویسندگان، آهنگ تفکیک به گوش میرسد آن هم نه به صورت شرقی، بلکه به صورت غربی!

برای هیچ زنی حلال نیست مچ و پایش را برای غیرهمسرش آشکار نمایید و اگر چنین کرد، پیوسته مشمول لعنت و خشم و غضب الهی است و فرشتگان الهی او را لعنت میکنند و خداوند برای وی عذابی دردناک فراهم کرده است» (نوری، 1408هـ.ق، 14/241). در روایت صحیحه حلبی از امام صادق (ع) نقل شده است: «درست نیست زن مسلمان روسری و پیراهنی را در کوچهها به تن کند که بدنش را نپوشاند» (حرعاملی، 1404هـ.ق، 4/388). به عقیده این نظریهپردازان این روایات و مستندات قرآنی بهخوبی نشان میدهد که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مسئله حجاب را به عنوان یک اصل اجتماعی بسیار مهم میدانستند.

در انجیل متی پیرامون طلاق چنین آمده است: هر کس زن خویش را بدون آن که خیانت از وی دیده شود، طلاق دهد و آن زن هم دوباره شوهر کند، آن مرد مقصر است، چون باعث شده، زنش زنا کند و مردی هم که با این زن ازدواج کرده، زناکار است. بیرون رفتن زنان بدتر از آن نیست که افراد غیرصالح را میانشان آوری و اگر بتوانی بهگونهای زندگی کنی که غیر تو را نشناسد، چنین کن. نمی دانید چه لذتی دارد وقتی در خیابان راه می روید در حالی که عروسک متحرک نیستید بلکه یک انسان رهگذرید. فیلسوف می خواهد برای هر سوالی جواب روشن و صریحی بدهد برای مثال «هدف زندگی» چیست؟

یکی از جذابیت های فلسفه این است که تقریبا هر کسی میتواند در آن وارد شود؛ همهی ما در طول عمر زمانی را برای تفکر دربارهی سوالاتی از این قبیل اختصاص میدهیم یا دربارهی آن ها با دوستان خود بحث میکنیم. سوالاتی مانند:زیبائی چیست؟ قبل از تولد کجا بوده ایم؟ مادران امروز به مادران فردا می آموزند؛ اگر می خواهید ارزش خود را حفظ کنید خود را به راحتی در دسترس مردان قرار ندهید؛ یکی از زنان اروپایی روزنامه نگار می گوید: در ایران سوار اتوبوس شدم، جوانی را دیدم که در قسمت آقایان چشم دوخته بود به صورت دختری، وقتی دخترک متوجه او شد صورتش را پوشاند.

زنان بايد بدانند آنچه اسلام در مورد حجاب مطرح نموده است براي حفظ شخصيت آنهاست. هر 14 دقيقه يك نفر مورد تجاوز به عنف قرار مي گيرد و هر ساله ده ها هزار كودك در اروپا مورد تجاوز جنسي و سوء استفاده هاي ديگر قرار مي گيرند. گرایش به قانون کلی در توصیفات تاریخی توسط دیگر فیلسوفان تحلیلی علم مانند ارنست نیگل هم مورد تأکید قرار گرفت. بلكه باید گفت تا جایی كه اسناد تاریخی نشان میدهد، یكی از مهمترین دغدغههای فكری تمام فیلسوفان بشر، اندیشه در اخلاق و اخلاقیات و مسائل مربوط با آن بوده است.

هر علمی، مجموعه ای است از مسائل مرتبط با موضوع آن علم که حول آن موضوع سازمان یافته اند. به همین جهت لفظ فلسفه نیز از دیرباز در برابر لفظ سوفسطی که به عربی به لفظ سفسطه که به معنای شیوه ی تفکر و استدلال مغالطه آمیز است قرار گرفت. بی حجابی، چشم چرانی را به دنبال دارد و چشم چرانی مقایسه و سخت گیری در انتخاب همسر را به دنبال می آورد و چهره هیچ زنی نمی تواند با مجموعه ای از زیبایی های دیده شده یک مرد رقابت کند.

سالي كلاين (فمنيست): در حقيقت آن چه در سال هاي اخير به دست آمد آزادي زيادي زنان نبود بلكه مشروعيت بخشيدن به بي بند و باري مردان بود. دوم آن که مردان نیز میل و غریزه جنسی خود را در محیطهای اجتماعی کنترل کرده و به زنانی که حجاب کاملی ندارند با دید بدی نگاه نکنند (به مرور زمان حتی این زنان بدحجاب نیز حجاب خود را بهتر میکنند و به نوعی میتوان جامعه بهتر و زیباتری با برابری زن و مرد به وجود آورد).

تا جایی که به پیش فرض های عام که همه امور و قوانین علمی را تحت قوانین عام دیگری در می آورند، برسند. اما تا پیش از قرن بیستم غالباً تصور میشد که خداوند واضع و منشأ قانون طبیعی و به تبع آن اخلاق طبیعی است. هر چیز که ارزشش بیشتر پوشش بیشتر. خطابهایی که در این آیه درباره زنان پیامبر (ص) آمده است در حقیقت مربوط به همه زنان مسلمان است؛ زیرا در «أَطهَرُ لِقُلُوبِکمْ وَ قُلُوبِهُنَّ» خداوند برای هر زن و مردی، پاکدلی را میخواهد. اگر می خواهی بین تو و خداوند حجابی نباشد، بین خود و مردم محجبه باش؛ که بی حجابی در حجاب است.

همانگونه که حجاب ظاهر عفت و عفت باطن حجاب است، بی حجابی نیز زمینه ساز بی عفتی است و گام به گام بدحجاب را به بی عفتی نزدیک می سازد. امروز هم آدم قرائن و شواهدی را مشاهده میکند که کسانی میخواهند درست نقطهی مقابل ما – که فلسفه را یک امر کاملاً خواصی قرار دادهایم – حجمهای قوىِ فلسفی را بیاورند. در میان فلاسفه هم حرف واحدی درباره عشق وجود ندارد اما تقریبا بسیاری از آنها عشق را جدی نگرفته اند و حق هم دارند، چون عشق، معمولا با عقل جور در نمی آید. ايمانوئل كانت: در عشق جنسي، عاشق معشوق را تنها به ديد يك شيء اشتها آور مي نگرد.

شما میتوانید زیباترین اشعار درباره عشق از گذشته تا امروز را نیز در ستاره بخوانید. گاه درباره نقش فلسفه ادعاهاي بزرگتري هم شده است. به تحقیقات بیست ساله اخیر درباره انقلاب صنعتی توجه کنید. سپس می گوید: ما زنان غربی آرزو داریم مردان اروپایی به ما یکبار اینطور نگاه کنند ولی افسوس که زن در اروپا دلربایی و ارزش خودش را از دست داده است. وی ادامه داد: اگر تأکید شما بر این است که مد و استایل چون کلماتی غربی هستند حتماً مفهوم نهفته در آنها باید غربی باشد، ما مخالف هستیم.

ولي يك زن مسلمان با حجاب، نمادي از ستم بر زنان و يا سياست هاي تعصب آميز مي شود! علی (علیه السلام): ندیدم کسی لباس گروهی را بپوشد و بعد از مدتی مثل آن ها نشود. این نوعی امتداد فلسفه در روش علم است که البته با شیوه های تجربی مدرن و فلسفه هایی که میتواند این شیوه ها را مقنن و حوزه های مختلف علم را هماهنگ کند، تفاوت دارد. اما تا موقعی که حفاظ دارد نور و گرما می بخشد. استاد شهيد مرتضي مطهري (ره): مرد بر خلاف آنچه ابتدا تصور می رود، در عمق روح خویش از ابتذال زن و تسلیم و رایگانی او متنفر است.

ويل دورانت: حيا يكي از دلفريبي هاي زن است. جامعه اي كه عليه حيا و عفت اعلان جنگ كرده دشمن زنان است. اگرچه اکثر خانم های ایرانی بدحجاب، بی عفت نیستند اما واقعیت این است که پیام بدحجابی در نگاه مردان به بی عفتی معنا می شود و کوچکترین بی احتیاطی از طرف زنان بدحجاب به معنای بی عفتی نزد مردان تعبیر می شود. گفتیم که کمیت زندگی برای ما مهم است و همه طولانیبودن زندگی را میخواهیم. به دلیل آن که «نیک بختى» ملک مشترک همه آدمیان است و بسیارى از انسان ها مى توانند به آن دست یابند و غایت دانش سیاست بهترین غایات است، پس انسان ها هم مى توانند با عملورزى خویش به این غایت مهم و شریف دست یابند.

دیدگاهتان را بنویسید