وظایف و سیاست ها

بر همین اساس کارگزاران این دو حوزه یعنی سیاستمداران که کار ویژه آنها دستیابی به هدف سیاست و آزادی خواهان که کارویژه آنها دستیابی به هدف توسعه سیاسی است، واجد اهداف و کارکردهای متفاوتی میشوند که اگر درک درستی از این تفاوتها و همچنین از نسبت این اهداف و کارکردها با یکدیگر نداشته باشند، بسترهای تبدیل این تفاوتها به تعارض و برخورد را فراهم مینمایند. ۱۴. گردآوری، تدوین و انتشار گزارش های عملکرد وزارت در دوره های معین و همچنین تهیه و گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز با هدف اقناع و اطلاع رسانی به مخاطبین در راستای وظایف دبیرخانه ای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات . ۳۰. ایجاد مدیریت متمرکز، پشتیبانی، ارتقاء و توسعه سامانه­های نرم افزاری و ارتباطی اطلاع رسانی، رسانه­های برخط برای تمامی واحدهای سازمانی وزارت متبوع. شعارهایی مانند «امر شخصی امر سیاسی است» توصیههایی برای عمل هستند که در لباس حقایقی دربارهی جهان عرضه میشوند.

۳. اجرای سیاست های­تبلیغاتی و مطبوعاتی در خارج ازکشور در قالب موازین و خط مشیهای مربوط. ۸. انجام پیگیری برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها. «ایرانیان جزو اولین قومی بودند که حکومت را بر مبنای ارزشهای اخلاقی، ساختاری و با تکیهبر نهادهای اجتماعی و سازمان ملی به وجود آوردند و در میان آنها آزادی بیان و دادوستد اندیشه رواج فراوان داشت »(برزگر، 1375، 33) ؛ اما تهاجمات خارجی و دیگر عوامل متعدد داخلی موجب شد تا در دوران جدید نسبت به مواهب تمدن غرب دچار حسرت و عقبماندگی شود و تلاشهای خود را برای جبران این عقبماندگی سامان دهد. دست­اندرکاران همه این گفتمان­ها، اظهارات، رویکردها و نحوه اعمال سیاست خارجی خود را تابع منافع ملی و تأمین کننده اهداف سیاست خارجی کشور می­دانستند. ۱۳. تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز، نظارت بر برگزاری و حمایت از مسابقات، جشنواره ها، بازارچه ها و نمایشگاه­های بین­المللی، ملی و استانی رسانه­ها، فعالیت­های فرهنگی، آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال و نیز مشارکت و حضور دست اندرکاران داخلی در مسابقات، جشنواره ها، بازارچه ها و نمایشگاه­های یاد شده در خارج از کشور. ۲۱. هدایت رسانه­ها، فعالیت ­ها، آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال کشور در جهت ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی، شناساندن مبانی انقلاب اسلامی به جهانیان، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و سایر اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی.

۳۱. ترویج هنر اسلامی و ملی در داخل کشور و کمک و همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای معرفی و ترویج آن در خارج از کشور از طریق آموزش و جذب علاقمندان و برگزاری نمایشگاهها. ۲۰. برقراری امکان مراجعه حضوری و غیرحضوری در بستر سامد و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات خدمات ارائه شده به متقاضیان برای مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و سامد. ۱۵. شناسایی سوء جریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط. ب – تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه. ۱۴. حمایت مادی و معنوی از برگزاری مجامع، سمینارها ، جشنوارها، مسابقات در جهت رشد کمی و کیفی و حرفه ای مطبوعات و خبررسانی ها. ۲۰. هدایت و نظارت بر واحدها و مراکز ذیربط جهت ارتقاء سطوح کمی و کیفی و ارائه هرچه بهتر خدمات فرهنگی و هنری مرتبط مطابق با فنآوریهای روز (رایانهای، الکترونیکی، مخابراتی)، کنترل، نظارت و حفاظت (فنی و محتوایی) از آنها. 2- توسعة کمی و کیفی شبکة اطلاعرسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیة متقاضیان بهتناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملی.

در هنگامه بحران خلیج فارس در سال 1366، لزوم همبستگی آمریکا و اروپا بر نگرانیهای کشورهای اروپایی برای ایفای نقش قدرت متوازن کننده بین دو ابرقدرت فائق آمد. ۲۳. حمایت از انجام فعالیت­های پژوهشی، در حوزه رسانه ها و فعالیت­ها فرهنگی و هنری دیجیتال، کاربری فن­آوری­ اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور و تعامل فرهنگ و فن­آوری اطلاعات و ارتباطات. ۱. مطالعه، برنامه­ریزی و تدوین مستندات راهبردی در زمینه رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال و کاربری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور و انتشار نتایح حاصله. ۲۲. حمایت از رسانه­ها، فعالیت­ها و آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال، کاربری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در پدیدآوردن، انتشار، تکثیر، عرضه و اجرای آثار فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و رسانه­ای و ابزارها، خدمات و مراکز مرتبط. ۲۵. فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز و اعمال تدابیر و حمایت­های لازم برای توسعه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و دانش و مهارت­های عمومی و تخصصی مرتبط در پدیدآوردن، انتشار، تکثیر، عرضه و اجرای آثار فرهنگی، هنری،مطبوعاتی و رسانه­ای. ۲۸. تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران وزارت­خانه و ایجاد بایگانی محرمانه.

دیدگاهتان را بنویسید