مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه میگوید: من آن را تحریم میکنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت میدهد و نمیگوید خدا کیفر میدهد. اگر شهرتمحوری، پولمحوری، آرامشمحوری و آسایشمحوری را هدف ازدواج ندانیم بلکه آنها را وسیله رسیدن به رشد و تعالی در نظر بگیریم، و اگر فرهنگ مهدویت را در جامعه ترویج کنیم، جوانان آنقدر به وسایل مادی و دنیایی سرگرم نمی شوند که از هدف غایی یعنی حرکت در مسیر رسیدن به پایان روشن تاریخ بازبمانند.

منابع تاریخ فلسفه اسلامی، خاستگاه این فلسفه را یونان باستان دانستهاند. فلسفه اسلامی، علمی که مسائل کلی هستیشناختی، خداشناسی، علم النفس، معرفتشناسی و دینشناسی را بررسی میکند. طبق آیات قرآن و روایات معصومین (علیه السلام) و روانشناسان اسلامی، این سن، اوایل جوانی و بعد از بلوغ سنی معرفی گردیده است. از ابن عباس نقل میکند که این آیه از آیات محکم قرآن است. در واقع ازدواج در صورتی انسان را به آرامش میرساند که ازدواج باشد، چون گاهی ازدواج خودش نوعی افتراق است.

لذا ترویج مهدویت و انتظار می تواند موتور پیشرو در رسیدن به اهداف بیانیه گام دوم انقلاب به ویژه معنویت و اخلاق و حاکمیت آن بر ازدواج ها و روابط زوجین باشد. اين امر از اهداف اساسى ازدواج است؛ وجود فرزندان به گرمى، پويايى و صفاى كانون خانواده مىانجامد و انگيزه ادامه زندگى را در انسان تقويت مىكند. شخصيت انسان پس از ازدواج به يك شخصيت اجتماعى تبديل مىشود؛ زيرا در پرتو ازدواج و زندگى مشترك خود را شديداً مسؤول حفظ همسر و تأمين وسائل زندگى و تربيت فرزندان آينده تلقى مىكند و تمام هوش، ابتكار و استعدادهاى خود را به كار مىگيرد؛ به عبارت ديگر، احساس مسؤوليت اجتماعى در او شكل مىگيرد و بسيارى از شايستگىها و توانمندىهاى نهفته در درونش را شكوفا مىسازد.

هيچ انسانى به تنهايى كامل نيست و پيوسته در جهت جبران كمبود خويش تلاش مىكند. بنابر دیدگاه انجیل، ازدواج تنها وسیلهای جهت دفع شهوت و جلوگیری ازمعصیت است و خود ارزشمند نیست. شايد خدا فرزندي به او عطا كند كه با گفتن لااله الاالله زمين را سنگين سازد.» در حقيقت زوجها از طريق فرزندان خود رشته پيوند ميان اعضاي يك نسل را به وجود ميآورند. يكي از ثمرات بزرگ ازدواج وجود فرزند و بقاي نسل آدمي است. از ديدگاه اسلام، وجود فرزند صالح براى پدر و مادر يك عمل صالح شمرده مىشود و در سعادت دنيا و آخرت آنها مؤثر است به همين جهت، معصومان توليد و تكثير نسل را از اهداف ازدواج خواندهاند.

يكى از ثمرات بزرگ ازدواج وجود فرزند و بقاى نسل آدمى است. مطمئنا انسانها در مسیر تحول و رشد خود به مرحله ایی می رسند که غریزه خفته جنسی به اوج فعالیت خود می رسد و در کنار این فعالیت غریزه جنسی به تعبیر اریکسون رسیدن به یک صمیمیت هم در وجود فرد شکل می گیرد و همین عامل زمینه تمایل به جنس مخالف را در انسان پایه ریزی می نماید و ازدواج ثمره این مرحله از زندگی فرد است. هر ۱۴ دقیقه یک نفر مورد تجاوز به عنف قرار می گیرد و هر ساله ده ها هزار کودک در اروپا مورد تجاوز جنسی و سوء استفاده های دیگر قرار می گیرند.

از این زاویه فلسفه که عرصه حقیقت است، وظیفه دارد اموری را که بدیهی فرض میشوند به پرسش گیرد و چون به تعبیر دلوز با «بلاهت» عمومی مبارزه میکند، منزوی میشود. از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم میشود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفتهاست؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی میکرد.

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغهای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در میآورد. فلسفه زندگی از دیدگاه مارکسیسم که خود را پرچم دار رهایی و دگرگونی انسان می دانست زندگی هدفی در خود انسان محسوب می شود که مارکس در این مورد می گوید بالا بردن غنای سرشت آدمی هدفی در خود انسان است. پس انسان روزه دار همان گونه كه از مباحات، امساك و امتناع مي كند، به طريق اولى بايد از هرگونه حرام و حتى موارد شبهه اى پرهيز كند.

این مشاور خانواده با اشاره به اینکه یکی از دلایل زیاد شدن طلاق، انتخاب نادرست است، اظهار کرد: انتخابی که با یک نگاه و یک به دل افتادن شروع شود به همین سادگی هم از بین میرود، چه کسی گفته ازدواج باید با عشق شروع شود، من عقیده دارم که انسان باید با عشق زندگی کند، اما با این قاعده و عشقهای اینچنینی که با یک نگاه و با یک حس اولیه تولید میشود هم مخالفم، این عشقها بادوام نیستند، من میگویم ازدواج باید عاقلانه و مبتنی بر هدفی باشد که من در ازدواج به دنبال آن میگردم، عشقی که در مسیر زندگی تولید میشود، عشق ماندگار است.

بخش دوم: این که این تکالیف و وظائف را برای چه مقصودی باید انجام دهد یا ندهد؟ اگرچه دکارت از کلیسا میترسید اما او همچنین امیدوار بود که فیزیک او روزی جایگزین فیزیک ارسطو در آموزههای کلیسا شود و در مدارس کاتولیک تدریس شود. ارسطو نیز به حس بینایی اهمیت بیشتری می داد و این حس را افضل از دیگر حواس میدانست و هایدگر سرآغاز دیدن به مثابه فهم را در eidos یا ایده ی افلاطون میدید چرا که eidos از واژه ی idein به معنای دیدن مشتق شده است.

در ایامی که این داستان به این صورت نبود یکی از اعاظم عصر ما مرحوم آقا مرتضی مدرس گیلانی – که عالم ممتاز عصر خود بود ولی بسیار بسیار مجهول القدر و مظلوم بود- اوکتاب مهمی به نام تذکرة الحکما دارد که بنده منتخبی از آن را چاپ کردهام؛ این کتاب فوق العاده مهم است. شايد خدا فرزندى به او عطا كند كه با گفتن لااله الاالله زمين را سنگين سازد.» در حقيقت زوجها از طريق فرزندان خود رشته پيوند ميان اعضاى يك نسل را به وجود مىآورند. يكي از مهمترين نتايجي كه در اثر ازدواج حاصل مي شود بيرون رفتن فرد از مدار فرديت خود و شكسته شدن نسبي اما قابل توجه حصار نفسانيت انسان است ، ازدواج توأم با توجه به يك فرد ديگر ـ كه تا بحال غريبه بوده و يا حكم نامحرم داشته است ـ مي باشد و اين امري است مهم ، چرا كه تا بحال جوان ما بجز وجود خود و آمال و آرزوهاي خود فكري ديگر نداشته است ، اما بواسطه ازدواج ، يك نفر ديگر نيز در مدار برنامه ريزي و توجه او قرار مي گيرد و حاضر است از وجود خود و داشته هاي خود به ديگري نيز عطا كند و بواسطه محبت و دوستي كه ايجاد ميشود (( من )) وجودي فرد گسترش يافته و از مدار صرف خودبيني خارج مي گردد و تلاش براي آسودگي ، رفاه و آسايش يك نفر ديگر حكايت از بزرگ شدن روح فرد مي كند چرا كه وي ، يك نفر ديگر را تحت لطف قرار مي دهد و بواسطه وي يك نفر ديگر زندگي راحت تري را تجربه مي كند .

چون قوانین و قانونگذار خود به خود به سمت میل و ذائقه مردم، کشش پیدا مى کنند و قانون درست از بین مى رود; پس آن که صاحب تجربه و بصیرت است، باید تشخیص دهد در هر زمینه، قانون درست چیست. این یک خصوصیتی است که امکان دارد برخی فکر کنند منحصر به ایشان است. هر اندیشمند و دانشمندی بر مبنای فکر و فلسفه ای که ارائه داده است با اعتقاد به غایتی پیدا می کند و یا انکار غایت می نماید. او استدلال کرد که چون حیوانات روح ندارند، فکر و احساس نیز نخواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید