ماه – ویکی نجوم

اجازه دفاع در ماه حرام: هر چند آغاز جنگ در ماه حرام از گناهان بزرگ شمرده شده، اما در صورتی که مسلمانان در این ماه مورد حمله قرار بگیرند، دفاع از خود بر آنان واجب است: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (ترجمه: ماهِ حرام، در برابر ماهِ حرام! واجب است مرده مسلمان در دل زمین دفن شود و قرار دادن جسد در صندوق و مانند آن، بدون زیر خاک نهادن جسد کفایت نمىکند. ابرکامپیوتر به رایانهای گفته میشود که در کمترین زمان، اطلاعات بیشتری را با دقت بالاتر پردازش کند. با پیشرفت تکنولوژی سرعت و دقت پردازش این رایانهها بیشتر شد و هرسال ابررایانههای قدرتمندتری معرفی میشوند. به طوری که به جهت حرمت این ماهها اگر قاتل پدر خود را در این دوره زمانی مشاهده میکرد، متعرض او نمی شد. میتوان مشاهده کرد که سرعت تغییر قطب شمال از سال 2000 افزایش یافته است، در حالی که قطب جنوبی در مقایسه با آن حرکت چندانی نداشته است. دورههای مشاهده شده ممکن است با هم تفاوت قابل ملاحظهای داشته باشند. اعراب گاه بر اساس اغراض شخصی، حرمت ماه محرم را به صفر منتقل کرده و ماههای دیگر را هم به تأخیر میانداختهاند.

ملت عرب با گذشت زمان در مناسک حج و حرمت ماهها تغییراتی ایجاد کردند، زیرا در مواردی به دلیل خشم و کینه زیاد، ترک جنگ و غارت و چپاول در سه ماه پیاپی بر آنان دشوار میآمد، در عین حال نمیخواستند بر سنت دیرین آنان که حرمت ۴ ماه از سال بود خللی ایجاد شود، از این روی حرمت ماه محرم را به تأخیر میانداختند و به صفر منتقل میکردند. روضةالمنجمین، چاپ جلیل اخوانزنجانی، تهران 1382ش؛ مؤیدالدین عُرضیدمشقی، تاریخ علمالفلک العربی (کتاب الهیئة)، چاپ جورج صلیبا، بیروت 1990؛ غیاثالدین جمشید کاشانی، سلمالسماء، نسخه خطی کتابخانه ملی ملک، ش 8/3180؛ محمودبن مسعود قطبالدین شیرازی، التحفةالشاهیة، نسخه خطی کتابخانه (ش 1) مجلس شورای اسلامی، ش6130؛ حسنبن علی قمی، ترجمه المدخل الی علم احکام النجوم : تألیف به سال 365ه .ق، از مترجمی ناشناخته، چاپ جلیل اخوان زنجانی، تهران 1375ش؛ ادوارد استوارت کندی، پژوهشی در زیجهای دوره اسلامی، ترجمه محمد باقری، تهران 1374ش؛ کوشیاربن لبان، رسالة فی الابعاد و الاجرام، در الرسائل المتفرقة فی الهیئة للمتقدمین و معاصری البیرونی، حیدرآباد، دکن: دائرةالمعارف العثمانیة، 1367/1948؛ همو، کتاب المدخل فی صناعة احکام النجوم، چاپ میچیو یانو، توکیو 1997؛ محییالدین مغربی، ادوار الانوار، یا، زیج مغربی، نسخه خطی کتابخانه آستان قدسرضوی، ش 523؛ محمدبن مسعود مسعودی مروزی، جهان دانش، چاپ جلیل اخوان زنجانی، تهران 1382ش؛ یحییبن ابیمنصور، الزیجالمأمونی الممتحن، چاپ عکسی از نسخه خطی کتابخانه اسکوریال، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت 1406/1986؛Aristoteles, Meteorologica, with an English translation by H.D.P.

طوسی، محمدبن حسن، التبان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، تحقیق سیدطیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۴۰۴ق. برای دانلود آهنگ قدیمی آسمان مست از علی اصغر شاه زیدی به ادامه مطلب مراجعه کنید… نزدیکی کره ماه به زمین سبب شده است که مطالعه ی آن آسانتر و جذاب تر از سایر اجرام سماوی باشد.از سطح زمین، ماه آنقدر بزرگ است که برای دیدنش به تلسکوپ نیازی نداریم. عمر ما ممکن است بسیار کوتاه تر از آن باشد که بتوانیم چنین تغییراتی را مشخصا و به وضوح تجربه کنیم. اکنون پس از گذشت چندین سال با عنایت خداوند و پشتکار تیم “فروشگاه عطر ماه 24” توانستهایم در زمینه افزایش اعتبار فروشگاه و درصد اطمینان و رضایتمندی مشتریان به نتایج چشمگیری دست پیدا کنیم. رسیدن گرما و نور از هسته خورشید به سطح منطقه همرفت حدود 170,000 سال طول میکشد.

ماه و زمین بطور همزمان و حدود 4.5 میلیارد سال پیش شکل گرفتند. بر اساس تحقیقات عمر خورشید ۴٫۶۰۳ میلیارد سال است و دمای آن با توجه به نقطهای که دمای آن را اندازهگیری میکنیم متفاوت است. کتاب تفسیر پیام قرآن پس از طرح آیات 27ـ32 نازعات هم مینویسد :«این آیات نیز به خوبی نشان میدهد که آفریش آسمان، قبل از زمین بوده و پیدایش آب و گیاهان و کوهها بعد از آن انجام گرفته است. 2. منظور از آن همین زمین است که هفت طبقه دارد و طبقه های آن (مانند طبقه های پیاز) روی هم قرار دارند و به تمام کره احاطه دارند و ساده ترین طبقه اش همین طبقه اول است که ما روی آن زندگی می کنیم. منظور، هفت عدد از کرات آسمانی است که ساختمانش از نوع ساختمان زمینی است که ما در آن زندگی می کنیم. سپس پاسخ داده است که آسمانی به نام «فلک اَعلیٰ» وجود دارد که زمان برپایه آن بیان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید