پایان نامه تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)

نشانگر این اهمیت است. نشانگر اهمیت به تعلیم و تربیت اسلامی میباشد. البته این را هم فراموش نکنید که فطرت انسانی کودک به طرف معنویات است و آرامش واقعی انسان در ارتباط با خداست. پسرها، برخلاف چیزی که باور عام است، از سنگ ساخته نشده و حساس هستند. بعضی از فلاسفه تعلیم و تربیت چون «امانوئل کانت»(Immanuel Kant) مشکل تعریف و تربیت را به مشکل بودن ماهیت تربیت ربط میدهند و معتقدند: برخلاف آنچه مردم تصور میکنند تعلیم و تربیت بزرگترین و دشوارترین مسائل مبتلا به انسان است.

معتقدند: فلاسفه جدید، تلاش در راه ارائه تعریف از «تربیت» و «آموزش و پرورش» را رها کرده و یا به حداقل تعریف یعنی تعریف فرضی بسنده کردهاند. برخی دیگر از فلاسفه تعلیم و تربیت در تعریف «تربیت» و «آموزش و پرورش» با مشکل مواجه شده تا جایی که افراد صاحبنظری مانند پیترز (R. آرون فرد با انتقاد از برداشت رفتارگرایانه یادگیری میگوید: این نظریهها علیرغم اینکه معتقدند یادگیری بر اساس انتقال ارزشها از عناصر اجتماعی به افراد شکل میگیرد، ولی هیچیک از آن نظریهها هیچیک از ارزشهای شناختی یا عاطفی را نپذیرفتهاند.

تأخير در به ازدواج در آوردن پسران با وجود اینکه احساس نیاز می کنند و توانایی بر ازدواج دارند؛ و تأ خیر در شوهر دادن دختران، یا با آنها تجارت کردن و یا آنها را به ازدواج غیر هم کف در آوردن، که باعث از دست دادن امانت و بدبختی آنها می شود. او مى خواهد فرزندانش دانش بیاموزند، ولى هرگز در این راه به شدت و خشونت متوسل نمى گردد و با سیطره و فشار، آنها را وادار به درس خواندن نمى کند، چرا؟ وی افزود: در واقع تربیت بدنی شامل فراگیری و اعمال مهارت های حرکتی، توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت و کسب دانش های علمی درباره فعالیت های جسمانی است.

وی معتقد است، مردم هنوز درباره معنای واقعی این دو اختلاف نظر دارند. کانت از آن رو يك وظیفه گراست که معتقد است درستی اخلاقی یک رفتار تنها و تنها به خاطر مطابقت آن با تکلیف است. و به خصوص حوزه تعلیم و تربیت اشراف دارد. مثلا سخن از خوبی، بدی و درجه ارزش افعالی مانند صدق، کذب، توریه و علم آموزی و نیز هیآت و ملکاتی مانند شجاعت و غیرت و اخلاص و شفقت در حوزه اخلاق قرار می گیرد.

بسیاری از ما نیز خاطرات تلخ و شیرین از دوران طفولیت و کودکی خود در ذهن داریم و این امر نشان دهندهی تأثیر پذیری در دوران کودکی است. بسیاری از آنها حتی در علمیّت تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش، مانند دیگر علوم، اتفاق نظر ندارند. بنابراین ابتدا مختصراً به تعریف تعلیم و تربیت میپردازیم، سپس سیری کوتاه در نظرات مختلف و متعددی در زمینه علم بودن و یا نبودن آن از ابتدا تاکنون خواهیم داشت.

بنابراین معنا از تربیت، اهلیّت این فرد به اصطلاح مربی را هم میتوان تکنیک دانست، هم کاری هنری، و هم ناشی شده شده از فلسفه و نیز علم. کتاب کلیدهای مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان نیز یک کتاب راهنمای کامل تربیت کودک و نوجوان در زمینه کنترل اضطراب است. در این متن به برخی از موارد در خصوص تربیت فرزندان پسر بیان خواهیم کرد که چگونه بتوانیم کودک و نوجوان با جنسیت پسر خود را به بهترین شکل تربیت کنیم .

و بالاخره برخی نیز معتقدند که تربیت فرآیندی تصادفی است که روش علمی به هیچ وجه در آن راه نیافته است. دور کیم، (Emile Duikheim) جامعهشناس معروف، تعلیم و تربیت را یک نظریه علمی میداند. «ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا و لم یک من المشرکین» (نحل/120) پس بنابراین که مقصود از «امت وسط» امتاسلامی و مقصود از «اعتدال» میانهروی باشد، میتوان برداشت کرد که: آنگاه جامعهاسلامی به اجرای احکام خداوند توفیق مییابد که از افراط و تفریط دوری نموده و روی به اعتدال درونی آورده و آنگاه به اجرای عدالت در جامعه بیندیشد.

آمده است: پداگوژی (تعلیم و تربیت) از ریشه یونانی است و آن وظیفه بردهای بوده است که اداره و هدایت اطفال را به عهده داشته است. همچنان که گفته شد در میان اندیشمندانی که در حوزة تعلیم و تربیت فعالند، در علمیّت تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش، به عنوان یک علم مانند دیگر علوم، البته با ویژگیهای مربوط به خود، اختلاف نظر وجود دارد. دیده می شود بعضی از پسر بچه ها به جای حضور در اجتماع، به بازی های ویدیوئی یا بازی پوکمون (Pokemon) علاقه نشان می دهند. سرّ این واقعیت به طور اجمال این است که، اساساً دین را برنامه زندگی بشر دانستهاند.

او را در حل مسائل حیات و دادن آگاهی لازم برای زندگی کمک میکند. عالیترین فرصت برای بهرهور ساختن حیات و زندگی میباشد. به همین منظور در قرآن و سنت برای انسان یک برنامه زندگی کاملاً منسجم و نظامدار طراحی شده است. پس منطقاً این برنامه باید در تمام شئون زندگی او منطبق باشد. انسان برای بهره بردن از آن برنامه کامل، سالم و همه جانبه باید تحت یک تربیت صحیح و البته فراگیر به نحوی که تمام طول عمر او و همه جوانب و ابعاد انسانیاش را در بر گیرد، باشد. این رویکرد در اصطلاح وسیعتری اظهار میدارد که تمام معلومات و عقاید از تجربه مشتق میشود و معلومات و آراء دیگران ضرورتا باید به عنوان مکتسبات افراد تلقّی شود.

این رشته نقش به سزایی در رابطه با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه داشته و به همین دلیل از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. تمرکزگرایی، قاعده تربیت است و بدون ایجاد تمرکز ذهنی و روانی امکان تحول موثر در جان انسانها وجود ندارد. اندرزهایى که لقمان به فرزند خود داده و قرآن مجید آنها را به عنوان برنامه تربیتى در این سوره آورده است، همگى بر اساس ایجاد شخصیت در فرزند استوار است; همان اساسى که امام مجتبى (ع) از آن پیروى کرده، همان روشى که امروز در کشورهاى متمدن تعقیب مى شود.

تربیت از ریشه «رب، یرب» در معانی زیر آمده است: پروردن، سرپرستی و رهبری کردن، رساندن به فرجام، نیکو کردن، به تعالی و کمال رساندن، ارزنده ساختن، از افراط و تفریط درآوردن، به اعتدال بردن، استوار و متین کردن. حاکی از رویکرد اخلاق به تربیت دینی است. اما اخلاق از انسان کامل و بایسته که در مقصد قرار گرفته سخن می گوید، تربیت نیز انسان در حال گذار و احکام این گذر را روشن می سازد اما انسان شناسی از احکام انسان مبدا پیش از هر گونه تغییر و تحول آن گونه که به طبع اولیه خود بوده است، بحث می کند.

نظریه یادگیری اجتماعی شکلگیری اخلاق را اکتساب قواعد و شکلهای رفتاری میداند که از طرف محیط خارج بر فرد القا میشود. رویکرد یادگیری اجتماعی نیز مورد توجه بسیاری از جامعهشناسان روانشناسان تربیتی واقع شده است. یک کارشناس ارشد تربیت بدنی معتقد است، ورزش و تربیت بدنی تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند. این کارشناس ارشد تربیت بدنی تصریح کرد: تفاوت تربیت بدنی با ورزش در آن است که در ورزش، فرد اسیر رقابت و در نتیجه فشار بیش از حد جسمانی و روانی به منظور ارضای احساس برتری جویی می شود، اما تربیت بدنی اینگونه نیست.

همان طور که انسان به طور طبیعی محتاج تغذیه جسمانی و پوشاک است، از نظر روحی و روانی نیز کششی به سوی امور مذهبی و ماوراء طبیعی دارد، این میل به مذهب مانند دیگر کششها از قبیل شهوت جسمانی، از ابتدای طفولیت در نهاد انسانها وجود دارد، اما در این مرحله آن قدر ضعیف و غیر فعال است که تصور میشود چنین بعدی وجود ندارد، در حالی که به تدریج این میل و گرایش از قوه به فعل در میآید و کم کم فعالانه به اعمال و رفتار انسان رنگ خاصی میدهد. پار با اشاره به تعریف ورزش شهروندی که در واقع همان ورزش همگاني و ورزشي است كه همه شهروندان امكان استفاده از آن را داشته باشند، گفت: خدمات ورزش شهروندي که از سوی شهرداریها باید صورت گیرد؛ عبارت است از دسترسي آسان در همه مناطق شهرداری به خدمات ورزشی، قيمت مناسب و ارزان براي همه اقشار، ايجاد اماکنی با استانداردهاي ورزشي با کیفیت و ايمن و در خور شأن شهروندان و توجه به ورزش های بومی محلی خاص منطقه در احداث این اماکن است.

وی خاطرنشان کرد: يكي از اقدامهاي موثر شهرداريها در تعميم ورزش، احداث زمينهاي كوچك ورزشي در محلات است. شهرداريها ميتوانند افزون بر زمينهايي كه كاربري ورزشي دارند و توسط سازمان تربيت بدني يا شهرداري تملك شدهاند، زمينهاي بلاتكليف و بيمالك را كه در بعضي موارد به دليل تجمع نخاله ساختماني، زباله و زايدات، موجب آلودگي محيط زيست نيز شدهاند را شناسايي كنند و آن ها را به فضاي ورزشي تبديل كنند. که با استفاده از دادههای علوم دیگر نظیر روانشناسی و جامعهشناسی به ارزیابی نظامها و روشهای تربیتی میپردازد و به این طریق عمل مربیان را توضیح داده و هدایت میکند.

حسین پار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با تبریک روز تربیت بدنی و ورزش، اظهار کرد: بر اساس تعاریف “تربیت بدنی” فرایندی آموزشی تربیتی است که هدف آن بهبود رشد انسان از طریق فعالیت های جسمانی است. پار خاطرنشان کرد: سلامت جامعه شهری و شهروندان در گرو پرداختن به مسئله مهم تربیت بدنی است و بر اساس طرح جامع ورزش کشور، ورزش همگانی در حیطه اختیارات شهرداری ها می باشد. به نحوی که هر متخصص متعهد و منصفی از هر فنی، به نحوی با نظرات دین اسلام سروکار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید