مروری بر تجربیات جهانی سیاستهای جمعیتی – ایسنا

در حالی که در دهههای نخست اصلاحات، فساد از طریق مجازاتهای شدید کنترل میشد، در دهه منتهی به آغاز فراخوان ضد فساد شی جین پینگ، فساد تبدیل به یک چالش مهم سیاسی و اقتصادی شد. اینان خواهند توانست با یک برنامهریزیخوب اخلاقی وتربیتی مانع بروز آسیبهای اجتماعی و اخلاقی در حیطه خود شوند. در این میان به آسیبهای اخلاقی و تربیتیای که متوجه خانوادههای کم جمعیت به ویژه تک فرزند است و همچنین به منافع و فوایدی که در خانوادههای پرجمعیت وجود دارد، دقت نمیشود. با وجود این تدبیرها حتی «ترکیب فقر و جمعیت» هم به خودی خود باعث بروز آسیبهای اجتماعی و انحرافات اخلاقی نمیشود. یافتههای این پژوهش با اتکا بر روشهای ترکیبی (توصیفی – تبینی و تحلیل داده آماری) نشان میدهند که در سطح تحلیل ملی قرارگیری این کشور در مرحله گذار توسعه، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سایر کشورها و عامل اسلام در چین دلایل اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقهای چین در خاورمیانه است. همچنین خانوادههای پرجمعیت زیادی وجود دارند که به اتکای فراوانی و جوانی افراد، فعالتر و بانشاط بوده و به سلامت و صحت زندگی میکنند. از سوی دیگر به دلیل اصالت رفاه و لذت، والدین نیز فرزند بیشتر را «مزاحم» تلقی میکنند.

کودکان در خانوادههای تک فرزندی در سلسلهی فراوانی از خواستههای بیپایان خود رشد میکنند که همه یا اکثر آنها اجابت میشود. دنیایاقتصاد : شوروی، آلمان شرقی، چین و متعلقات؛ این اسمها دو سه روزی است که بیشتر از همیشه در فضای توییتر و اینستاگرام نوشته میشود. به طور قطع نمیتوان این الزام را پذیرفت که جمعیت زیاد با فقر ملازم باشد. این اثر که در قالب دو بخش و نه فصل تدوین شده در ادامه نخستین کار پژوهشی نویسندگان با عنوان پیامدهای استراتژیک نیازهای انرژی چین1قرار دارد که تحولات گسترده در سیاست و اقتصاد چین طی کمتر از یک دهه آنها را وادار کرده تا در برخی یافتههای خود مجددا تدقیق کرده و برخی دیگر را با شواهد جدید تأیید کنند. برای مثال قناعت که یک رفتار اخلاقی ـ اقتصادی است در این وضعیت اهمیت بیشتری مییابد. نوع زندگیای که فقط با داشتن هزینهی ادامه زندگی اتفاق میافتد یعنی ایثارکردن، احیای خود برای دست برداشتن از امکانات و پیش دستی برای رسیدن به آینده. آنان در یکدیگر ادغام شده و سرانجام 7 کشور نسبتا بزرگ یعنی کشور ” چین ” ، ” چی ” ، ” چو ” ، ” وی ” ، ” یان ” ، ” هان ” و ” جائو ” ظهور کردند .

البته ناگفته نماند مسئولین شهر شانگهای اهمیت زیادی برای ارائه خدمات به شهروندان خود قائل هستند و سرمایهگذاری در این خصوص را افزایش دادهاند ولی آنان معتقدند شانگهای در سالهای آینده در ارتباط با سالخوردگی جمعیت این کلان شهر با چالشهای بیشتری روبرو خواهد بود و در حال حاضر 22.5 درصد از جمعیت شانگهای سالمند هستند و از اول قرن 21 شمار افراد بالای 60 سال بیش از 10 درصد بوده است و یکی از راهکارهای به عمل آمده تشکیل بنیادی به همین منظور است که این بنیاد با چهار کمیته تخصصی خود تمام نیروهایش را برای کمک به افراد سالمند بکار گرفته است. در گذشته نگرشهای جامعهشناختی، آثار اخلاقی فراوانی را برای جمعیت، در اجتماع قایل بود. مائو تسهتونگ رهبر حزب کمونیست چین بود و برنامه اصلاحی را در چین به اجرا گذاشت. این مشکلات هم در مطالعات خانواده قابل توجهاند و هم در مطالعات اجتماعی. چين توانسته است در سال هاي اخير رشد اقتصادي قابل توجهي داشته باشد. انتشار این خبر به وضوح نشان می دهد که حتی نزدیک ترین متحدان آمریکا نیز واشنگتن را شریکی قابل اعتماد برای خود نمی دانند. در واشنگتن به نظراتِ دیپلمات ها و نظامیان بازنشسته توجهی نمی شود. مفاهیم اخلاقیای نظیر کف نفس و قناعت، ایثار و گذشت برای دیگری، تلاش در جهت استقلال شخصیت به گونهای مسئولانه برای این کودکان تجربه نمیشود.

بدیهی است که فرزندان در رشد و ارتقای شخصیت والدینشان تاثیر دارند. جمعیت روسیه در حال حاضر 143 میلیون نفر است که پیشبینی میشود طی 45 سال آینده 22 درصد کاهش یابد. در عین حال روسیه مهمترین شریک چین در صحنه بین المللی است. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما دفتر امور تایوان در دولت چین روز چهارشنبه اعلام کرد هر گونه دخالت در اصل سیاست چین واحد یا آسیب رساندن به آن تاثیری جدی روی صلح و ثبات در منطقه تنگه تایوان خواهد داشت. از نظر دورکیم جمعیت بیشتر باعث میشود روابط بیشتری بین انسانها برقرار شود. روزی جمعیت زیاد بحران آفرین میشود و روزی دیگر میبایست به رشد منفی جمعیت و پیامدهای آن اندیشید. پس از تولید محصولات کشاورزی، می توان آن را به آژانس های تهیه کننده محصولات کشاورزی دولتی فروخت. در مقابل ممکن است جنگ روسیه علیه اوکراین منجر به همگرایی بیشتر غرب و بازآرایی ناتو و همگرایی اعضای آن شود؟ اگر این سند به صورتی جدی و عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد، میتواند در آینده به ایجاد یک بلوک اقتصادی مهم در شرق و غرب آسیا، جنوب قفقاز و آسیای میانه برای پیوستن سایر کشورها به عنوان شرکای اقتصادی تهران و پکن، منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید