وظایف و سیاست ها

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران بارها به آژانس تذکر داده که رویکرد حرفهای خود را حفظ کند و تحت تاثیر ادعاهای جریانهای صهیونیستی قرار نگیرد. برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که در طول چهار دهه گذشته تعریف و مفهوم «قدرت» و جایگاه و نقش آن در سیاست خارجی کشورها دچار تحول بنیادین شده و برای اصلاح ساختار دستگاه سیاست خارجی کشورمان و ایجاد تحول در آن باید به این تحول جهانی توجه داشت. اما استراتژی”عدم تعهد” دربرگیرنده طیف وسیعی از کشورها با دیدگاههای متفاوت می باشد که می توان آنها را به انقلابی یا رادیکال، محافظه کار یا اصلاح طلب تقسیم کرد. 3. جوانان بخش قابل توجهی از هرم جمعیتی کشورهای منطقه را تشکیل میدهند، در این چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشبرد دیپلماسی فرهنگی و تعمیق روابط خود با این بخش از جمعیت کشورها بایستی از ظرفیت دیپلماتهای جوان و خلاق آشنا با حوزههای فرهنگی، اموزشی و هنری بهره برداری کند چرا که این قشر بر خلاف دیپلماتهای کهنه کار اما بیگانه با تحولات روز، فهم به هنگام و دقیقتری از تحولات و ارزشهای حاکم بر کشورهای پذیرنده دارند. انسان نمیتواند یکسره مشغول به کار و تلاش باشد و از این رو با این امور خود را برای ادامهی حیات غنی میسازد.

برای درک چرایی این ادعا کافیست به این واقعیت توجه کنیم که قانون تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب سال 1352 خورشیدی است! ۱۵. همکاری با حوزه های وزارت متبوع در زمینه ایجاد ارتباط و اعمال سیاستهای حمایتی ، هدایتی و نظارتی آنان در منطقه مورد نظر. از این رو در دولت جدید وزارت امور خارجه و سازمان های همکار آن مانند بسیاری دیگر از وزارتخانهها و نهادها با تغییر و تحولات زیادی روبه رو خواهند شد اما رفتن عده ای و آمدن برخی دیگر به تنهایی نمیتواند دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تحول و نقش آفرینی فعال در راستای تامین منافع حداکثری انقلاب اسلامی در فضای پیرامونی کشور و فرای آن قرار دهد چرا که افراد تحول آفرین نیز در چهارچوبی غیرپویا قادر به تاثیرگذاری و تحول آفرینی مطلوب نخواهند بود. در دهههای گذشته نیز تغییرات بسیاری در این سیاستهای پدید آمده که تغییر در ساختارها، روشها، و چگونگی مدیریتها را نیز در پی داشته است.

در گذشته قدرت ملتها و کشورها با توجه به قدرت نظامی آنها تعریف و تعیین میشد اما پس از پایان جنگ سرد، به تدریج در کنار قدرت نظامی مولفههای قدرت جدیدی همچون قدرت فرهنگی، قدرت دیپلماسی و قدرت اقتصادی نیز تعریف شدند که به مجموع آنها مولفههای قدرت نرم گفته میشود. دیپلماسی ایرانی: سال 1400 را میتوان سالی مهم، حساس و پر از تغییر و تحول برای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف در نظر گرفت چرا که پس از هشت سال فراز و نشیبهای گوناگون، دولت جدیدی با وعده رفع کاستیهای موجود در کشور و همچنین ایجاد تحول در زندگی و معیشت ملت سکاندار آینده کشور شده است. در جایی که نیاز به زمینه باشد، اطلاعات شخصی نیز باید شامل دادهها یا اطلاعات شخصی همانگونه که در قوانین قابل اجرا طبقهبندی میشوند حساس شمرده شوند. ما ممکن است اطلاعات قابل شناسایی غیرشخصی را استفاده، منتقل و آشکار کنیم. • اطلاعات تولید شده هنگام استفاده شما از خدمات MIUI، همانند نشانها، امتیازدهیها، اطلاعات ورود به حساب و پیشینههای مرور شده در مجمع Mi؛ پیامهای شما در مجمع Mi (فقط برای دو طرف فرستنده و گیرنده قابل دیدن هستند)؛ تاریخچه بازپخش صدا و جستجوهای شما در خدمات موسیقی؛ پسندیدنها، نظرات، موارد پسندیده، همرسانیها، جستجوهای در خدمات تم؛ زبان سیستم، کشور و منطقه، وضعیت سیستم، فهرست برنامههای قفسه برنامه؛ اطلاعات مصرف شما، شامل منطقه، IP، ارائه دهنده محتوای مربوطه، تناوب تغییر تصویر زمینه، نمایش تصاویرِ، حالت مرور تصاویرِ، مدت مرور تصاویر، کلیکها و نمایش مقالات، عضویتها در تصاویر زمینه چرخشی.

در ادامة پژوهش، ابتدا مبانی نظری پشتوانة انجام پژوهش و سپس بهصورت مختصر، پیشینة پژوهش ارائه میشود که شامل مروری بر پژوهشهای خارجی و داخلی دربارة موضوع پژوهش است. به عبارت بهتر معماری عملکردی و تشکیلاتی دستگاه متولی سیاست خارجی انقلاب اسلامی در دوران قبل از انقلاب انجام شده آن هم در دوره ای که بزرگترین دشمن امروز، دوست، و بزرگترین دوست امروز دشمن تلقی میشد، لذا با گذشت قریب به نیم قرن از تاریخ طراحی و تصویب این قانون نمیتوان از این سازوکار قدیمی انتظار کارایی و عملکرد مطلوب و موثر در طراز اولویتهای جهانی انقلاب اسلامی را داشت. ۱۷. صدور مجوز فعالیت و نظارت بر امور فرهنگی، هنری، تبلیغاتی و اجتماعی مربوط به اقلیتهای دینی و اتباع خارجی (حقیقی و حقوقی) در کشور و همچنین اظهارنظر در مورد ورود، خروج و اقامت مبلغین آنها در حوزه اختیارات با هماهنگی و همکاری مراکز ذیربط. عنایت به ازدواج، تحکیم خانواده، امنیت اجتماعی ، اقتصادی وخانوادگی از جمله مولفه های کلانی هستند که در سطح خرد بر تصمیمات باروری خانواده ها تاثیر می گذارد. ۱۶. برگزاری همایش ها و سمینارهای مطالعاتی و پژوهشی فرهنگی و هنری در قالب برنامه های توسعه.

دیدگاهتان را بنویسید