چرا جهان مدیون سیاست کووید صفر دولت چین است؟

افزایش سریع تقاضای انرژی در چین در حالی صورت میگیرد كه تولید داخلی به هیچ روی كفاف آن را نمیدهد و بخش مهمی از این تقاضا باید از طریق منابع بینالمللی تأمین شود. آمریکاستیزی همواره بخش مهمی از دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است و رابطه دو کشور با وجود همه فراز و فرودها که گاهی هم رنگ و بوی تعامل و همکاری به خود گرفته اما بیشتر پرتنش دنبال شده است، چرا که دو کشور تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر دارند. همانطور که چین در دو سال گذشته نشان داده است، تعطیلیهای موقت در این کشور به این معنا نیست که تولیدکنندگان و صادرکنندگان دست از کار بکشند و کالاها سوار کشتیها نشود. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینوا، وانگ چانگ رایزن نمایندگی چین در نزد سازمانهای بینالمللی در وین در جلسه شورای حکام گفت، چین از نقشه راهی که اخیرا توسط ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر سر آن به منطور حلوفصل مسائل پادمانی ایران توافق شده است، استقبال و از دو طرف در زمینه حل کردن اختلافاتشان از طریق گفتمان حمایت میکند.

بازی سیاسی چین در حد اقل در دو دهه اخیر بر محور منافع اقتصادی تعریف می شد. افزایش بودجه نظامی چین در هر سال بیانگر آن است که در آینده چین با استفاده از توان نظامی خود منافع سیاسی خود را گسترش دهد. موفقیت در عرصه اقتصادی بدون بازی سیاسی و یا کاربرد ترفند های سیاسی ممکن نیست. اما آنچه به افغانستان مربوط می شود این است که چین دگرگونی های در روابط خود با افغانستان به وجود آورده است. در سال ۱۹۱۹ حزب کمونیست چین با حمایت و تشویق شوروی تأسیس شد و حزب نیز به پیروان دکتر سون پیوست. در ارتباط با کلیه مسائل فوقالذکر ما قصد داریم سرمایه گذاری خود را در تمام زمینهها افزایش دهیم. 44)آذری، “روابط ایران با کشور چین پیش از اسلام”، بررسیهای تاریخی، ص 203 و تشکری، ایران به روایت چین باستان، ص 123 . کشور های عربی به خاطر حفظ بازار دبی، ایالات متحده آمریکا و کشور های غربی به خاطر جلوگیری از رشد اقتصادی چین و هند به خاطر جلوگیری از رشد اقتصادی پاکستان، ایران به خاطر کاهش نقش خود در منطقه به دنبال تخریب بوده است. چین حد اقل می خواهد به عنوان یک بازیگر در کنار کشور های مختلف در افغانستان نقش بازی کند.

تا حد زیادی به لطف همبستگی مشترک کشورهایمان، پس از اجلاس سران گروه بیست در سال ۲۰۲۱ در رم تصمیمات آگاهانهای در مورد همکاری بینالمللی برای احیای رشد اقتصادی، تایید واکسنها و گواهیهای واکسن، بهینهسازی انتقال انرژی و کاهش خطرات دیجیتالیسازی گرفته شد. از آنجایی که جنوب شرق آسیا در سال های اخیر رشد اقتصادی قابل ملاحظه داشته است بندر گوادر به خاطر نزدیکی می تواند سبب جذب سرمایه های زیادی می شود. بنابراین، می توان گفت که چین یکی از ابر قدرت های سه بعدی در سطح بین الملل محسوب می شود. به گزارش خبرآنلاین، محمدفرهاد کلینی گفت: یکی از دیگر مواردی که در سیاست خارجی دولت سیزدهم شاهدش هستیم داشتن توازن است. این بزرگترین اشتباهی بود که غرب بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انجام داد که هنری کیسینجر متعاقب آن اعلام کرد که با شکست کمونیسم در شوروی ارزش ژئوپلیتیکی کشورهای لجمن راهبردی از جمله ایران از بین رفت ولی موضوع رقابت ژیوپلیتیکی تمام نشد و اکنون نیز تلاش دارند تا چنین چالش هایی در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی و بالتیک را دنبال کنند و در حال حاضر شاهد بحران اوکراین و شاید هم تصاعد تحولات در قزاقستان باشیم. چین از سال 2011 سیاست پولی محتاطانه ای را به اجرا گذاشته بود اما اکنون مدتی است که گشایش بیشتری در این سیاست پولی ایجاد کرده است.

اصلاحات در شرکت ها: اصلاحات در شرکت ها،یکی دیگر از سیاست های اصلاحاتی بود.کنگره مردم چین در سپتامبر ۱۹۸۰ عناصر اصلاحاتی را برای شرکت های دولتی اتخاذ کرد؛ این سیاست،به بنگاه های دولتی استقلال بیشتری می دهد و رقابت در بازار را گسترش می دهد. بنا به گزارش ها، رشد اقتصادی چین سالانه 8 در صد تخمین زده شده است و این رشد برای سال های متمادی به صورت ثابت پیش بینی شده است. اگر چه چین همانند ایالات متحده آمریکا ابر قدرت چهار بعدی نیست اما چین در عرصه اقتصادی، تکنولوژیک و فرهنگی رشد قابل ملاحظه نموده است. بنابراین، در آینده چین می تواند به عنوان یک ابر قدرت چهار بعدی همانند ایالات متحده آمریکا در سطح بین الملل مطرح شود. برخلاف ایالات متحده امروز، چین از کشورهای منطقه نمیخواهد که نظامها و ارزشهای سیاسی خود را تغییر دهند، آنها را به دلیل کوتاهی در این کار تنبیه کنند، یا خواستار روابط انحصاری با آنها باشند. بدین معنی که چین در کنار بازی اقتصادی در منطقه و سطح بین الملل به دنبال بازی سیاسی نیز برآمده است.

دیدگاهتان را بنویسید