: ماه «قمر زمین»

در این وضعیت قسمت کوچکی از نیمه رو به زمین ماه ، تحت تابش نور خورشید قرار میگیرد. کره ماه نیز طی هر ۲۹٫۵ روز سفری مداری حول زمین دارد که این حرکت تدریجی در آسمان رو به شرق صورت میگیرد. در هنگام گرم شدن هوا دمای آب اقیانوسها نیز افزایش می یابد و منجر به بروز مشکلاتی در اکوسیستم اقیانوسها می شود.برای مثال گرم شدن آبها ممکن است باعث بروز پدیده ای به نام سفیدی مرجانهای دریایی شود.وقتی که آب گرم میشود مرجانها ماده ای را که عامل رنگ و تغذیه آنها است از درون خود خارج می کنند.در این حالت رنگ مرجان ها سفید می شود و چنانچه دمای آب به وضع طبیعی برنگردد میمیرند.گرمای افزوده همچنین منجر به وقوع بیماری هایی می شود که بر جانوران دریایی تاثیر گذار است. خورشید یک ستاره است و به نظر منجمان از هر نظر ستاره ای متوسط است. عکس این منظره ی تماشایی در رصد خانه ای خورشیدی در نزدیکی حاشیه ی دهانه هالیکالا واقع در جزیره مائویی هاوایی گرفته شده است.

اکنون ماه بر روی مدار خود به حرکت ادامه میدهد و پس از چند روز به طور محسوسی در سمت چپ و یا در شرق خورشید واقع میشود. ماه در این حالت از دید ناظر زمینی اکنون در سمت راست یا در غرب خورشید قرار دارد و به عبارت دیگر قبل از طلوع خورشید در آسمان صبحگاهی پدیدار میشود، تا بالاخره دوباره به وضعیت ماه نو میرسد. افزون بر منابع آب در اتمسفر کره ماه، یکی دیگر از منابع تامین آب در کره ماه، بادهای خورشیدی است. اما بررسی دقیق در طی چند سال نشان می دهد که این دوره ی ظاهری ثابت نیست بلکه با عرض جغرافیایی لکه ی خورشیدی تفاوت می کند. به محض اینکه چرخش ماه به اندازهای کند شد تا با دوره چرخشی خود به دور زمین انطباق پیدا کند، تأثیر گرانشی زمین بر روی ماه تثبیت شد. به همین دلیل ماه در حال حاضر یک بار به دور زمین چرخیده و یک بار حول محور خود حرکت میکند و به دلیل اینکه هر دو این چرخشها در زمانی واحد شکل میگیرند، زمین تنها قادر به مشاهده یک وجه از کره ماه خواهد بود. دانشمندان پیشبینی میکنند که خورشید کمی از نیمه عمر خود فاصله داشته باشد و ۶٫۵ میلیارد سال دیگر زمان دارد تا اینکه یک کوتوله سفید شود.

در این حالت انسان نیمی از ماه را تاریک و نیم دیگر را روشن مییابد؛ این وضعیت نیم ماه افزاینده یا ربع اول نامیده میشود. اگر نور خورشید فقط قسمتی از آن روی ماه را که بسوی ماست در بر گیرد، ما ماه را بر حسب میزان تابش نور بصورت هلال باریک نوری ، نیم قرص و یا به صورت یک گلوله تقریبا گرد نورانی میبینیم. تقریبا هفت روز پس از بدر ، دوباره نیم ماه دوم یا ربع آّخر حادث میشود. اگر آن روی ماه که به سوی ماست، بطور کامل مورد تابش خورشید قرار گیرد، ما ماه را بصورت قرص کامل و به عبارت دیگر در حالت بدر مشاهده میکنیم. فرایندی که شباهت زیادی به روند حرکتی خورشید و دیگر ستارهها دارد. این شیوه حرکتی همچنین میتواند دلیل طلوع گاه به گاه زودهنگام ماه در هنگام عصر و یا در طول روز را توضیح دهد. این اتفاق تصادفی باعث میشود تا هم ماه و هم خورشید به یک اندازه به نظر رسیده و در هنگام کسوف تمام سطح خورشید گرفته شود. هنگام کسوف ، حدود 161 کیلومتر (100 مایل) از زمین در تاریکی قرار میگیرد.

دوباره یک هفته بعد ، ماه از دید این ناظر ، دقیقا در مقابل خورشید قرار میگیرد. به همین دلیل است که طلوع ماه در برخی روزها با ۵۰ دقیقه تأخیر صورت میگیرد. هشت دقیقه و 20 ثانیه طول می کشد تا پرتوهای خورشید به زمین برسند. ب. موج اصلی: که از حیث سرعت در مرحله ی بعدی قرار دارد، از مواد جامد و مایع می گذرد. عده ی دفعاتی که ماه مخروط سایه را قطع می کند، کسر کوچکی از تعداد دفعاتی است که از بالا یا از زیر آن می گذرد. در طول سال ، 2 یا 3 خسوف (ماه گرفتگی) رخ میدهند، آن هم وقتی که زمین بین ماه کامل و خورشید قرار گرفته و بر سطح ماه سایه افکند. یک یا دو کسوف (خورشید گرفتگی) نیز در طول سال رخ میدهند. در صورت وجود توربولانس امکان تشکیل سیرو کومولوس نیز وجود دارد. ماه تنها وجه دور افتادهای دارد که امکان مشاهده آن از زمین وجود ندارد. ماه از هماه زمانهای اولیه با سرعتی برابر 3659 کیلومتر در ساعت به دور زمین در حال گردش بوده است. این صفحات با سرعتی شبیه به سرعت رشد ناخنهای انسان در حال حرکت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید