فلسفه حجاب در سخن ۳۲ نفر از بزرگان ایران و جهان – صاحب نیوز

ما روزهای اول، فکر میکردیم بعد از پیروزی، چون مردم خیابانها را از خودشان میبینند و کشور را از خودشان میبینند و فاتح کشور هستند، یک جور دیگر رفتار میکنند. گفتیم، دیگر این مغازهدارها که حالا کشور را و جامعه را از خودشان میبینند، یک مقدار مراعات میکنند. اگر شما امروز نابسامانی در کشورتان میبینید، کشور ما یک کشوری نیست که به طور طبیعی دچار نابسامانی باشد. واضح است که اسلام به هیچ یک از این دو رضایت نمیدهد.

ازدواج برای سلامت امت مسیح، لازم است و دلیل بر ایمان به خدا و اعتقاد به عنایت خداوند و سبب جلب خوشحالی خانواده میشود؛ لذا در ممالکی که مسیحیت در اقلیت قرار دارند، اهتمام به کثرت نسل بیشتر است. جعفری در رابطه با پژوهشها و تألیفاتی که در رابطه با ماه رمضان و عید فطر صورت گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه پژوهشهای خوبی انجام شده که باید همهگیر شود و به صورت عملی وارد جامعه شود و از کتاب بیرون بیاید و عملاً مورد توجه قرار گیرد، زیرا این عید؛ یعنی بازگشت به سرشت و آنچه که باید باشد نه آنچه که هست؛ یعنی باید انسانی باشد که هم غم دیگران را داشته باشد و هم تاجایی که از دستش برمیآید برای رفع گرفتاری دیگران بکوشد در این صورت این پژوهشها پژوهشهای عملی و کاربردی خواهد شد.

مترجم و شارح کتاب نهجالبلاغه با اشاره به فلسفه روزه گفت: معنا و مفهوم روزهداری این نیست که تنها از خوردن و نوشیدن امساک کنیم، بلکه باید سراسر وجود انسان، بدن، اندیشه و ذهن انسان روزه باشند، بخصوص قلب انسان که روزه دل، مقام بالاتری دارد؛ یعنی انسان خود را در یک سطح بالاتری از سطح حیوانی و مادی قرار دهد و به تدریج که این روزها ادامه مییابد و انسان توجه به این مطلب دارد و خود را تزکیه میکند، قرآن میخواند و در آیات قرآن تدبر میکند، رو به تعالی میرود و در شبهای قدر هم با اعمالی که از همه بالاتر تدبر در آیات قرآن است ادامه مییابد تا اینکه پس از 30 روز که ماه رمضان به پایان میرسد، گویی انسان آفرینش تازهای یافته، از آلودگیها پاک شده و به صورت انسان متکامل درآمده است و از این جهت این عید یعنی عید بازگشت به فطرت و سرشت نیالودهای که خداوند در ما نهاده است.

بنابراین، آیه به دو نوع زینت زن اشاره دارد: یک دسته که خودبهخود نمایان است و دسته دیگر که پنهان است مگر اینکه شخص به قصد بخواهد آنها را آشکار کند و آیه آنها را از آن بازداشته است. کانون توجه ما در این آیه بر “تقوا” است. امسال خودمان دیدیم که باران فراوان آمد، ما با اشتیاق وارد کشاروزی میشویم، اینجا فرمود: «قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّه بِالْبَرَکَهِ وَ الرَّحْمَهِ» آدم با اشتیاق وارد ماه مبارک رمضان میشود. ما اگر همه در مبارزه با تمایلات خودمان پیروز میشدیم و همه ما انسان فداکار میبودیم و همه در افق دیدمان به غیر از خودمان، مردم را میدیدیم و به خاطر یک دستمال، قیصریهای را به آتش نمیکشیدیم و به جای خودمان جامعه را میدیدیم، جامعه ما امروز یک جامعه مرفهی بود.ولی متأسفانه، ما دیدیم که این طور نیست.

ما در جنگ با شاه پیروز شدیم، آمریکا را خوب بیرون کرده و شکست دادیم، در میدانهای مبارزه با رژیم، جانانه مبارزه کردیم، آنها را از پای درآوردیم و پیروز شدیم و در جهاد اصلی پیروز شدیم. ولی به نظر میرسد که در جهاد اکبر و مبارزه با تمایلات نفسانی پیروز نیستیم و دچار کمبود و ضعف هستیم.شیطان که طرف جنگ ماست، نفس اماره که در صف مقابل ماست، در این درگیری وسیع و همه روزه و همه جانبه بر ما پیروز میشود.

اگر بعد از روزه ماه رمضان و براثر روزه و عبادت ماه رمضان به این مرحله رسیدید و در وجود خودتان احساس یک نگهبان کردید و فهمیدید نگهبانی هست که شما را از ظلم، تجاوز، گناه، ستم، فحاشی، بداخلاقی و سوء رفتار حفظ میکند، بدانید که روزه مؤثر است.به امید اینکه ما این نتیجه را از این ماه مبارک و از این روزهای بسیار مقدس بگیریم. کلا هدف از حجاب و سایر احکام دین، قرب به خداست؛ چه اینکه حجاب به طهارت و پاکدامنی و کنترل غریزه جنسی و خودنمایی و دعوت به خود و عفت کمک می کند و عفت و طهارت از صفات الهی محسوب می شوند؛ لذا حجاب موجب قرب به خداست.

شما دیدید که از آزادی سوء استفاده کرده، احتکار کردند، گرانفروشی کردند، چند برابر روی جنس کشیدند، بازار سیاه به وجود آوردند و همینهایی که دیدید، در میدان سیاست هم گروههایی که عمرشان را زیر خفقان گذرانده بودند و فهمیده بودند معنای آزادی چیست، حالا که آزاد شدند، به جای اینکه از این آزادی استفاده معقول کنند، به کثافت کاری و جنایت رو بردند. محمدمهدی جعفری، مترجم و شارح کتاب شریف نهجالبلاغه و از شاگردان مبرز و سالهای دور آیتالله طالقانی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به بررسی فلسفه عید فطر و پژوهشهای انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: فطر به معنای شکافتن است و یکی از معانی فطرت به معنای آفرینش و شکافتن وجود هستی هم هست.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، شب و روز عید فطر بهعنوان یکی از عزیزترین شبهای مسلمانان و به تبع آن ایرانیان است. 4ـ حجاب به معنای حکمی اضافه بر پوشش است که مخصوص همسران پیامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) بوده است. وی اظهار کرد: کاربرد دیگر فطر به معنای گشودن و باز شدن چیزی است، چنان که در قرآن کریم آمده است: «إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ»؛ هنگامی که آسمان شکافته شود؛ چنانکه «افطار» به معنای گشودن روزه است.

اما برای آنکه بهتر از معنای این دو تعریف سر دربیاوریم لازم میاید که مفاهیم مندرج در آنرا بشکافیم. به هر حال عدالت یکی از غامضترین و دشوارترین مفاهیم فلسفه اخلاق است و برای شناخت این مفهوم باید درکی کافی از چیستی فلسفه اخلاق داشت. همانطور که پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به مناسبتهای مختلف یکی از حکمتهای روزه را در قالب فلسفه روزه داری بیان میکردند، در قرآن نیز برخی از آیات به فلسفه روزه داری اشاره میکنند. اطلاع از دلیل و فلسفه احکام الهی هیچوقت کار سادهای به شمار نمیآید.

هر کدام از احکام الهی که خداوند برای انسانها در نظر گرفته است فلسفه و حکمتی در پشت پرده دارد. همانطور که در ابتدای متن نیز به این مسئله اشاره کردیم، از اصلیترین مواردی که فلسفه روزه داری تلقی میشود پیشرفت در درجات روحانی و معنوی است. از اين رو براى مردها نيز، داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است و همين ادب حضور در پيشگاه الهى زمينه ساز حضور معنوى و پذیرفته شدن به محضر حق مى شود. نهاد خانواده تنها با پاسدارى از حجاب اسلامى درخشش و بالندگى لازم را پیدا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید