۴۰ سال اصلاحات در چین و اجرای سیاست درهای باز در این کشور – ایرنا

تربیت بچه ها در چین کاری پرهزینه است والدین برای تامین هزینه های تحصیل حتی یک کودک نیز باید مشکلات زیادی را تحمل کنند در حالی که مدارس دولتی تا دهمین سال آموزش اجباری شهریه نمی گیرند اما آنها به طور فزاینده ای دریافت کمک هزینه از والدین به اسامی مختلفی مانند پرداخت هزینه های غذا و فعالیت های فوق برنامه را شروع کرده اند. ب- کاهش نشاط اجتماعی ـ اقتصادی یکی از مشکلات جوامع توسعه یافته و کم جمعیت، پیری و در نتیجه عدم نشاط اقتصادی ـ اجتماعی آنهاست. اکثر جهشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز از دل نیروهای جوان جوشیده است. رشد بالای زاد و ولد که در اکثر کشورهای اسلامی، شاهد آن هستیم این چالش را متفاوت کرده است. در نتیجه باید گفت که یک سیاست کنترل جمعیتی در هنگ کنگ نه تنها شامل سیاستهای مهاجرتی یا سیاستهای مرتبط با ورود متخصصان و خدمتکاران میشود، بلکه سیاستهای دولتی مرتبط با آماده سازی زمین، تامین مسکن، ترویج شغل و فرصتهای شغلی و ترویج معیشت را نیز دربرمیگیرد. سلطانی، ع.، درخشنده لزرجانی، م.، رهگوی، م.، 1390. جایگاه انرژی در سیاست خاورمیانه ای چین.

علاوه بر این، همانطور که تکامل همهگیری نشان داده است، واکنش چین به چالشهای جهانی پیامدهای عمیقی برای بقیه جهان دارد. در صورت که نخبگان سیاسی افغانستان نسبت به دگرگونی سیاست خارجی چین بی تفاوت باشد؛ بازی دو قدرت در افغانستان می تواند هزینه های را برای افغانستان به وجود آورد. با این دگرگونی، چین دگرگونی و تغییرات در سیاست خارجی خود نیز به وجود آورده است. دفتر سیاسی حزب کمونیست چین در مصوبه سیاست های جدید جمعیتی اعلام کرده است دولت به این نتیجه رسیده است که باید برای ترویج ازدواج و ارزش های خانوادگی در بین جوانان در سن ازدواج، آموزش های لازم ارائه شود این مصوبه می افزاید مشوق های مالیاتی و مسکن نیز برای زوج هایی که خواهان فرزندآوری هستند در دستور کار قرار خواهد گرفت. جنبش جمعیت، چندین دهه است که در حال ترویج این موضوع است که کودک ناخواسته و فراوان، علت فقر و تنگدستی اقتصادی در سراسر جهان است. بدیهی است که رونق اقتصادی به نیروی جوان وابسته است. چرا که این تمدن اساساً ریشه در نوعی پویایی جمعیت دارد.

جوانان مایه پویایی و سرزندگی جوامع هستند. البته روشن است که جمعیت به کمک عوامل دیگری چون پویایی اقتصاد، اصرار بر حفظ ارزشهای ملی، دینی و سنتی با اتکا بر فرهنگ و اجتماعی غنی، چنان تأثیری را بر جای خواهد گذاشت. آخرین داده های گمرک چین نشان می دهد ارزش کل واردات و صادرات تجارت خارجی چین در دو ماه نخست سال جاری ۵.۴۴ تریلیون یوان (هر دلار ۶.۵ یوان) بوده است که در مقایسه با سال گذشته ۳۲.۲ درصد افزایش داشته است. در مثال کشوری مانند ایران، بازار همواره مسیر خود را در پیشگرفته و توانایی جلوگیری اتفاقات طبیعی وجود نداشته است (همانطور که در بحث تعیین تورم و نرخ دلار مشاهده کردهایم). در این ایالت برای نوزادان جدید 7500 دلار نقد در نظر گرفته شده است. بنابراین به هم خوردن توازن جمعیتی از نظر مذهبی میتواند بر تمام امور فوق اثر بگذارد. اما این تدابیر تأثیر ویرانگری بر اقتصاد در حال رشد چین و در نتیجه توازن استراتژیک در آسیا و جهان خواهد داشت. چین مجبور شده برای پیشبرد استراتژی اقتصادی اش در اقتصاد جهانی شده ادغام گردد و به تبع آن از نظم و ثبات بین المللی دفاع کند.

رشد منفی جمعیت نژاد اروپایی و زاد ولد زیاد مسلمانان، میتواند در بسیاری از مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مزبور اثر بگذارد. افزایش جمعیت مسلمانان در درون کشورهای غربی نیز نگرانی دیگر قدرتهای بزرگ است. از موضعگیریهایی که در مقابل جمعیت مسلمانان میشود، به دست میآید که جمعیت، یک فاکتور مهم در اقتدار سیاسی است. طریق منحصربه فردی که چین برای اصلاح نظام خود پیمود، این کشور را به الگویی برای دیگر ممالک تحت توسعه تبدیل کرده است. چین بزرگترین شریک تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه است و این کشور تقریبا نیمی از نفت خود را از طریق خلیج فارس تامین می کند. در بحبوحه این تنشها، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در 14 ژانویه به چین سفر کرد تا درباره اجرای توافقنامه همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین که سال گذشته منعقد شد، گفتگو کند. این در حالی است که خانم تسای اینگ-ون، رئیس تازه انتخاب شده تایوان، اعلام کرده به دنبال حفظ وضع موجود است و قصد ندارد حرکتی در جهت استقلال کند. شاید بتوان مراد دورکیم را چنین توضیح داد که مردم در سایه کار و تقسیم آن به انسانهای خود ساختهتر، منضبطتر و متعاملتری بدل میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید