مقاله : تبیین تربیت اخلاقی در نظریه کانت

شاید اشتباهات زیادی کرده باشد، درست مانند همه ی افراد دیگر. انجام بسیاری از کارهای شخصی مانند پوشاندن لباس و خورد و خوراک در این سن میتواند به کودک آموزش داده شود زیرا کودک قادر به انجام این کارها با تمرکز بیشتری نسبت به سالهای پیشین خود است . شأن ملکوتی و الهی انسان که وجه تمایز انسان و موجب برتری او از سایر موجودات است، بالقوه دارای جمیع کمالاتی است که خداوند متعال تنها بخشی از آن را به هر یک از انواع دیگر موجودات و مخلوقات عطا فرموده و مظهر آن کمال قرار داده است و چون استعداد و نیروی عطا شده به انسان، جامع و در بر گیرنده همه آن کمالات است، انسان را مظهر تمام کمالات آفریدههای الهی در زمین قرار داده و راه رسیدن به مقامات و کمالاتی را برای انسان هموار ساخته است که برای سایر پدیدارها میسر نیست.

نمیتوان به امید روزی نشست که فرزند ما بزرگ شود و راه درست را خودش انتخاب کند. آمادگی ابتدایی کودک او را برای تبدیل شدن به یک محصل پیشرو در فضای مدرسه حاضر میکند. به عنوان مادر یک یا چند پسر، باید یاد بگیرید تمیز کردن خانه را کمتر جدی بگیرید. این امر باعث ناامیدی کمتر هردوی شما خواهد شد. پیش شرط تأثیر امر و نهی والدین این است که خود آنها عامل به مسائل و احکام دینی باشد و پیش شرط عامل بودن والدین، باور قلبی آنها به آموزههای الهی است.

نقش بسزایی ایفا می کند که عبادت و ارزش های دینی از این مقوله مستثنا نیست . اگر در بعضی جوامع نسبت به تربیت اخلاقی و ارزشی و بخصوص تربیت اخلاقی دینی و مذهبی تردید وجود دارد، نه لزوما بهخاطر تردید در ضرورت تربیت اخلاقی، بلکه بهخاطر تردید در امکان تحقق تربیت اخلاقی و ارزشی حقیقی است و این تردید خود ریشه در ضعف و نارساییهای موجود در رویکردها و روشهای تربیت اخلاقی و ارزشی دارد. اگر خانواده را بپاشانند، بعد فرزندان را ببرند در مراكز علمیه آموزش دینی هم بدهند، دیندار نخواهند شد، چون اثر دینداری درونی است و بین «دین داری» و «دین دانی» تفاوت وجود دارد!

2- تهیه امکانات :امکانات جذابی چون سجاده زیبا ،تسبیح ،چادر ، مقنعه ،قبله نما و… باید همیشه اسباب بازی هایی متناسب با سن کودک برای او تهیه کنید. نکات مهم تربیت کودک پنج ساله: در سن ۵ سالگی کودکان به بسیاری از مهارت های حرکتی دست میابند آنها تمرکز بیشتری در انجام کارهای خود دارند مثلاً یک کودک پنج ساله میتواند بند کفش خود را ببندد یا زیپ لباس خود را بالا بکشد .

به جای این کار، رفتارهای مودبانه را الگوسازی کرده و اطمینان یابید وقتی کودک رفتار درستی داشت از او تمجید کنید. از جمله عواملی که موجب میشود یک نظام تربیتی به اهداف مطلوب خود در باب تربیت انسان نرسد، عدم درک و شناخت صحیح از انسان است؛ چراکه برخی از متخصصان با پی بردن به بخشی از حقیقت وجود آدمی، آن را کل حقیقت وجود او میپندارند و بر اساس آن، اقدامات تربیتی را به گونهای برنامهریزی میکنند که محصول آن، به جای انسان کامل، مطلوبِ تربیت واقعی انسانی تکبُعدی میشود. به جای آن کمی او را بغل کرده و بگذارید بداند اگر حرف بزند شما کنارش بوده و کمکش خواهید کرد.

به او الگوهایی مانند بوکسر معروف محمد علی را نشان دهید که در عین داشتن قدرت برای ایجاد عدالت جنگید. باید شما نیز به علایق او توجه نشان دهید، مانند کیف ها یا ربات ها و در مورد آن ها سوال بپرسید. این خصوصیت باارزش را در پسر خودتان نیز ایجاد کنید. در نتیجه شما باید سعی کنید که برای تربیت کودک پنج ساله پسر خود آرامش خود را حفظ کنید صبور باشید و والدینی باشید که از مشاجره و دعوا دوری میکنند . در پنج سالگی کودک به مهارتهای بسیار بالاتری از نظر حرکتی فکری ذهنی دست پیدا میکند در نتیجه شما میتوانید با آموزش مهارت های خاص مربوط به این سن به کودک خود در داشتن یک آینده بهتر کمک کنید .

