مقاله منابع المپیاد نجوم و اخترفیزیک چیست؟

وی در مورد مباحث اصلی در کیهانشناسی امروزی، گفت: این موضوع که جهان در لحظه آغازین چگونه است از مباحث اصلی در کیهانشناسی معاصر است. در کشورهای دیگر این فرآیند وابسته به دانشگاه مورد نظر متفاوت است. آنی دیگر جهانی دیگر را چون جهان پیشین اما متفاوت از آن می نمایاند. ابن سینا ضمن تقریب دیدگاه ارسطو و افلاطون، و اثبات نفس و عقل برای فلک، حرکت دائمی فلک را به اینصورت توجیه میکند که محرک فلک نفس آن است و نفس عاشق عقل است و از آنجا که ذات عقل نمیتواند غایت باشد، زیرا اگر چنین باشد، چنانچه فلک به عقل برسد از حرکت باز میایستد و اگر قادر نباشد بدان نیل یابد، طلب محال خواهد بود-پس غایت فلک رسیدن به شباهتی است که ثابت و مستقر نیست یعنی شباهتی که نوعا واحد است اما عددا متفاوت و متبدل.و چون حرکتهای افلاک متفاوت است، پس غایت افلاک نیز مختلف بوده و هر فلک، مقتضی عقل خاصی خواهد بود.

گرایش ذرات بنیادی در کارشناسی ارشد رشته فیزیک، گرایشی صرفاً تئوری است که به مطالعه قوانین فیزیک در ابعاد زیر هسته ای و در ابعاد انرژی های بالا و فاصله های بسیار کم می پردازد و دروس تخصصی آن نیز نظریه میدانهای کوانتومی 1 و2, ذرات بنیادی مقدماتی و پیشرفته می باشد. پیشنهاد می کنیم که علاوه بر رشته فیزیک، در آزمون ارشد رشته فیزیک پزشکی (آزمون ارشد وزارت بهداشت) نیز شرکت کنید.

به همین صورت فقها و متکلمین گروه هایی از مسلمان که از آموزه های بیرونی و حقوقی اسلام دفاع می کنند، تاکید خود را بر تعالی خداوند می گذارند. بواسطه ی عالم خداوند به شناخت درمی آید، و از آنجا که در عالم چیزی جز مخلوقات نیست، خود مخلوقات اند که از آن گنجینه ی پنهانی خبر می دهند. از آنجا که این نام ها تاکید خود را بر بزرگی، نیرومندی، کنترل و مردانگی می گذارند، می توان آنها را “اسماء یانگ ای” نامید. مطالعه دانش مربوط به کریستالها و ویژگیهای فیزیکی آنها به گرایش حالت جامد بر میگردد.

2) از همین جا، وی طبیعت را به عنوان«اصل حرکت و تغییر»تعریف میکند، (3) و بدینسان طبیعت شناسی برای او بصورت مطالعه و شناخت حرکت و ویژگیهای آن در میآید.مروری بر کتاب فیزیک(طبیعیات)این مطلب را به روشنی نشان میدهد. نظریه ای وجود دارد که بر اساس آن نتیجه می گیریم که بعضی از انواع موج های ضربه ای که احتمالا از انفجار و نابودی ستاره های نزدیک تولید شده و یا موج کیهانی که از حرکت بازوهای مارپیچی کهکشان ما ایجاد گردیده است موجب آشفتگی ابرهای گازی گردیده است و در آخر باعث متراکم شدن آنها در مناطق خاصی شده اند.

اگرچه اخترشناسان هنوز مطمئن نیستند که آیا اول حباب های ماده ستاره ها را تشکیل دادند و بعدا با گرانش این ستاره ها به همدیگر نزدیک شدند و یا مواد در فضا در اندازه های کهکشانی به صورت توده ای به وجود آمدند که بعدها ستاره ها را تشکیل دادند. یکتایی و مطلق بودن او این اجازه را به دیگری نمی دهد که با او وجود داشته باشد. چنانکه میبینیم خلقت جهان و تکوین مطلق آن، بطور کلی از دیدگاه ارسطو محال است، چه رسد به خلقت جهان توسط خدا یا محرک نخستین.ارسطو «خلق لامن شیء»، «صدور»و«تجلی»را قابل قبول نمیداند و از همین جاست که به خدایی که در سنت ادیان توحیدی و فلسفههای الهی و عرفان مطرح است، معتقد نیست.

