فلسفه – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

جهان موازی چیست ؟ در همین زمینه نویسنده به بحث در مورد مباحثی مانند استغفار و آمرزش گناهان، هدایت و اعمال نجاتبخش و هدایتکننده انسان، لزوم تقوی، ترک گناه و اصرار نداشتن بر آن، عجایب مربوط به مرگ و جهان پس از آن، اهمیت حج و اسرار مناسک مربوط به آن، سرگذشت اقوام پیشین در قرآن، اهمیت و ابعاد امر به معروف و نهی از منکر، مغفرت و رحمت الهی نسبت به بندگان خویش، ارزش و مقام زن در اسلام، وفای به عهد و برخی دیگر از مسائل اخلاقی دیگر پرداخته است و با توجه به مفاد خطبههای عید فطر و قربان و نماز آنها زوایای گوناگون این مسائل را بیان میکند.

مترجم و شارح کتاب نهجالبلاغه با اشاره به فلسفه روزه گفت: معنا و مفهوم روزهداری این نیست که تنها از خوردن و نوشیدن امساک کنیم، بلکه باید سراسر وجود انسان، بدن، اندیشه و ذهن انسان روزه باشند، بخصوص قلب انسان که روزه دل، مقام بالاتری دارد؛ یعنی انسان خود را در یک سطح بالاتری از سطح حیوانی و مادی قرار دهد و به تدریج که این روزها ادامه مییابد و انسان توجه به این مطلب دارد و خود را تزکیه میکند، قرآن میخواند و در آیات قرآن تدبر میکند، رو به تعالی میرود و در شبهای قدر هم با اعمالی که از همه بالاتر تدبر در آیات قرآن است ادامه مییابد تا اینکه پس از 30 روز که ماه رمضان به پایان میرسد، گویی انسان آفرینش تازهای یافته، از آلودگیها پاک شده و به صورت انسان متکامل درآمده است و از این جهت این عید یعنی عید بازگشت به فطرت و سرشت نیالودهای که خداوند در ما نهاده است.

به این دلیل عید پایان ماه رمضان را عید فطر میگویند. البته بدیهی است که افرادی که به دلیل شرایط خاص فیزیکی و بدنی نمیتوانند روزه بگیرند حکمشان فرق میکند و روزه گرفتن برای آنها نه تنها واجب نیست بلکه در برخی از موارد حرام است! درست به همین دلیل است که می گوییم، روزه عمر را طولانی می کند، به جسم نشاط می دهد و انسان را از کسلی و سستی نجات می بخشد و از امراض و دردها رها می کند. موفقيت دموكراسي تاحدود زيادي وابسته به قدرت شهروندان در بازشناسيِ استدلالهاي درست از نادرست و گمراه نشدن با التباسها و ابهامها است.

در خیابان میروید، اگر روزهای معمولی، وقتی نگاهتان به یک زن میافتاد، یک وضع دیگری داشتید، باید با ماه شعبان و شوال فرق داشته باشد.باید توجه کنید که شما در حال ایجاد رابطه با خدا هستید. وقتی که این بنده عاشق خدا در حال مرگ باشد فرشتگان بر بالین او می ایستند و از آب کوثر و شرابهای بهشتی او را سیراب میکنند تا سختی مرگش برطرف شود. در این گردهمایی بغضها و کینهها تبدیل به دوستی و همدلی میشود و مؤمنان در یک صف واحد احساس اتحاد و نزدیکی بیشتری به همدیگر میکنند .عید فطر از سویی حکایت از پیوند معنوی انسان با خدای خویش دارد و از سوی دیگر حکایتگر ارتباط وی با همکیشان خود است .وقتی انسان خود را از آلودگیها پاک کند و در آیات قرآن تدبر کند، نه اینکه فقط گرسنه و تشنه باشد، بلکه به حال محرومان نیز توجه کند، این رفتار هم در فرد و هم در اجتماع تحول ایجاد میکند و انسان با روزه گرفتن متوجه میشود افرادی در جامعه هستند که ممکن است غذایی نداشته باشند بخورند و یا اینکه غذای روح نیاز داشته باشند، این است که انسان با روزه گرفتن تکامل اجتماعی و همبستگی پیدا میکند و تکامل عمیقی در انسان ایجاد میشود.

فلسفه روزه داری، تکامل جسم و روح است، چرا که گفته اند: عقل سالم در بدن سالم است. احادیث باقی مانده از ائمه اطهار (ع) روشن کننده بسیاری از سؤالات پیرامون فلسفه روزه داری هستند. در این مطلب از جدول یاب به بررسی این سوال می پردازیم که چرا روزه میگیریم ؟ همچنین فراطبیعت گرایان معتقد به عینیت اخلاقند. این به عهدهی شماست؛ یعنی شما مشخّص کنید که این امکانات – چه امکانات عنوانی، چه امکانات جایگاهی (مثل جایگاه تدریس در اینجا و آنجا) و چه امکانات مالی – برای کجاها باید جذب شود؛ مثل اینکه در نیروهای نظامی و اداری جایگاه تعریف میکنند و بعد میگردند آدمِ آن را مییابند.