برای رشد دادن این بخش از خصوصیات در فرزند خود به او اهمیت مهربانی را با شریک شدن اسباب بازی های با دوستان یا مهربان بودن با حیوانات نشان دهید. این تحقیق نشان داد، از آنجا که ممکن است اشتغال، برای اطفال، مخاطرات جسمی و روحی متعددی را به دنبال داشته باشد باید اصل را بر ممنوعیت یا محدودیت آن دانست؛ اما از سوی دیگر، بخش مهمی از رشد فضایل اخلاقی، مهارتهای زندگی و اجتماعی و تا حدود زیادی اکتسابی، محصول تجربه و آموزش است، از اینرو، از دیدگاه اسلام اشتغال اطفال به شکل کنترل شده و محدود جایز است و به لحاظ تربیتی هم میتواند مفید واقع شود.

انسانها آن قدر تجربههای گوناگون دارند که نمیتوان به استناد تجربه به یک نظریه اخلاقی واحد رسید. 1) تربیت عمدی: فرد یا افراد تربیت کننده شیوه ی خاصی ازتربیت را درباره ی فردی اعمال می کنند وبرای تربیت خود طرح و برنامه ای دارند به عنوان مثال مادر دست کودک را گرفته و به او راه رفتن را می آموزد. تأمل در آیات رسالت و پیامبری میرساند که تمامی آنچه را که در شئون ربوبیت خداوند و برآیندهای آن برشمردیم، درباره پیامبران الهی نیز میتوان دریافت؛ بدین معنا که قرآن کریم از یک سو کار تزکیه و مقام پیامبران را به این دلیل که مربیان اخلاقی و تزکیه کنندگان انسانها هستند تقدیس میکند و میستایدـ لحن منّت گذارانه آیه اخیر میتواند ناظر به همین معنا باشد ـ .

از هفت سالگی نیز شیوه وضو گرفتن به کودک نشان دهند و او را به نمازگذاران امر کنند. مردانی که در خانواده ی این پسر هستند می توانند با مدل سازی راه های مثبت برای بیان احساسات خود به او کمک کنند تا احساس خود را درک کند. برای تربیت فرزند پسر، رفتار خوب را مدل سازی کنید. به دنبال فرصت هایی برای ایجاد مدل های شخصیتی مردانه در زندگی پسر خود باشید می توانید زمانی را برای کارهای دواطلبانه ی خوب همراه با پدر، پدربزرگ یا برادر بزرگتر در نظر بگیرید.

در این روش پیشبینینشده، یادگیریهایی که در مدرسه صورت میگیرد، برنامهریزی نشدهاند و به گونهای میتوان آن را به عنوان برنامه درسی پنهان (HiddenCurriculum) مطرح نمود. برای کودکانی که سن بالاتری دارند، صحبت کردن در مورد یک نوع خاص از بازی یا برنامه های ویدئویی باعث احساس ناراحتی شما می شود و می تواند منجر به مکالمات مخربی در مورد ارزش های خانوادگی شما شود. هنگامی که مجبورید با فرزند خود مقابله کنید، از سرزنش، انتقاد یا عیب جویی، که عزت نفس را تضعیف می کند و باعث کینه می شود، خودداری کنید. ارزش گزاری برای همدلی و عشق می تواند باعث شود پسر کوچک شما احساس بهتری پیدا کند.

وقتی پسر شما طوری پرورش یابد که بتواند بخش حساس و عاطفی درون خود را بپذیرد ساده تر می تواند در مورد احساسات خود صحبت کند. حتی اگر برای این رفتار پسر خود احساس استرس و تنش دارید باید خونسرد باشید. حتی اگر حس کردید مشکلی وجود دارد اما او نمی خواهد در مورد ان صحبت کند او را به انجام این کار مجبور نکرده و مرتبا از او سوالات مختلف نپرسید.

سوم اینکه تربیت به این معنا، الزاماً به سود و رشد مثبت متربی نمیانجامد، حال آنکه رشد، تعالی، سود و نفع متربی، هماره در چشمانداز تربیت و مربیان قرار داشته و از لوازم تفکیک ناپذیر تربیت به حساب میآمده است. 2. رشد و کمال یابی تربیت شونده. دانشآموز را باید بر محور محبت تربیت کرد تا دوستدار علم و ادب شود. حالا شما این ها را یاد می دهند تا همین اشتباه را دوباره تکرار نکنند. پس این هم نمیتواند خوب بدون قید و شرط باشد.

دیدگاهتان را بنویسید