دو دست خدا مشغول شکل دهی موجودات اند و از این جاست که جلال و جمال، لطافت و قهاریت، گیرندگی و دهندگی زندگی، بلند کنندگی و پست کنندگی و همه صفات متقابل خداوند در عالم وجود نشان داده شده اند. همه جا یین و یانگ با هم در فعالیت اند و استحاله و حرکت دائمی را پدید می آورند. از اینرو، وجود انسانی همه اسماء خدا را آشکار می سازد، هم اسماء جلالی و هم جمالی. در گسترۀ رشتۀ تاریخ علم، «تاریخ علوم در تمدن اسلامی» جایگاه ویژه ای دارد، زیرا هم در دپارتمان های مطالعات اسلامی دنبال می شود و هم با دانشکده های تاریخ و فلسفۀ علم مرتبط است.

تاریخ علم هیئت در دوران اسلامی، یکی از مهم ترین مباحث نظری است که جایگاه و اهمیت آن در تاریخ کیهان شناسی از یونان باستان تا انقلاب علمی قرن هفدهم مغفول مانده است. فصل اول با عنوان «کیهان شناسی علمی در یونان و تمدن اسلامی» مقدمه ای است بر جایگاه و نقش آثار هیئت در تمدن اسلامی و ریشه های یونانی آنها و مفاهیم و روش علمی به کار رفته در این آثار. نتیجه گیری نهایی دربارۀ جایگاه معرفتی علم هیئت در شرق تمدن اسلامی در مقایسه با غرب جهان اسلام و عاقبت کار آن نیز در انتهای این فصل قرار دارد.

بخش کیهانشناسی نیز با این که زیاد جنبه نجومی ندارد اما به هرحال پیشرفتش را مدیون علم نجوم است. سخنران ها به صورت متناوب از دانشگاه و موسساتی که گروه گیهان شناسی و نجوم در ایران دارند انتخاب می شود. المپیاد نجوم اساساً به دوبخش نظری و عملی تقسیم میشود. ایجاد میکند پس در عین حال خود نیز تحت تأثیر واقع میشود. حال باید دید از دیدگاه ارسطو، تکوین و خلقت جهان چگونه است.از نگاه فیلسوف ما همان گونه که وجود موضوع و ماده در حرکت ضروری است، وجود آن در کون و فساد نیز ضروری است.

آنها ممکن است ندانند که موضوع از چه قرار است، اما می دانند که برای ایجاد منطق در جهان به آن نیاز دارند. او خدای الهیات سلبی است. این خدای خوبی و عشق می تواند دریافت و فهم شود. از مقایسه این دو دیدگاه با وضعی که در سنت چینی یافته اند، می توان فهم خاصی از نقشی که آنها در اسلام دارند بدست آورد، یعنی جایگاه پیروان کنفسیوس که بر یانگ، و در مقابل پیروان آیین تائو که بر یین تاکید دارند. الهیات سلبی و ایجابی هر کدام نقشی در فهم از واقعیت الهی دارند. درس آمار و روش تحقیق یکی از دروس مهم و کاربردی در اغلب رشته­ های علوم انسانی از جمله روان­شناسی، مشاوره و علوم تربیتی است.

دروس تخصصی آن نیز نظریه میدانهای کوانتومی, فیزیک هسته ای پیشرفته 1 و 2, آزمایشگاه هسته ای 1 و2 است و به مطالعه فیزیک و رفتار ساختار و اجزای هسته در قالب نظریات مؤثر انرژی های پایین (پایین تر از باند QCD) می پردازد. 4) او، اگر به اصل وجود توجه میکرد، وارد قلمرو خداشناسی به معنایی که در ادیان توحیدی و فلسفههای الهی است، میگشت و به این نکته پیمیبرد که اشیای این جهان نه تنها از لحاظ صور خود و ائتلاف این صور با یکدیگر و تعداد و مقدار اشیا، بلکه علاوه بر این، از حیث موجودیت خود نیز ممکن الوجود و محتاج غیر- یعنی خدای آفریننده، هستی بخش و واجب الوجود- هستند.