اگر همانطور که خداوند میفرماید روزه داری به همراه خود حکمت، معرفت و یقین برای آدمی به ارمغان میآورد پس خیلی واضح است که فلسفه روزه داری چه چیزی میتواند باشد. کتاب «من عید فطر هستم» تألیف مجید ملامحمدی، تلاش میکند موقعیت عید فطر (روز اول شوال) را که پس از ماه مبارک رمضان فرا میرسد و در آن مسلمانان جشن بندگی خود را بزرگ میدارند، برای بچهها بازگو کند و ضمن آشنایی آنها با این عید خجسته، موضوع بندگی و تعبد و فرمانبری از دستورات خداوند را به طور غیرمستقیم به بچهها یادآور شود. کاتولیکها میگویند: بدون بهرهمندی از این شعائر، نجات برای هیچکسی ممکن نیست و برای رسیدن انسان به نجات و رستگاری تشریع شدهاند؛ ولی پروتستانها تأثیر این شعائر را در حد به نمایش در آوردن رستگاری و نجات میدانند یا آنها را در صحه گذاردن بر نجات و رستگاری موثر میدانند و عامل اصلی را ارادهی خداوند میشمارند.

وی عنوان کرد: اینکه چرا عید ماه رمضان را فطر میگویند، به این جهت است که ماه رمضان بر ماههای دیگر برتری دارد، همانطور که در دعای این ماه میخوانیم که «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ» و در مقابل خداوند عرض میکنیم که قرآن را در ماه رمضان نازل کردهای و اینکه «وَ هَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَ كَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ» و این ماه را بر ماههای دیگر کرامت دادهای، برتر دانستهای و این ماه شرف و افتخار بیشتری دارد، بخاطر اینکه قرآن در این ماه نازل شده و ما در این ماه موظف به گرفتن روزه هستیم.

میدانیم که ما علمی داریم به نام علم اخلاق که قصد دارد مشخص کند سعادت چیست؟ ما نخواستیم که شما بیجهت گرسنه و تشنه باشید و رنج بکشید، نه؛ گفتیم شما متقی باشید، یعنی، شب عید فطر که – ان شاءالله- رسید، یک درجه تقوا در درونتان افزایش یابد.تقوا چیست؟ روزه داری از سریعترین راهها برای متقی شدن است. زمانی که فردی روزه داری میکند و برای ساعتها این مشقت و سختی را متحمل میشود در ایمان و خلوص، خود در برابر پروردگار را به چالش میکشد و با سربلندی از این مرحله عبور میکند. آقای «عصار» در سال 1354 شمسی از دنیا رفتهاند و شاید این قصه به سالهای 1350 رخ داده باشد.

هم چنان که صدف را برای دُرّ حفاظ قرار داده بر زن نیز حجاب را حفاظ قرار داده است. جعفری در رابطه با پژوهشها و تألیفاتی که در رابطه با ماه رمضان و عید فطر صورت گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه پژوهشهای خوبی انجام شده که باید همهگیر شود و به صورت عملی وارد جامعه شود و از کتاب بیرون بیاید و عملاً مورد توجه قرار گیرد، زیرا این عید؛ یعنی بازگشت به سرشت و آنچه که باید باشد نه آنچه که هست؛ یعنی باید انسانی باشد که هم غم دیگران را داشته باشد و هم تاجایی که از دستش برمیآید برای رفع گرفتاری دیگران بکوشد در این صورت این پژوهشها پژوهشهای عملی و کاربردی خواهد شد.

دیگر هر چه شنیدید، نقل نکنید و هر چه به زبانتان بیاید نگویید و هر گونه که دیروز قضاوت میکردید، امروز هم قضاوت نکنید. اما انسان اگر بخواهد کلمات پیغمبر(ص) را بفهمد، باید شرایطی مثل شرایط پیغمبر(ص) برایش به وجود بیاید تا بفهمد امروز جامعه ما یک آزمایشگاه برای تفسیر و تحلیل کلمات پیامبر شدهاست. اگر فایدهای برای وضو، نماز، روزه، خمس یا … اگر در آن جنگ پیروز شدید، میتوانید بگویید که جامعه شما پیروز است و انقلابتان پیروز است، والا نه، ما حالا و در گذشته، این حرف پیامبر را نقل میکردیم و یک چیزی هم از آن میفهمیدیم.

دیدگاهتان را بنویسید