علاوه بر این ، بر اساس برخی از شاخه های فلسفه مانند فلسفه فیزیک ، علوم ، ریاضیات ، متافیزیک و معرفت شناسی است. 3. Carrol، S.، (2014) ده سوال برای فلسفه کیهان شناسی. همچنین به عنوان فلسفه کیهان شناسی یا فلسفه کیهان شناخته می شود. از دید کیهان شناسان مسلمان، این دو دسته از اسماء به نحو آهنگین عمل می کنند تا گیتی را به عرصه هستی بیاورند. در هر آن، جمال الهی جهان را به عرصه ی هستی می آورد، جلال الهی آن را نابود می گرداند.

و در کیهان شناسی فلسفی ، که موجودات فیزیکی را بدون تمایز مطالعه می کند: همه آنها حرکت ، مکان و زمان مشترک دارند. قرآن مکررا تصریح می کند که همه ی چیزها آیات خداست، به این معنا که همه چیز از سرشت و اصلیت الهی خبر می دهد. این، دیدگاه “حضور خدا در همه چیز” است که آشکارا توسط بعضی آیات قرآن پشتیبانی شده اند، نظیر «فاینما تولوا فثم وجه الل»؛ «به هر سو که روی آرید، همان روی خداست»، (بقره/ 115). و «نحن اقرب الیه من حبل الورید»؛ «به انسان از رگ گردن نزدیک تریم»، (ق/ 16). از این منظر خداوند، خدایی شخصی است.

از آنجایی که ممکنات قائم بالذات نیستند، همه چیز در ضرورت دائمی بازسازی الهی است. همه ی این نام ها و بسیاری دیگر مانند آنها در قرآن آمده است. فصل سوم با عنوان «میراث علمی مراغه» دربارۀ ادامۀ سنت مراغه در آثار نجومی قرون هشتم به بعد است. 36)-طبیعیات، ص 78(کتاب اول، فصل نهم). 6)-طبیعیات، ص 79(کتاب سوم، فصل اول). کتاب حاضر نیز نگاهی دارد به تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی.

در این بخش کتاب مکانیک سماوی برای دانشجویان مهندسی بهترین منبع برای این درس میباشد. دیدگاه دومی نیز هست که آشکارا توسط بسیاری از آیات قرآن پشتیبانی شده و در اسلام رایج و سنت معنوی جایگاه ویژه ای را یافته است. آیات فراوانی را می توان یادآوری کرد که این دیدگاه قرآن را نشان می دهد، چون «سبحان ربک رب العزه عما یصفون»؛ «منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت، از آنچه بیان می دارند»، (صافات/ 180). یا به سخن ساده تر، «لیس کمثله شیء»؛ «بمانند او چیزی نیست»، (شوری/ 11). از این جهت، خداوند واقعیتی غیر شخصی است بسیار دور از بستگی های بشری.

دیوید راس میگوید:«ارسطو بطور ضمنی میپذیرد که حرکت نسبت به زمان وجود ندارد، زیرا او زمان را بعنوان یک عنصر در هر تغییر و حرکتی تشخیص می دهد، بنابراین زمان خود نمیتواند نوع خاصی از حرکت در مقابل انواع دیگر حرکت باشد». نیروی انسانی خود را تأمین میکند. بنابراین در هر آن خداوند برای ممانعت از نابودی جهان، آن را باز می آفریند. بعضی از فارغ التحصیلان این رشته با توجه به زمینه ی پژوهشی شان می توانند در پروژه های صنعتی و نظامی و حتی در مراکز انرژی هسته ای به طور محدود مشغول به کار شوند.

دیدگاهتان را بنویسید